Ім'я файлу: Науковці.docx
Розширення: docx
Розмір: 21кб.
Дата: 05.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Особливості функціонального отруєння нейлолептичними препаратами

«Науковці, які займаються проблемами підготовки вчителів початкової школи»ПІБ

Основні ідеї, положення наукового пошуку

Праці, твори

12

Савченко  Олександра Яківна

Відомий вчений в галузі загальної педагогіки та дидактики початкової школи, автор оригінальної педагогічної системи формування та розвитку пізнавальної активності та самостійності школярів.

Є авторкою педагогічної системи формування пізнавальної самостійності молодших школярів.

Підготувала 15 докторів і 32 кандидатів наук з педагогіки.

3

Шапошнікова Ірина Миколаївна

Наукова діяльність лежить у площині дослідження зміни парадигми підготовки вчителів для початкової ланки освіти,

їх перепідготовки та підвищення кваліфікації. Серед праць,

присвячених дидактиці вищої школи і удосконаленню

системи набуття студентами професійних компетенцій, − навчальні посібники, типові навчальні програми, наукові

статті тощо.

Автор понад 100 публікацій.

Керує роботою міжнародних проектів в НПУ імені М.П.

Драгоманова.

Захистила дисертацію на тему «Підвищення

ефективності підготовки майбутнього вчителя початкової

школи до проектування уроку»

4

Севастюк Мар’яна Степанівна

Кандидат педагогічних наук, доцент Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Систематично бере участь в:

- роботі міжнародних, всеукраїнських, регіональних,

загальноуніверситетських конференцій, семінарів, тренінгів,

форумів, он-лайн марафонів, вебінарів, фестивалів.

Автор понад 50 публікацій із проблем підготовки

вчителів початкової школи до професійної діяльності, їх

особистісно-професійного розвитку.

Відповідальний виконавець науково-дослідної теми

«Створення когнітивного онтологічного середовища «Василь

Сухомлинський у діалозі з сучасністю» Тема дисертаційного дослідження: «Формування

прогностичних знань та вмінь у студентів педагогічних

факультетів

5

Ничкало Нелля Григорівна

дійсний член НАПН України, доктор

педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,

іноземний член Російської академії освіти, дійсний член Міжнародної академії

акмеологічних наук і Міжнародної академіїпедагогічних наук.Вона є відомим

фахівцем у галузі освіти дорослих та професійної педагогіки

Нелля Григорівна – автор понад 600 наукових праць, серед яких

монографії, посібники, енциклопедії, зокрема:«Професійно-технічна освіта в

Україні: проблеми досліджень», «Неперервна професійна освіта як світова

тенденція», «Стандартыпрофессионально-техническогообразованияУкраины»,

«Стандарти професійної освіти і проблеми методологічних і творчих пошуків»,

«Педагогічна книга майстра виробничого навчання», «Трансформація

професійної освіти України», а також на польській мові «Професійна освіта в

Польщі та Україні – на тлі перемін» і багато інших наукових праць.

6

Бондар Віталій Іванович

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, професор кафедри спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти ХНПУ імені Г.С.Сковороди, заслужений працівник освіти України. У колі наукових інтересів: спеціальна педагогіка і психологія, історія теорії і практики професійно-трудового навчання, сучасні проблеми і перспективи розвитку інклюзивного та інтегрованого навчання.

Здобутки ученого становлять понад 260 наукових праць, присвячених різноманітним аспектам навчання і виховання дітей із особливостями психофізичного розвитку. Це монографії, підручники, посібники, наукові статті, опубліковані у вітчизняній і зарубіжній пресі

Серед найновіших праць: «Освітня інтеграція учнів з інтелектуальними порушеннями» (2015);

«Історія олігофренопедагогіки» (2020);

«Українська спеціальна педагогіка в персоналіях» (2021).

скачати

© Усі права захищені
написати до нас