Ім'я файлу: лабораторна робота 1.docx
Розширення: docx
Розмір: 138кб.
Дата: 10.06.2021
Пов'язані файли:
1 ответ.doc
коаксіальний кабель.docx

Лабораторнаробота№1


ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНЬОЇ ОСВІТЛЕНОСТІ РОБОЧИХ МІСЦЬ

  1. Мета: навчитися вимірювати природну освітленість, потрібну для виконання різних видів зорової роботи, розраховувати необхідну площу світлових прорізів для забезпечення нормованої освітленості.

  2. Короткі теоретичні відомості

 1. Що називають природним освітленням?

Природне – це освітлення приміщень світлом неба (прямим або відбитим),якепроходитькрізьсвітловіпрорізивзовнішніхогороджувальнихконструкціях.

 1. Що таке освітленість? У яких одиницях вона вимірюється?

Освíтленість — освітлення поверхні, що створюється світловим потоком, який падає на поверхнюОдиницею вимірювання освітленості є люкс.

 1. Як визначити нормоване значення КПО для різних поясів світлового клімату?

За умови суцільної хмарності у світлий час доби величина D практично буде незмінною та буде визначатися:

 • площею,орієнтацією,розташуваннямсвітлопрорізів,видомтачистотоюїхньогозаповнення;

 • наявністюіхарактеристикамисусідніхбудинків(щочастковозатінюютьнебосхил);

 • сонцезахисних пристроїв, сніжного покриву;

 • колірною обробкою інтер’єра, тобто параметрами, якими може керувати архітектор, або величинами, що можуть бути враховані ним у процесі проектування.

 1. Які види природного освітлення вам відомі?

Бокове, верхнє, комбіноване, транспортне, акумульоване.

 1. Що називається нерівномірністю природного освітлення?

Нерівномірність природного освітлення – відношення середнього значення КПО до його найменшого значення у межах даного приміщення. Нерівномірність природного освітлення виробничих приміщень не повинна перевищувати 3:1.

 1. Що таке розряд зорової роботи?

Нормовані значення КПО залежать від розряду зорової роботи окремо для бокового освітлення і для верхнього або комбінованого . Розряд зорових робіт залежить від найменшого розміру об’єкта розрізнення. Всього 8 розрядів.

Розряди зорової роботи


Характеристика зорової роботи

Найменший розмір

об’єкта розрізнення,мм

Розряд зорової

роботи

Найвищої точності

Менше 0,15

І

Дуже високої точності

Більше 0,15 до 0,3

ІІ

Високої точності

Більше 0,3 до 0,5

ІІІ

Середньої точності

Більше 0,5 до 1

ІV

Малої точності

Більше 1 до 5

V

Груба(дуже малої точності)

Більше 5Робота з матеріалами, що світяться

Більше 5

VІІ

Загальне спостереження заходом виробничого процесуVІІІ

 1. Як обчислити коефіцієнт природної освітленості?

Коефіцієнт природної освітленості D,%(за стар. КПО, або е) – це відношення освітленості, що утворюється в точці на заданій площині світлом, одержаним безпосередньо або опосередковано від неба, до одночасної освітленості на горизонтальній площині внаслідок освітлення всією півсферою небосхилу. 1. Як нормується КПО при бічному природному освітлені?

При боковому освітленні нормується мінімальне значення коефіцієнта природної освітленості в точці, яка розташована на відстані 1м від стіни – найбільш віддаленої від світлових отворів, але не більше ніж 12м від них.

 1. Як нормується КПО при верхньому природному освітлені?

При верхньому освітленні нормується середнє значення КПО(Dсер).Розрахункових точок повинно бути неменше п’яти. Перша і остання точки приймаються на відстані 1м від внутрішніх поверхонь стін (перегородок)або осей колон. 1. Як нормується КПО при комбінованому природному освітлені?

При комбінованому освітленні нормується середнє значення КПО(Dсер).Розрахункових точок повинно бути неменше п’яти. Перша і остання точки приймаються на відстані 1м від внутрішніх поверхонь стін (перегородок) або осей колон. 1. Як влаштований люксметр. Принцип його роботи?

Для вимірювання освітленості використовуються переносні фотоелектричні люксметри. Принцип їх дії заснований на явищі фотоелектричного ефекту.

Селеновий фотоелемент міститься в пластмасовому корпусі і має світлочутливу поверхню 30см2.Длязменшення косинусної похибки використовується напівсферична насадка К разом з однією із трьох інших насадок (світлофільтрів) М, Р або Т (мітка М,Р або Т зазначена на світлофільтрі).

 1. Як розрахувати природне бічне освітлення?де SB, Sп – площа вікон і підлоги у приміщенні, м2;

eН – нормативний коефіцієнт природного освітлення;

Кз – коефіцієнт запасу;

hв – світлова характеристика вікон;

Кб – коефіцієнт затінення вікон будівлями, що стоять напроти;

+ В – загальний коефіцієнт світлопропускання

  1. Експериментальна частина

Таблиця1.1–Результати вимірювання природної освітленості
Номер умовного

робочогомісця

Освітленістьвсередині

приміщенняЕ,лк

Зовнішня освітленістьЕ,лк

Коефіцієнтприродної

освітленостіD,%

НормованезначенняDн,%

1
6800

2,05

1,5

2
2,8

3
4,26

4
5,14

5
9,1

Таблиця1.2–Результати розрахунку бічного природного освітлення в лабораторії


Площа підлоги,SП,м2

Dн,%

ηВ

КЗ

КБУД

Коефіцієнт світлопропускання

r

Розрахована площасвітловихпрорізів,SВ,

м2

Виміряна площасвітловихпрорізівуприміщенні,SВ,м2

1

2

3

4

563,6

1,2

10,5
1,7

0,88

0,7

1

1
0,616

0,5

2,435

12,7

1.4 Висновок: В ході лабораторної роботи ми провели вимірювання природної освітленості при виконання різних видів зорової роботи. Також розрахували площу світлових прорізів для забезпечення нормованої освітленості


Рекомендована література

1. Ткачук К.Н. Охорона праці: навчальний посібник для студентів інженерно-економічного напряму підготовки /[К.Н. Ткачук, О.Л. Гуменюк, Бивойно Т.П., Денисова Н.М. та інші]; За редакцією К.Н. Ткачука і О.Л. Гуменюк – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – 368 с.

2. Державні будівельні норми України: ДБН В.2.5-28-2018 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. / Електронний доступ:

http://new.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/DBN_Osvitlennyaostatochna.pdf


скачати

© Усі права захищені
написати до нас