Ім'я файлу: коаксіальний кабель.docx
Розширення: docx
Розмір: 1548кб.
Дата: 10.06.2021
Пов'язані файли:
1 ответ.doc
лабораторна робота 1.docx
  1. Конструкція коаксіальних кабелів та їхні характеристики


Коаксіальні кабелі завдяки своїй великій пропускній здатності ви- користовуються в основному на лініях магістрального й зонового зв’язку. Окрім того, вони можуть використовуватися для з’єднувального міського й приміського зв’язку.

Найбільше поширення для магістральногозв’язкуотримали кабелі:

 • середнього(2,6/9,5) типу (КМ-4) для організації багатокана- льного зв’язку й телебачення на великі відстані між кінцевими пункта- ми й крупними вузлами зв’язку;

 • малогабаритного (1,2/4,6) типу (МКТ-4) – для організації роз- подільних каналів між проміжними пунктами й міськими вузлами зв’язку, розташованими за трасою магістралі;

 • комбіновані, які складаються з чотирьох, шести або восьми коа- ксіальних пар середнього типу й чотирьох або шести малогабаритних пар, наприклад КМ-8/6 (в чисельнику зазначено кількість коаксіальних пар середнього типу, в знаменнику кількість малогабаритних пар).

Магістральний коаксіальний кабель 2,6/9,5 типу КМ-4 (рис. 4.8)

містить чотири коаксіальні пари і п’ять зіркових четвірок.

Кожна коаксіальна пара (рис. 4.9) складається з внутрішнього мі- дного провідника діаметром 2,6 мм (1) і зовнішнього провідника у вигляді мідної трубки діаметром 9,5 мм з одним подовжнім швом (3). Коаксіальна пара має ізоляцію з поліетиленових шайб товщиною 2,2 мм (2) на відстані 25 мм одна від одної. Поверх зовнішнього про- відника розташовано додатковий екран у вигляді двох м’яких сталь- них стрічок товщиною 0,14...0,2 мм (4), який покривають одним-двома шарами кабельного паперу (5). Кабель має свинцеву оболонку, зви- чайне броньоване покриття й маркується як КМБ, КМГ, КМК.Рис. 4.9

Основні електричні характеристики коаксіальної пари 2,6/9,5:

 • номінальний хвильовий опір Zх = 75 Ом;

 • перехідне згасання A0 = 122 дБ при частоті 300 кГц;

 • коефіцієнт згасання α = 2,48 дБ/км на частоті 1 МГц;

 • випробна напруга U = 3,7 кВ.

Коаксіальні кабелі також випускають в алюмінієвій (КМА-4) і ком- бінованій (свинцева поверх алюмінієвої) оболонках (КМЕ-4). Ці кабелі мають підвищені екрануючі властивості й призначені для прокладання в районах з високою грозовою активністю й на ділянках, близьких до ЛЕП.

Малогабаритний коаксіальний кабель 1,2/4,6 типу МКТ-4 виготовля- ють в свинцевій (МКТС-4) або алюмінієвій (МКТА-4) оболонці (рис. 4.10).

Внутрішній провідник (1) коаксіальної пари (рис. 4.11) кабелю ви- готовляється з міді діаметром 1,2 мм. Ізоляція (2) повітряно- поліетиленова балонного типу. Зовнішній провідник (3) мідний товщи- ною 0,1 мм і діаметром 4,6 мм з подовжнім швом. Екран (4) склада- ється з двох сталевих стрічок товщиною по 0,1 мм. Уся конструкція покрита полівінілхлоридною стрічкою (5). Чотири коаксіальні пари скручують разом з п’ятьма сигнальними парами діаметром 0,5 мм і покривають поясною ізоляцією. Ззовні кабель має свинцеву оболонку й відповідне броньоване покриття.Рис. 4.11

Основні електричні характеристики коаксіальної пари 1,2/4,6:

 • номінальний хвильовий опір Zх = 75 Ом;

 • перехідне згасання A0 = 104 дБ при частоті 60 кГц;

 • коефіцієнт згасання α = 5,33 дБ/км на частоті 1 МГц;

 • випробна напруга U = 2 кВ.

Перевагами кабелю є простота конструкції й технологічність виго- товлення.

Комбіновані коаксіальні кабелі містять середні пари 2,6/9,5 мм, малогабаритні коаксіальні пари 1,2/4,6 мм і симетричні групи.

Комбіновані кабелі дозволяють:

 • організувати потужні пучки телефонних каналів і телевізійну пе- редачу на великі відстані коаксіальними парами 2,6/9,5 мм;

 • забезпечити розподільні канали для зв’язку між містами й про- міжними пунктами коаксіальними парами 1,2/4,6 мм;

 • забезпечити виділення необхідної кількості каналів у будь- якому пункті траси коаксіальними парами 1,2/4,6 мм;

 • організувати службовий зв’язок і телесигналізацію симетрични- ми парами й четвірками.

Кабель КМ-8/6 містить (рис. 4.12) вісім коаксіальних пар 2,6/9,5 мм, шість коаксіальних пар 1,2/4,6 мм, одну четвірку, вісім симетричних пар і шість окремих жил.Рис. 4.12

Усі симетричні пари, четвірки й окремі провідники мають мідні жили діаметром 0,9 мм з трубчасто-поліетиленовою ізоляцією.

Електричні характеристики комбінованих кабелів аналогічні характе- ристикам кабелю КМБ-4 для пар 2,6/9,5 і кабелю МКТ-4 для пар 1,2/4,6.

Для організації зонового зв’язку на відстані до 600 км призначено однокоаксіальний кабель ВКПАШп-1 (2,1/9,7).

Конструктивно кабель виконується в двох варіантах: підземному (ВКПАШп-1) і підвісному самонесучому з умонтованим тросом (ВКПАШпт-1) (рис. 4.13). Довжина підвісного кабелю між опорами становить 50...65 м.

ВКПАШп-1 ВКПАШпт-1Рис. 4.13

Внутрішній провідник (1) кабелю (див. рис. 4.13) виконано з мід- ного дроту діаметром 2,1 мм, ізоляцію (2) з пористого поліетилену зовнішнім діаметром 9,7 мм. Зовнішній провідник (3) являє собою

алюмінієву пресовану трубку товщиною 0,8 мм, яка виконує роль екрана. Захисну оболонку (4) виконано з світлостійкого поліетилену товщиною 2,2 мм.

У конструкцію підвісного кабелю в спільну поліетиленову оболон- ку вмонтовано сталевий трос (5) зі 49 оцинкованих сталевих дротів діаметром 0,34 мм. У поперечному перерізі підвісний кабель має форму вісімки.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас