Ім'я файлу: 65665.docx
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 30.05.2022
скачати
Пов'язані файли:
Психологічне консультування персоналу організації.ppt

9 клас

Тематична контрольна робота з теми “Третинний секторˮ

І варіант

1. Що означає термін “вантажообігˮ та в яких одиницях він обчислюється?

А кількість перевезених вантажів транспортом протягом року; в тоннах

В різниця кількості перевезених вантажів та відстані; в кілометрах

Б добуток кількості перевезених вантажів та відстані; в тоннокілометрах

Г сума кількості перевезених вантажів та відстані; в тоннах

2. Як називається форма торгівлі, яка полягає у придбанні товару значними партіями з метою його просування від виробника або дилера до підприємств роздрібної торгівлі чи безпосередньо споживача?

А гуртова

В внутрішня

Б роздрібна

Г зовнішня

3. Що таке транспортний вузол?

А система транспортних магістралей країни

В населений пункт, у якому перетинаються транспортні шляхи

Б система транспортних засобів країни

Г сукупність усіх видів транспорту країни

4. Рекреаційні ресурси використовують для …

А експорту та імпорту товарів та послуг

В розвитку транспортної інфраструктури

Б розвитку наукової та освітньої діяльності

Г відпочинку, туризму та охорони здоров’я

5. Передача підприємством ряду певних виробничих функцій іншим компаніям, що спеціалізуються на відповідній діяльності – це …

А аутсорсинг

В ІТ-послуги

Б комп’ютерне програмування

Г торгівля послугами

6. Вкажіть країну-офшор.

А Румунія

В Таджикистан

Б Панама

Г Нова Зеландія

7. Визначте співвідношення між географічними об’єктами та їхньою спеціалізацією.

1. Лондон

А “Перевальна база світуˮ

2. Бангалор

Б штаб-квартира СОТ

3. Сінгапур

В міжнародний фінансовий центр

4. Багамські острови

Г світовий ІТ-центр
Д офшорна зона

8. Установіть відповідність між видами послуг та назвами міст України.

1. Фінансові центри

А Жмеринка, Козятин, Конотоп

2. Залізничні вузли

Б Бориспіль, Запоріжжя, Львів

3. Туристичні центри

В Київ, Дніпро, Харків

4. Міжнародні аеропорти

Г Кропивницький, Ужгород, Полтава
Д Канів, Умань, Бахчисарай

9. Запишіть назви:

а) трьох морських портів на Чорному морі;

б) трьох річкових портів України;

в) чотирьох міст, у межах яких існують об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО, які розташовані повністю у межах України

10. Охарактеризуйте роль освіти та науки у соціально-економічному розвитку суспільства. Які чинники впливають на їх розвиток в Україні?

11. Окремі держави світу в міжнародному поділі праці роблять ставку на розвиток туризму. Наведіть приклади країн, зазначте, які чинники сприяли такій спеціалізації.
9 клас

Тематична контрольна робота з теми “Третинний секторˮ

ІІ варіант

1. Що означає термін “обсяг перевезеньˮ та в яких одиницях він обчислюється?

А кількість перевезених вантажів транспортом протягом року; в тоннах

В різниця кількості перевезених вантажів та відстані; в кілометрах

Б добуток кількості перевезених вантажів та відстані; в тоннокілометрах

Г сума кількості перевезених вантажів та відстані; в тоннах

2. Як називається форма торгівлі, яка реалізує товари у невеликій кількості для задоволення потреби у них споживача та отримання прибутку?

А гуртова

В внутрішня

Б роздрібна

Г зовнішня

3. Як називається система магістральних транспортних комунікацій із відповідною інфраструктурою, які забезпечують міждержавні перевезення за напрямками їх найбільшої концентрації?

А транспортний вузол

В транспортна мережа

Б транспортна система

Г міжнародний транспортний коридор

4. Країна-лідер світу за кількістю прибулих туристів:

А США

В Китай

Б Франція

Г Італія

5. З якою метою створюють технополіси?

А сприяння освітнім дослідженням

В створення мережі ВНЗ

Б розвиток новітніх видів виробництва

Г забезпечення комфортних умов населенню

6. Вкажіть країну-офшор.

А Великобританія

В Туреччина

Б Японія

Г Кіпр

7. Визначте співвідношення між географічними об’єктами та їхньою спеціалізацією.

1. Токіо

А Центр нових технологій фармацевтики

2. Панамський канал

Б офшорна зона

3. Женева

В штаб-квартира СОТ

4. Базель

Г морські “воротаˮ світу
Д міжнародний фінансовий центр

8. Установіть відповідність між назвами географічних об’єктів та їхнім значенням у наданні послуг.

1. Силіконова Долина, Цукуба

А Міжнародні фінансові центри

2. Оксфорд, Кембридж

Б Позакласні аеропорти

3. О’Гара, Гітроу

В Морські судноплавні канали

4. Лондон, Сінгапур

Г Спеціалізовані центри освіти
Д Технополіси

9. Запишіть назви:

а) трьох морських портів на Азовському морі;

б) трьох регіональних торговельних організацій;

в) чотирьох міст-фінансових центрів України.

10. Охарактеризуйте роль охорони здоров’я у соціально-економічному розвитку суспільства. Які чинники впливають на розвиток цієї галузі в Україні?

11. Окремі держави світу в міжнародному поділі праці роблять ставку на фінансові послуги. Наведіть приклади країн, зазначте, які чинники сприяли такій спеціалізації.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас