Ім'я файлу: 187894.doc
Розширення: doc
Розмір: 50кб.
Дата: 07.09.2021
скачати

Підсумкова контрольна робота з геометрії, 10кл.
Варіант – 1
1.АВСDА1В1С1D1 – куб. Вказати проекцію діагоналі ВD1 на площину ВСС1.

а) DВ; б) АВ; в) АD1; г) ВС1; д) DС. (1б)

2. АВСDА1В1С1D1 – куб. Вказати пряму, яка паралельна площині АСС1.

а) АВ; б) ВС; в) АВ1; г) АС; д) DD1. (1б)

3. АВСDА1В1С1D1 – прямокутний паралелепіпед. Вказати кут між прямою ВD1 і площиною ВСС1.

а) АDС; б) DСС1; в) АD1В; г) D1ВС1; д) В1DС. (1б)

4.Що є ортогональною проекцією точки, рівновіддаленої від усіх вершин даного трикутника? (1б)

А) центр вписаного кола

Б) центр описаного кола

В) одна з вершин трикутника

Г) точка перетину медіан

Д) середина сторони

5.Паралельні площини α і β перетинають сторони кута АВС в точках А1, С1 і

А2, С2 відповідно. Знайти ВС1, якщо А1В : А2В= 3:5, ВС2=15см. (2б)

6.З точки, віддаленої від площини на 6см, проведено дві похилі. Знайти

відстань між основами похилих, якщо кут між їх проекціями дорівнює 120°, а

кожна похила утворює з площиною кут 30°. (2б)

7.Точка S рівновіддалена від кожної сторони правильного трикутника АВС зі

стороною см. Знайти відстань від точки S до сторони АВ, якщо відстань

від точки S до площини АВС дорівнює см. (2б)

8.Катети прямокутного трикутника дорівнюють 7м і 24 м. Знайдіть відстань

від вершини прямого кута до площини , яка проходить через гіпотенузу і

утворює з площиною трикутника кут 30°. (2б)


Підсумкова контрольна робота з геометрії, 10кл.
Варіант – 2

1.АВСDА1В1С1D1 – куб. Вказати проекцію діагоналі ВD1 на площину АDD1.

а) DВ; б) АВ; в) АD1; г) ВС1; д) DС. (1б)

2. АВСDА1В1С1D1 – куб. Вказати пряму, яка перпендикулярна площині ВВ1D.

а) АВ; б) ВС; в) АВ1; г) АС; д) DD1. (1б)

3. АВСDА1В1С1D1 – прямокутний паралелепіпед. Вказати кут між прямою ВD1 і площиною АDD1.

а) АDС; б) DСС1; в) АD1В; г) D1ВС1; д) В1DС . (1б)

4.Що є ортогональною проекцією точки, рівновіддаленої від усіх сторін

даного чотирикутника? (1б)

А) точка перетину діагоналей

Б) центр описаного кола

В) одна з вершин чотирикутника

Г) ценр вписаного кола

Д) залежить від чотирикутника

5.Паралельні площини α і β перетинають сторони кута АВС в точках А1, С1 і

А2, С2 відповідно. Знайти ВС1, якщо А1В : А1А2 = 2:3, ВС2=15см. (2б)

6.З точки, віддаленої від площини на 8см, проведено дві похилі. Знайти

відстань між основами похилих, якщо кут між їх проекціями дорівнює 120°,

а кожна похила утворює з площиною кут 60° . (2б)

7.Точка S рівновіддалена від кожної вершини правильного чотирикутника

АВСD зі стороною см. Знайти відстань від точки S до вершини А, якщо

відстань від точки S до площини АВС дорівнює см. (2б)

8. Сторона ВС рівностороннього трикутника АВС належить площині α.

Відстань від вершини А до площини α дорівнює 1дм. Знайти кут між

площинами (АВС) і α, якщо площа трикутника дорівнює дм². (2б)
скачати

© Усі права захищені
написати до нас