Ім'я файлу: Конус та його елементи.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 689кб.
Дата: 08.03.2023
скачати

Тема. Конус та його елементи. Перерізи конуса

Джерело: презентація Криворучко Я.С. (Бородянка, Київська обл.)


α

О

Розглянемо коло (О; R ) Є α .

R

поняття конуса

α

О

S

Проведемо пряму ОS, яка проходить через центр кола і перпендикулярна площині α.

R

поняття конуса

α

О

S

З’єднаємо кожну точку кола (О, R ) з точкою S.

Rпоняття конуса

Поверхня, утворена відрізками, які з’єднують кожну точку кола з точкою S на прямій SO, що проходить через центр кола і перпендикулярна площині цього кола, називається конічною поверхнею.

КРУГОВИЙ КОНУС – ТІЛО, ОБМЕЖЕНЕ КОНІЧНОЮ ПОВЕРХНЕЮ (1) ТА КРУГОМ (2).

поняття конуса

1

2О

S

Елементи конуса
  • Основа конуса – це круг .
  • Вершина конуса – це точка, яка не лежить у площині цього круга.
  • Вісь конуса – це пряма, яка проходить через центр круга і вершину конуса.
  • Твірна конуса – це відрізок, що сполучає вершину конуса з точкою кола основи.
  • Радіус конуса – це радіус основи.
  • Висота конуса – це перпендикуляр, опущений з вершини конуса на площину основи.

Зауваження: оскільки вісь перпендикулярна основі та проходить через вершину, то висота конуса лежить на його осі.

S

О

А

Елементи конуса

Точка S – вершина конуса

Пряма SO – вісь конуса

Відрізок SA=l – твірна конуса

Відрізок OA=R – радіус конуса

Відрізок SO=H – висота конуса

S

О

А

Круг – основа конуса

Конічна поверхня – бічна поверхня конуса

l

R

H

КОНУС ЯК ТІЛО ОБЕРТАННЯ

Конус може бути утворений в результаті обертання прямокутного трикутника навколо одного з катетів як осі.

Н

R

l

ПЛОЩА ПОВЕРХНІ КОНУСА

Повна поверхня складається з основи

та бічної поверхні.

ПЛОЩА ПОВЕРХНІ КОНУСА


Sосн = Sкруга =R2

Площа повної поверхні конуса дорівнює:

Sпп = Sосн +Sбп = R 2 +Rl

l

R

2R

де радіус сектора r дорівнює довжині твірної конуса l

r = l,

адуга L дорівнює довжині кола основи 2R L= 2R

Sсектора = 1/2∙L∙r,

Sбп = Rl

Тоді, площа бічної поверхні конуса дорівнює:

Площу основи знаходимо як площу круга :

Площа кругового сектора дорівнює:

Sбп = Sсектора

Площу бічної поверхні конуса знаходимо як

площу сектора:

S

О

Перерізи конуса площинами

S

О

B

A

Осьовий переріз конуса є рівнобедрений трикутник

Переріз конуса площиною, паралельною до основи, є круг

Переріз конуса площиною, яка проходить через вершину конуса, але не містить вісь.

ВИДИ КОНУСІВ

Прямий

Зрізаний

Похилий

Зрізаний конус

H – висота зрізаного конуса

R і r – радіуси основ

L – твірна зрізаного конуса

R

L

Осьовий переріз – рівнобічна трапеція.

H

r

Розв’язування задач


1) У скільки раз збільшиться бічна поверхня конуса, якщо його твірна збільшиться вдвічі, а радіус основи збільшиться у 3 рази?

Відповідь: площа бічної поверхні збільшиться у 6 раз.

Sбпк =Rl

R

l

Sбпк = 3R2l = 6Rl

2) Обчисліть площу повної поверхні конуса, довжина твірної якого дорівнює 10 см, а радіус основи 3 см.

Sосн =R2 =  · 32 = 9 (см2)

Sппк = Sосн+ Sбпк =39 (см2)

Відповідь: 39 см2

3R

2l

Sбпк = Rl= 3·10 = 30 (см2)

3

10

S

O

A

3) Молодій родині необхідно перекрити дах будинку. Дах має конічну форму : діаметр 8 м і висота 3 м. Один лист металочерепиці має розміри 0,6 м x 1,2 м і коштує 40 грн. Один лист бітумної черепиці має розміри 0,8 м x 1,25м і коштує 45 грн. На шви та обрізку витрачається 10 % від площі даху. Визначити площу даху та яке покриття даху фінансово вигідніше родині.

8

3

1,2 м

0,6 м

3 м

Розв’Яжіть самостійно

1,25 м

0,8 м

S

O

A

В

Конуси навколо нас

Дякую за увагу!
скачати

© Усі права захищені
написати до нас