Ім'я файлу: Контрольна робота.docx
Розширення: docx
Розмір: 27кб.
Дата: 14.02.2021

Контрольна робота
Варіант № 7
Завдання 1

Міцність судна - це здатність корпусу судна, а також окремих корпусних конструкцій витримувати дію різних експлуатаційних навантажень, не отримуючи залишкових деформацій і не руйнуючись.

Остійність судна - це морехідне якість. Здатність судна повертатися в первісний стан, з якого воно було виведено зовнішніми силами, після припинення дії цих сил.

Фальшбортпродовження борта вгору, вище відкритої палуби, охороняє людей на палубі від падіння у воду.

Форштевень — зварна або клепана (рідко — лита) конструкція, носова деталь суднового набору.

Таль — пристрій для підняття вантажів, що складається з двох блоків і троса.

Маневреність судна - здатність судна швидко змінювати напрямок і швидкість руху.

Рятувальні шлюпки- шлюпки особливої конструкції для рятування людей, які залишають судно у зв'язку з неминучою його загибеллю.

Рибальські судна— судна спеціальної будови для ловлі риби.

Причальна стінка— частина берега, спеціально обладнана для приймання, швартування суден.

Прапори сигнальні — служать для передавання сигналів із судна на судно або на береговий пост.

Повороткість— здатність судна слухатися стерна.

Непотоплюваність— здатність судна триматися на воді, зберігаючи свої морехідні якості, незважаючи на одержані пошкодження у підводній частині.

Мідельшпангоут— шпангоут, розміщений у міделі.

Миля морська— довжина однієї мінути дуги земного меридіана..

Люлька— сидіння (дошка), на якому піднімають або опускають матроса, що виконує роботу за бортом, на палубі, щоглі.

Кільблоки— підпори для кіля, підставки, складені з товстих брусів.

Завдання 2

Баржа (фр.) - несамохідне або самохідне сталеве чи дерев'яне судно для перевезення вантажів.

Бак (гол., корито, ночви) - Носова частина верхньої палуби; надбудова в носовій частині палуби, що доходить до форштевня

Лаг (англ. lag від гол. log) — Навігаційний прилад для вимірювання швидкості руху судна або пройденого ним шляху.

Боцман (гол., від човен і людина) - старшина на судні, безпосередній начальник палубної команди.

Брашпиль (гол.) - ручна, електрична або парова лебідка на судні, якою вибирають якір.

Вахта (нім., караул, варта) — Чергування. Частини, на які розділено команду для неперервної роботи на кораблі.

Завдання 3
ХАРАКТЕРИСТИКА
Галій А.В. проходив плавательну практкику на м/с “ Vessel” під Панамським прапором від компаніі Veddel Shipping Company

Vessel”- контейнеровіз 13000 TEU

Дедвейт: 100000 MT

Головний Двигун:SUPER DIESEL 12ME, 75000 KW

Тривалість контракту: з 10 серпня 2019 рю по 20 лютого 2020 р.
Галій А.В. за час роботи на судні зарекомендував себе з позитивноі сторони. До роботи ставиться добросовісно і старанно. Вдумливий, виконавчий і акуратний. З товаришами по роботі підтримує нормальні стосунки. На зауваження та критику реагує правильно. Має задовільні морські якості.
Мастер Пупкин В.В.
Розписка- це документ, який підтверджує передачу й одержання грошей, матеріальних цінностей, документів тощо від установи чи приватної особи.
Завдання 4


Surname: Halii


First Name: Artem 1. Date and Place of birth: 29 July 2000, Kherson


Mob. ph. 0959144545

E-mail: artememperor@icloud.com

Permanent address: Kherson

Nationality: Ukrainian


Salary: negotiable

Next of kin: Halii Elena

phone: 3800504564

Readiness: Prepared


GENERAL DETAILS


Document

Number

Date and place of issue

Date of expiry

Seaman’s passport

AB61463

07.04.2017 Kherson

02.04.2022

Travel Passport

FE828456

09.08.2016 Kherson

09.08.2026


CERTIFICATION / QUALIFICATIONS


Description

Number

Place of issue

Issue

Expiry

Second class seamen

01198/2018/11

Kherson

12.06.2018
Security-related training and instruction for all seafarers

10554

Kherson

17.03.2017

17.03.2022

Basic Safety Training and Instruction

14814

Kherson

13.11.2016

13.11.2021

Proficiency in survival craft and rescue boats

7474

Kherson

15.05.2017

15.05.2022

Fire Fighting

3268

Kherson

18.05.2018

18.05.2023

Medical First Aid

2205

Kherson

04.05.2018

04.05.2023

The operation use of electronic chart display and information systems (ECDIS)

3733/30051934

Kherson

28.05.2019

28.05.2024

Advanced fire fighting

3267

Kherson

18.05.2018

18.05.2023

GMDSS

2404

Kherson

05.06.2019

05.06.2024

Radar navigation, radar plotting & use of ARPA (operation level)

770/30051948

Kherson

17.05.2019

17.05.2024

Designated Security duties

7125

Kherson

17.03.2017

17.03.2022


SEA SERVICE


Vessel/ IMO/ Flag

Type/

DWT

Main engine/ HP/kw

Owners or Managers

Rank

From

To

Month

m/v Kiliya

IMO 6919148

Ukraine

General Cargo

2157


6NVD

Kherson Commercial Sea Port

Deck Cadet

10 Jun 2017

15 Aug 2017

3

m/v CRUX

IMO 9071072


General Cargo

19 885

MAK

Palmer Shipping Co. LTD

OS

16 Jul 2018

3 Jan 2019

6

m/v Focha

IMO8819299


General Cergo

61121

12V31D

Dragut Shipping LTD

Deck Cdet

OS

10 Jul

2020

15 Dec

2020

6
Overall’s size

Weight

Height

Shoes’ size

48

70

182

42
Завдання 5
Автозаміна, ампер-секунда, багаторізцевий, вапнисто-глинистому, високооборотний, газонепроникність, кислототривкий, чотири волкова, електромагнітні, контур-контакт
Завдання 6
Комунікація(від лат. communicatio — єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico — роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis — спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами.

Типи комунікацій

Формальні комунікації- передбачені організаційною структурою. Схема організаційної структури є ілюстрацією "проходження інформації каналами". Формальні комунікації поділяються на вертикальні, горизонтальні та діагональні.

Неформальні комунікації- не передбачені організаційною структурою. Практика свідчить, що значна частина комунікацій здійснюється неформально, за допомогою незапланованих керівництвом способів.

Типи бар’єрів

Бар'єр взаєморозуміння. Може виникати через огріхи в процесі передачі інформації. Наприклад, коли комунікатор говорить невиразно, надто швидко, нечітко або вживає велику кількість звуків-паразитів.

Семантичний бар'єр. Виникає, коли одне і те ж слово різні люди розуміють по-різному, вкладають в них свій власний сенс. Таке викривлення може бути наслідком особливостей особистісного сприйняття людини, її професійної діяльності.

Стилістичний бар’єр. Він виникає при невідповідності стилю мови того, хто говорить, і ситуації спілкування або стилю мови, стану того, хто в даний момент слухає.

Логічний бар'єр. Виникає, коли логіка міркування того хто говорить або занадто складна для розуміння слухаючого, або здається йому неправильною, суперечить властивій йому манері доказів.

Бар'єр відносин. Йдеться про виникнення почуття ворожості, недовіри до того хто говорить, а потім — і до інформації, яку він передає.

Завдання 7

 • Адресат(назва установи або посада, прізвище та ініціали керівника у давальному відмінку, на ім'я яких подається заява), ліворуч вказується назва організації чи установи, куди подається заява (назва установи або посада,прізвище та ініціали керівника у давальному відмінку, на ім'я яких подається заява).

 • Адресант (назва установи або посада, прізвище, ім'я, по батькові у родовому відмінку (іноді адреса і паспортні дані) особи, яка звертається із заявою); Нижче у стовпчик - назва професії, місце роботи, прізвище, ім'я, по-батькові, адреса того, хто подає заяву. Якщо заява адресується до тієї організації, де працює адресант, домашню адресу не зазначається. (назва установи або посада, прізвище, ім'я, по батькові у родовому відмінку (іноді адреса і паспортні дані) особи, яка звертається із заявою);
 • Назва виду документа нижче реквізиту адресату , посередині рядка слово "Заява" пишеться з великої літери й крапка не ставиться.

 • Текст з великої літери й з абзацу починається текст заяви, де чітко викладається прохання з коротким його обґрунтуванням.
 • Підстава (додаток): перелік документів, доданих до заяви на підтвердження її правомірності. Цей реквізит застосовується у написанні складної заяви.

 • Після тексту заяви ліворуч вміщується дата, а праворуч — підпис особи, яка писала заяву.

Завдання 8
Термін ораторська(риторична) компетенція означає вміння мовця використовувати емоційно-експресивні і логічні мовні засоби, адекватні комунікативній ситуації і направлені на досягнення запланованого прагматичного результату. Досягнення риторичної компетенції обов’язково передбачає опору на знання психологічних механізмів впливу на партнера.
Завдання 9


 • По заказу — за замовленням

 • следовать по маршруту- дотримуватися маршрута

 • в соответствии — відповідно

 • ни под каким видом- ні в якому разі

 • по последним сведениям-за останніми відомостями

 • во многом не согласны-багато в чому не згодні

 • прийти по делу -прийти у справі

 • по небрежности-по недбалості

 • в виде остатка-у вигляді залишку

 • с сохранением должности-зі збереженням посади

 • без остатка -без залишку

 • в доказательство-в доказ

Завдання 10

Маневрені характеристики судна

До основних маневрених характеристик судна відносяться:- швидкість судна під час виконання маневру;- елементи циркуляції;- шлях та час гальмування судна.

Ці характеристики визначаються за результатами натурних маневрених випробувань судна після його побудови. Для уточнення маневрених характеристик в процесі експлуатації судна при різних зовнішніх умовах, стану корпусу та видах завантаження періодично проводять маневрені випробування силами екіпажу.

Натурні методи отримання маневрених характеристик засновані на послідовних визначеннях місця судна в процесі проведення завданих маневрів по різним орієнтирам або з використанням високоточних навігаційних систем.

В процесі виконання маневрів (циркуляція, пасивне гальмування з зупиненим двигуном, активне гальмування при реверсуванні головного двигуна) через короткі проміжки часу (15—30 с), що помічаються по секундоміру, беруться пеленги та дистанції орієнтира і відзначаються значення курсу, швидкості та обертів гвинта.

За початок маневру циркуляції приймається момент початку перекладки керма, за початок гальмування — момент передачі команди по машинному телеграфові. Закінченням маневру циркуляції є поворот на 360°, активного гальмування — повна зупинка судна, пасивного гальмування — доклад стернового про неможливість утримання судна на курсі.

Повороткість судна. Циркуляцією називають траєкторію, що описує ЦВ судна, при русі з відхилений на постійний кут кермом. Циркуляція характеризується лінійною та кутовою швидкостями, радіусом кривизни та кутом дрейфу. Кут між вектором лінійної швидкості судна та ДП називають кутом дрейфу . Ці характеристики не залишаються постійними впродовж всього маневру.

Циркуляцію прийнято розбивати на три періоди: маневрений, еволюційний та сталий.

Маневрений період– період, на протязі якого відбувається перекладка керма на певний кут. З моменту початку перекладки керма судно починає дрейфувати в бік, протилежний перекладці керма, та одночасно починає розвертатися в сторону перекладки керма. В цей період траєкторія руху ЦВ судна з прямолінійної перевтілюється в криволінійну з центром кривизни з с боку борту, що є протилежним до боку кладки керма; стається падіння швидкості судна.

Еволюційний період– період, що починається з моменту закінчення перекладки керма та продовжується до моменту закінчення зміни куту дрейфу, лінійної та кутової швидкостей. Цей період характеризується подальшим зниженням швидкості (до 30 – 50%), зміною крену на зовнішній борт та різким виносом корми на зовнішній бік.

Період сталої циркуляції– період, що починається по закінченню еволюційного, характеризується рівновагою діючих на судно сил: упора гвинта, гідродинамічних сил на кермі та корпусі, відцентрової сили. Траєкторія руху ЦВ судна перевтілюється в траєкторію правильного кола або близьку до неї.
 • Пеленг - кут між напрямом від спостерігача до будь-якого об'єкта і меридіаном (загальногалузевий )

 • Курс судна(лат.cursus —бег) - кут, в площині дійсного горизонту, між носовою частиною діаметральної площині судна і напрямком на північ.(загальногалузевий )

 • Крен(от фр carène—киль, подводная часть судна или от англ.kren-gen— класть судно на бок ) - положення судна, при якому його діаметральна площину відхилена на деякий кут від вертикалі до поверхні води (загальногалузевий )

Циркуляція (англ. turnin cycle) - називають траєкторію, що описує ЦВ судна, при русі з відхилений на постійний кут кермом.(загальногалузевий )


скачати

© Усі права захищені
написати до нас