Ім'я файлу: КІНЕМАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК.docx
Розширення: docx
Розмір: 70кб.
Дата: 25.02.2023
скачати
Пов'язані файли:
Реферат ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО ОПОРУ ТВЕРДИХ ДІЕЛЕКТРИКІВ.docx

Кінематичний розрахунок, вибір електродвигуна.

Методика вибору електродвигуна

На першому етапі проектування привода вибирають електродвигун або мотор-редуктор. Для цього треба визначити потужність та кутову швидкість електродвигуна, вибрати типорозмір електродвигуна, зробити його ескіз.

Потрібна потужність електродвигуна визначається за формулою:де - потрібна потужність електродвигуна, кВт;

- номінальна потужність на вихідному валу урухомника, кВт;

- загальний коефіцієнт корисної дії.

Величину загального коефіцієнта корисної дії (ККД) урухомника обчислюють як добуток ККД окремих елементів урухомника:де - ККД передавачів та елементів, які входять до складу

урухомника, який проектується.

Наближені значення урухомників наведені у табл.

При попередніх проектних розрахунках, щоб забезпечити роботоздатність та надійність урухомника, значення ККД слід приймати меншими з наведених.

Електротехнічна промисловість виготовляє електродвигуни однієї потужності з різними кутовими швидкостями вихідного вала, тому після визначення потрібної потужності електродвигуна треба встановити границі кутової швидкості магнітного поля статора, щоб правильно вибрати електродвигун.

З цією метою враховують орієнтовні значення передаточних чисел передавачів, що входять до складу урухомника, та задану кутову швидкість вихідного вала трансмісії або ведучого вала робочої машини:де - потрібна кутова швидкість валу електродвигуна, рад/с;

- задана кутова швидкість вихідного валу урухомника, рад/с;

- відповідно мінімальне та максимальне загальне передаточне число урухомника.

Якщо до привода входить декілька передач, що кінематично з'єднані послідовно, то загальне передаточне число буде дорівнювати добутку передаточних чисел окремих передач:де - рекомендовані значення передаточних чисел окремих передавачів, які входять до складу урухомника.

Для зручності читання даної формули краще символи проставляти не цифрами, а скороченою назвою передавача.

Якщо потужність одного потоку передається двома парами зубчастих передавачів паралельно, то при визначенні загального передаточного числа їх враховують як одну пару.

Практикою експлуатації механічних передавачів встановлено рекомендовані значення передаточних чисел.

Після визначення необхідної потужності та кутової швидкості електродвигуна, згідно з таблиці, вибирають двигун, що найбільш повно відповідає вимогам, і записують його технічні дані та вказують виконання, яке вибирають, виходячи з кінематичної схеми привода. Якщо декілька електродвигунів входять в розрахункові межі швидкостей, рекомендовано вибирати той електродвигун у якого максимальний ККД. Цю рекомендацію можна не виконувати, якщо є необхідність зменшити габарити привода и тоді обирають електродвигун з мінімальною швидкістю, що входить в границі потрібної розрахункової кутової швидкості валу двигуна. Потім визначають недовантаження чи перевантаження двигуна, величину якого встановлюють за формулою:де - процент недовантаження чи перевантаження двигуна;

- номінальна потужність вибраного двигуна, кВт

- потрібна розрахункова потужність двигуна, кВт.

При перевантаженні двигуна може статись перегрівання, навіть вихід з ладу двигуна при тривалій роботі. Згідно з ОСТ 70.2.3-79 перевантаження двигуна недопустиме. Коефіцієнт завантаження електродвигуна КЗ повинен задовольняти умовуПісля остаточного вибору електродвигуна виконується його ескіз, проставляються необхідні розміри та записується його повна характеристика.

Методика вибору редуктора, мотор-редуктора, розподілу загального передаточного числа за ступенями привода.

Після вибору електродвигуна слід визначити фактичне значення передаточного числа привода:де - фактичне значення загального передаточного числа урухомника;

- номінальна кутова швидкість валу ротора електродвигуна, рад/с;

- задана кутова швидкість вихідного валу, рад/с.

Номінальна кутова швидкість валу електродвигуна визначається за формулою:де - частота обертання валу ротора попередньо вибраного електродвигуна, об/хв

Загальне передаточне число необхідно розподілити між окремими ступенями урухомника.

Розподіл загального передаточного числа урухомника розпочинаємо з вибору передаточного числа редуктора, за кінематичною схемою визначаємо тип редуктора , кількість ступенів і за таблицями параметрів редукторів вибираємо стандартне значення передаточного числа редуктора. Редуктор вибираємо за певними критеріями. Передаточному числу редуктора відповідає номінальний крутний момент на тихохідному валу редуктора

Редуктор остаточно вибираємо за умови:де - розрахунковий крутний момент на тихохідному валу редуктора.

Після визначення иред і вибору стандартного редуктора визначають передаточне число відкритої передачі:Передаточне число відкритої передачі залишаємо у тому вигляді, в якому отримали, в зв'язку з тим, що відкрита передача є виробом нестандартним.

У випадку, якщо умова Ттих < [Ттих] при перевірці редуктора на міцність не виконується, потрібно підібрати інше передаточне число редуктора і повторити перевірку на міцність для нових значень.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас