Ім'я файлу: Канада.docx
Розширення: docx
Розмір: 32кб.
Дата: 22.09.2022
скачати

Канада

1-2. Назвіть чинники, що визначають місце Канади в МПП. Як чинник

«сусідського» положення та історичний чинник впливає на спеціалізацію

канадської економіки? Охарактеризуйте ресурсозабезпеченість Канади.

Економіко-географічне положення

Канада – величезна за площею країна, що займає майже четверту частину Америки та половину площі субрегіону Північна Америка. Всі її державні кордони по суходолу проходять зі США. Державний кордон між двома країнами є умовним. Велике значення мають прикордонні території в організації спільних виробництв, зокрема автомобілебудування, туризму.

Із загальної площі Канади понад 10 % припадає на острови. На півночі через Канадський Арктичний архіпелаг країна майже на 1800 км простягається за Північним полярним колом. Канада – одна з небагатьох країн світу, яка має вихід до трьох океанів, а також найдовшу берегову лінію. Вихід до трьох океанів, відкриває Канаді можливості для інтенсивного транспортного сполучення з країнами Європи та Східної Азії.

Історичний чинник

Протягом кількох століть територія сучасної Канади перебувала під владою європейських країн. У ХVІІ – ХVІІІ ст. вона стала ареною запеклої боротьби між Великою Британією та Францією. У 1763 р. після тривалої війни Франція втратила всі свої володіння, і Канада стала британською колонією. У 1867 р. вона одержала статус домініону. Повна незалежність країни було визнано у 1931 р. На відміну від більшості розвинутих країн у Канаді на сировинні виробництва припадає понад 25% вартості матеріальної сфери. Інша особливість національної економіка Канади – її велика залежність від іноземних капіталовкладень, особливо США. Так, капітал США нині контролює 100 % виробництва автомобілів і літаків, 99 % видобутку нафти та вугілля, 82 % хімічних виробництв, 70 % транспорту, 67 % видобутку корисних копалин, 52 % виробництва сільгоспмашин тощо.

Природно-ресурсний потенціал

Природні умови Канади дуже різноманітні. У рельєфі переважають рівнини. На заході тягнуться високі сейсмічно активні гори Кордильєри, на сході – давні низькі Аппалачі.

Клімат країни суворий. Більшу частину займають арктичний та субарктичний пояси. Відносно вузька південна частина Канади розташована в помірному кліматичному поясі. З просуванням вглиб материка зменшується зволоження та зростають річні амплітуди коливань температур повітря. Зими в центральній частині суворі, літо спекотне. Це головний район землеробства Канади.

Канада багата на мінеральні ресурси. З паливних корисних копалин країна має великі поклади нафти та природного газу, що зосереджено у Західноканадському басейні в межах передгірського прогину Кордильєр. За запасами нафти Канада посідає 3-тє місце в світі, поступаючись лише Венесуелі та Саудівській Аравії. На її території сконцентровано понад 10 % світових запасів нафти. Є великі поклади т. зв. бітумінозних (нафтових) пісків, що являють собою суміш глини, піску, води та нафти. Запаси газу менші: 19-те місце в світі та 3-тє в Америці (після США та Венесуели). Значні запаси кам’яного вугілля містяться в Західному басейні та сильно виснажені – у Східному.

Канада багата на різноманітні рудні корисні копалини, особливо руди кольорових металів. Їх поклади зосереджено або в межах Канадського щита Північноамериканської платформи (залізні, нікелеві, мідні, уранові, цинкові, кобальтові руди, золото, платина), або у провінції Британська Колумбія в межах сейсмічного поясу Кордильєр (мідні, поліметалічні, вольфрамові, молібденові, срібні руди).

З нерудних корисних копалин у Канаді є світового значення поклади калійної солі у провінції Саскачеван. У країні сконцентровано 58,4 % світових запасів цієї хімічної сировини (1-ше місце у світі).

Водні ресурси Канади дуже великі: на країну припадає 15 % прісної води світу. Річки порожисті, мають великий гідроенергопотенціал. У країні гідроелектроенергія – одна з найдешевших у світі. Через те Канада є другою країною в світі за обсягом виробництва гідроелектроенергії, на яку припадає близько 60 % енергобалансу країни.

Канада має значні площі, вкриті родючими ґрунтами. Найкращі з них – чорноземи – розміщені в центральній степовій частині Канади. На сході та крайньому заході переважають родючі бурі та сірі лісові ґрунти.

Сільськогосподарські землі займають лише близько 7 % території Канади.

Канада має надзвичайно багаті лісові ресурси. За запасами деревини на душу населення країна не має собі рівних. Найбільші площі під лісом зайнято в провінціях Британська Колумбія, Квебек та Онтаріо.

Працересурсний потенціал

Канада має значний працересурсний потенціал. Протягом XX ст. кількість населення країни зросла майже в шість разів. Причому аж до 90-х років XX ст. половину приросту забезпечувала імміграція. Канада відчуває потребу в трудових ресурсах. Основну економічну «віддачу» дають незалежні кваліфіковані іммігранти. Водночас частина канадців емігрує до США. Це переважно трудові міграції кваліфікованої робочої сили (інженерів, медичних працівників, дизайнерів), а також випускників канадських вишів у пошуках роботи.

Починаючи із 70-х років XX ст. темпи зростання кількості населення сповільнилися також і внаслідок зменшення природного приросту. Для демографічної ситуації в Канаді характерний І тип відтворення населення. Показники народжуваності та смертності низькі: відповідно 10,3 осіб/тис. та 8,5 осіб/тис. Як результат – низький показник природного приросту населення: 1,8 осіб/тис., що удвічі менше, ніж у США. Як наслідок природного та механічного руху населення змінилася його статево-вікова структура: зростає частка осіб літнього віку («старіння населення») та жінок. Середня тривалість життя становить 81,76 року. Це найвищий показник в Америці та один з найвищих у світі.

Рівень безробіття в країні становить близько 6 % працездатного населення, що є найнижчим за останні 30 років. У Канаді поширено внутрішні міграції трудових ресурсів. Торонто є найсильнішим магнітом внутрішньоканадської міграції на сході країни.

За останні 30 років через імміграційну політику, спрямовану на залучення іноземних громадян для роботи в Канаді, суттєвих змін зазнав етнічний склад населення. З двонаціональної Канада перетворилася на багатонаціональну країну. В ній живуть 34 етнічні групи. «Канадцями» себе вважає лише третина населення. Кожний п’ятий себе вважає англійцем, кожний шостий – французом або шотландцем, кожний сьомий – ірландцем, кожний десятий – німцем, кожний двадцятий – італійцем або китайцем. Корінні жителі Америки – індіанці та ескімоси – становлять разом трохи більш ніж 4 % населення країни. Вони живуть переважно на півночі та північному заході.

4. У чому полягає особливість розселення населення в Канаді?

 Чисельність канадців в останні десятиліття зростала високими темпами , за рахунок як високої народжуваності, так і великого притоку іммігрантів (щороку до 250 тис. осіб). Середньорічний приріст населення становить 0,7 %.

Канада з етнічного погляду є унікальним утворенням. Тут співіснують дві нації - англо-канадці (44 %) і франко-канадці (23 %), які заселяють провінцію Квебек. Серед інших етнічних груп відзначаються німці, італійці, українці, голландці, поляки, євреї, росіяни, а також китайці. Корінне населення Канади - індіанці (600 тис. осіб) й іннуїти, або канадські ескімоси (40 тис.). За релігією франко-канадці - католики, основна частина англо-канадців - протестанти. У Канаді особливо гостро стоїть національна проблема: франко-канадці вимагають надання суверенітету Квебеку, який став би рівноправним членом двоєдиної федеративної Канади. Дуже реальною була можливість відокремлення Квебеку в 1995 р., коли на референдумі про суверенітет цієї провінції тільки 50,5 % мешканців висловилися проти.Мал. Динаміка чисельності населення Канади

Канада є слабо заселеною країною, середня густота населення - 3,4 особи/км2. Більша частина населення країни зосереджена уздовж кордону зі США (2 % території, понад 50 % мешканців). Північ Канади майже безлюдна. Важливою сучасною тенденцією є швидке зростання кількості міського населення (82 %), однак містом вважається населений пункт із кількістю мешканців усього в 1 тис. осіб. Найбільшими містами є Торонто (2,7 млн осіб) і Монреаль (1,7 млн), агломерації яких є найбільшими в країні.

Система розселення

Канада має вкрай низький показник середньої густоти населення – 3,6 осіб/км². З природних причин близько 75 % населення зосереджено на півдні країни, у вузькій 160-кілометровій прикордонній смузі зі США, що займає лише 12 % території, яку називають «канадською ойкуменою». Найбільшою мірою населення сконцентроване у приозерній частині держави й у долині річки Святого Лаврентія, де густота населення сягає 120 осіб/км². Водночас на величезних просторах північної Канади густота населення знижується до 0,3 осіб/км².

Рівень урбанізації високий – 81,6 %. У країні є 3 міста-мільйонери: Торонто (2,6 млн осіб), Монреаль (1,6 млн осіб) і Калгарі (1,1 млн осіб). Половина канадців розміщується у трьох урбанізованих районах: у приозерному краї з центром у Торонто, у провінції Квебек із центром у Монреалі та на узбережжі Тихого океану в смузі між містами Ванкувер та Вікторія. Найбільшою міською агломерацією є Торонто–Гамільтон (6,5 млн осіб). До категорії світових міст належать 5 канадських міст: Торонто, Монреаль, Ванкувер, Калгарі та Едмонтон.

5. Які склалися передумови для розвитку туризму як однієї зі сферою

третинного сектору економіки Канади?

Туризм стає одним із важливих джерел прибутків Канади. У 2016 р. країну відвідали понад 20 млн іноземних туристів, яких приваблюють національні парки з незайманою природою (у Скелястих горах і на півдні країни - Банф, Вуд-Баффало, Глейшер, Прінс-Альберт тощо), Ніагарський водоспад, безліч озер і гірських вершин, а також культурна спадщина міст Квебек (мал. 155), Монреаль, Ванкувер тощо.

Третинний сектор у Канаді є провідним сегментом економіки (71 % ВВП), що розвивається випереджальними темпами, особливо в таких галузях, як транспорт, освіта, будівництво, банківська справа, комунікації, торгівля, туризм і державна служба. Канада має сучасну транспортну мережу, яка є однією з найрозвинутіших у світі. Залізниці тягнуться на 77,9 тис. км, найбільший залізничний вузол країни - Монреаль. Найгустіша мережа шляхів знаходиться у південній частині країни, де прокладені дві трансконтинентальні залізниці. Головні міста Канади зв’язані між собою автострадами, загальна довжина автошляхів у країні - 1,04 млн км. Півднем країни проходить Трансканадська автотраса від Ньюфаундленда до м. Прінс-Руперт на Тихому океані (мал. 154), побудовані також Аляскинське шосе (2,5 тис. км довжиною) і шосе «Маккензі». Велике господарське значення має морський і річковий транспорт. Найбільші порти країни - Ванкувер, Монреаль, Квебек, Торонто. Головними повітряними воротами країни є Торонто (понад 30 млн пасажирів на рік), Ванкувер і Монреаль. Основною авіакомпанією країни є Air Canada.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас