Ім'я файлу: 2_5244778594588166952.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 08.07.2021


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Інформатика

(САМОСТІЙНА РОБОТА)

Виконав:студент№ 682 групи

заочної форми навчання

Шоха Дмитро Володимирович

№ з/к __________________

.

КИЇВ - 2018
ВАРІАНТ ІІ

( дл

САЙТИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Зазвичай, сайти навчальних закладів містять довідкові відомості. Проте, існують такі заклади, які розміщуються різноманітні ОВР: навчальні матеріали своїх працівників, пропонують дистанційні курси (платні і безкоштовні), проводять різноманітні олімпіади, змагання. Крім того, можуть містити тестові системи, за допомогою яких користувач може перевірити свої знання. Поширені випадки, коли навчальний заклад має дві версії сайту – один для мережі Інтернет, інший корпоративний (тобто розрахований тільки для працівників навчального закладу). Той сайт, який розміщують в мережі Інтернет має довідковий характер, на відміну від нього, корпоративний – вміщує в собі велику кількість ОВР, доступ до яких відкритий лише працівникам закладу. Відповідно ці версії сайтів мають різницю в

Віртуальні бібліотеки:

Бібліотека – знайоме для всіх місце. Саме там зберігаються всі знання накопичені протягом віків, століть, років. Пошук відомостей в бібліотеці здійснюється по каталогам, які в свою чергу систематизують матеріали за галузями знань, напрямків і т.д. З розвитком інформаційних технологій та Інтернет стали доступні віртуальні бібліотеки, які також як звичайні бібліотеки накопичують в собі ОВР з багатьох напрямків. Але на відміну від звичайної бібліотеки її ОВР знаходяться в електронному варіанті. Тут можна знайти такі ОВР: електронні книги, журнали, статті, довідники та інше.

Як і в звичайній бібліотеці, віртуальна бібліотека має каталог. Зазвичай він має риси пошукової системи – тобто, користувачу необхідно ввести ключові слова (за автором чи назвою книги) і по електронному каталозі здійснюється пошук, після чого видається результат пошуку на екран.

Деякі бібліотеки мають комерційний характер та пропонують відвідувачам придбати ту чи іншу книгу, замовити реферат чи статтю.

-Довідкові сайти бібліотек:

Крім того, потрібно вміти відрізняти віртуальні бібліотеки від довідкових сайтів бібліотек. Довідкові сайти бібліотек не містять ОВР, на них лише відображені довідкові відомості про роботу бібліотеки, її структуру, основні послуги, контакти.

-Віртуальні журнали та газети:

Зазвичай це електронна копія паперового журналу чи газети. Дуже часто на сайтах видавництв можна скористатись великою кількістю журнальних публікацій, які є доступними в повному обсязі. Такі публікації можуть зберігатися у файлах, які мають формат pdf або користувач може переглядати статті, які розміщені на окремих сторінках сайту. Файли в форматі pdf переглядаються за допомогою програми Acrobat Reader а статті, які розміщені на окремих сторінках сайту можуть бути збережені на жорсткому диску користувача та переглядатися за допомогою броузера (тобто так само як в мережі Інтернет). Іноді публікації можуть зберігатись у txt- чи doc-форматах і для їхнього читання необхідно мати або простий блокнот, або офісну програму типу Word. Крім того, бувають такі txt-файли, які потребують додаткового завантаження спеціальної програми для читання цих файлів.ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

(правильною є одна відповідь)

1. Яка ознака характеризує Україну як незалежну суверенну державу:

а) верховенство державної влади України;

б) єдиний конституційний простір;

в) міжнародна незалежність і правосуб’єктність;

г) все вищевикладене.

2. Найважливішим розділом у конституціях демократичних держав вважають розділ:

а)про права людини;

б)про вищі органи державної влади;

в)про судову систему;

г)про територіальний устрій.

3.Повноваження Президента України припиняються достроково у таких випадках:

а) за рішенням Коституційного Суду України, у разі смерті або усунення в порядку імпічменту;

б) внаслідок зміни конституційного ладу країни, в порядку імпічменту, у разі смерті або неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

в) усунення з посади в порядку імпічменту, у разі смерті, відставки;

г) за рішенням Верховної Ради України, прийнятим конституційною більшістю голосів, в якому висловлюється недовіра щодо особи Президента України, в результаті скоєння злочину, за рішенням Конституційного Суду України, у разі смерті або за результатами загальнодержавного референдуму.

4. Що складає зміст права власності:

а) право оперативного управління;

б) право розпорядження;

в) право володіння;

г) право володіння, користування і розпорядження майном.

5. Здатність громадян мати права та обов'язки називається:

а) дієздатністю;

б) деліктоздатністю;

в) правоздатністю;

г) угодоздатністю.

6. Покарання має на меті:

а) кару за вчинений злочин;

б) виправлення засуджених;

в) запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами;

г) все вищеперераховане.

7. Необхідна оборона буде правомірною, коли:

а) потрібно затримати злочинця;

б) має місце напад тварин;

в) потрібно затримати потерпілого;

г) має місце суспільно небезпечний напад особи .

8. Яке з покарань є виключним:

а) виправні роботи;

б) конфіскація майна;

в) арешт;

г) довічне позбавлення волі.

9. Предметом адміністративного правового регулювання є суспільні відносини, що виникають, змінюються або припиняються у сфері:

а) законодавчої роботи та сфері судочинства;

б) охорони громадського порядку та безпеки громадян;

в) державного управління;

г) підприємництва, використання транспорту, охорони правопорядку.

10. До суб’єктивної сторони складу адміністративного проступку належать:

а) мотив, вина, мета;

б) суспільно-небезпечна дія;

в) суспільно-небезпечна бездіяльність;

г) діяння, шкідливі наслідки та внутрішнє психічне ставлення особи до скоєного діяння.

11. Ознаками адміністративного правопорушення є:

а) винність, протиправність, карність, суспільна небезпечність;

б) протиправність, карність, вина, мотив, мета;

в) протиправність, законність, дія або бездіяльність, оперативність притягнення до відповідальності, процесуальна форма;

г) всі вищевказані ознаки.

12. Згідно з трудовим законодавством України забороняється залучати працівників, яким не виповнилось 18 років:

а) до робіт з шкідливими або небезпечними умовами праці;

б) до надурочних робіт, до роботи у вихідні дні, до робіт у нічний час;

в) до робіт з шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, а також при наявності умов, перелічених у п.б);

г) до сезонних робіт, до надурочних робіт, до робіт із шкідливими умовами праці.

13. Максимальна тривалість робочого часу для працівників віком від 16 до 18 років встановлена:

а) 40 годин на тиждень;

б) 36 годин на тиждень;

в) 30 годин на тиждень;

г) 24 години на тиждень.

14. Шлюбний договір регулює такі відносини між подружжям:

а) майнові;

б) особисті немайнові;

в) майнові та особисті немайнові;

г) довгострокові.

15. Верховна Рада України згідно Конституції України є:

а) законодавчим органом держави;

б) виконавчим органом держави;

в) парламентським органом держави;

г) єдиним законодавчим органом держави.

16. Згідно трудового законодавства нічний робочий час – це час:

а) з 6 до 22 годин ранку;

б) з 22 до 6 годин ранку;

в) з 22 до 7 годин ранку;

г) з 21 до 8 годин ранку.

17. В цивільному праві до першої черги спадкоємців не належать:

а) діти померлої особи, в тому числі зачаті за її життя і народжені після її смерті;

б) дядько та тітка померлої особи;

в) батьки померлої особи;

г) той з подружжя, що залишився живий.

18. Злочин та правопорушення співвідносяться як:

а) тотожні поняття;

б) ціле та частка;

в) частка та ціле;

г) ніяк не співвідносяться.

19. До соціальних норм, що класифікуються за способом встановлення та забезпечення дії, відносяться:

а)моральні, релігійні, соціальні, політичні, економічні;

б)політичні, локальні, державні, релігійні, тимчасові;

в)корпоративні, моральні, релігійні, соціально-технічні,;

г) корпоративні, моральні, релігійні, правові, звичаєві, традиційні, соціально-технічні.

20. Особі, яка досягла віку чотирнадцяти років, може бути надане право на шлюб:

а) не може бути надане взагалі.

б) тільки за згодою батьків;

в) після написання нею відповідної заяви до відділу реєстрації актів цивільного стану;

г) за рішенням суду у випадку, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас