Ім'я файлу: Спецчасть Вострікова 402.docx
Розширення: docx
Розмір: 47кб.
Дата: 20.06.2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Чорноморський національний університет

імені Петра Могили

Факультет комп’ютерних наук

Кафедра інтелектуальних інформаційних систем

Спеціальна частина

_________до дипломної роботи бакалавра_________

на тему: «ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИВАТНИХ ДОШКІЛЬНИХ ДИТЯЧИХ ЗАКЛАДІВ »

6.050101 - ДР.ПЗ-402.11958690

Виконала: студентка 4 курсу, групи 402 спеціальності

«Комп’ютерні науки»

___________________ _____ М.В.Вострікова____ __

(ініціали та прізвище)

____________________

(підпис, дата)
Консультант

__О.В.Макарова_

(звання, посада, ініціали та прізвище)

____________________

(підпис, дата)


м. Миколаїв – 2019 рік
ЗМІС

1. Аналіз вимог до умов праці в адміністративному кабінеті дошкільних навчальних закладів. 6

2.Забезпечення здорових і безпечних умов праці працівників в адміністративному кабінеті дошкільних навчальних закладів. 10

Серед категорій, за допомогою яких прийнято характеризувати установу освіти, звичайно виділяють якісні показники навчання та виховання, матеріально-технічні. Однак, вони займають провідне положення лише в тому випадку, якщо дотримано основну умову діяльності закладу як суб'єкта господарювання − забезпечується безпечні та нешкідливі умови праці та навчання і виховання. 10

Вивчення й вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням здорових і безпечних умов праці та навчання і виховання дитини − одне з найбільш важливих завдань, що повинна вирішувати система освіти. Комфортні й безпечні умови праці − один з основних факторів, який впливає на продуктивність і безпеку праці та здоров'я працівників, виховання здорового та освіченого покоління. Державне, регіональне і галузеве управління охороною праці, численні наглядові і контрольні інспекції не забезпечать безпечне ведення робіт, якщо це не стане головним повсякденним завданням і моральним обов'язком для усіх без винятку − роботодавців, керівників, профспілки, кожного працюючого. 10

Саме для вирішення всіх цих проблем у сфері охорони праці в дошкільних навчальних закладах запроваджено та працює система управління охороною праці. 11

Відповідно до плану роботи в ДНЗ повинен здійснюватися контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку, затверджених загальними трудовими зборами. За наслідками контролю повинні видаватися накази. Результати перевірок фіксуються в діловому щоденнику завідувача, протоколах відповідних комісій, висвітлюються в інформаційних куточках, розглядаються на виробничих нарадах, педагогічних радах. Періодично перевіряється виконання прийнятих рішень та рекомендацій. 11

В закладі повинна функціонувати затверджена наказом керівника постійнодіюча комісія по навчанню та перевірці знань з питань охорони праці. Відповідно до порядку проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці проводитися інструктажі з охорони праці, тематичне навчання для різних категорій працівників. Такі заходи здійснюються із активним залученням комп’ютерної техніки. 11

Повинні діяти постійні куточки з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту, профспілковий куточок, куточки з безпеки життєдіяльності для дітей та батьків. Профком та адміністрація слідкують за новинами у даній сфері та намагаються вчасно інформувати працівників і батьків з цікавими та корисними і необхідними новинками. 11

Працівники повинні бути забезпечені спецодягом, і спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Має здійснюватися видача миючих, дезінфікуючих засобів. 11

Дошкільний навчальний заклад керується угодою між адміністрацією дитячого дошкільного об’єднання та міським комітетом профспілки працівників освіти і науки України, яка укладена відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», законодавчих актів про освіту. Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. Адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом ДНЗ ефективно працює над створенням безпечних умов праці, комплексного розв’язання питань планування, організації, контролю, обліку та аналізу роботи з охорони праці та забезпечення соціального захисту працівників і вихованців. 11

Відповідно до діючої колективної угоди, системи управління охороною праці застосовуються моральні та матеріальні заохочення колективу в цілому та окремих працівників за зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу бездоганну роботу, новаторство та інші досягнення в роботі , застосовуються заохочення у вигляді грошової винагороди, передбачені Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Положенням про преміювання 12

Протипожежна безпека в дошкільному навчальному закладі посідає одне з важливих місць в організації всієї роботи з охорони праці. Адміністрація закладу в роботі з пожежної безпеки керується Законом України «Про пожежну безпеку», вимогами Правил пожежної безпеки. 12

ВИСНОВКИ 13

ДОДАТОК 14

1. Загальні вимоги охорони праці 14

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи 15

3. Вимоги охорони праці під час роботи 15

4. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях 16

5. Вимоги охорони праці після закінчення роботи 17

1. Аналіз вимог до умов праці в адміністративному кабінеті дошкільних навчальних закладів 3

2.Убезпечення працівників в адміністративному кабінеті дошкільних навчальних закладів 7

ВИСНОВКИ 10

ДОДАТОК 11

1. Загальні вимоги охорони праці 11

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи 12

3. Вимоги охорони праці під час роботи 13

4. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях 14

5. Вимоги охорони праці після закінчення роботи 14

6. Положення інструкції з охорони праці в адміністративному кабінетті 15


  1. Аналіз вимог до умов праці в адміністративному кабінеті дошкільних навчальних закладів.

Досліджено вимоги до умов праці в адміністративному кабінеті дошкільних навчальних закладів.

Усім працівникам ДНЗ необхідно пам'ятати, що перебування у садку великої кількості дітей молодшого віку потребує уважності і належної відповідальності за безпеку та життя вихованців. Важливо, щоб як педагогічний, так і обслуговуючий персонал уважно ознайомились із інструкціями з охорони праці та мали змогу не допустити уникнення надзвичайних ситуацій у ДНЗ та загрози безпеки життєдіяльності працівників та вихованців навчального закладу.

Кожному працівнику необхідно з відповідальністю відноситись до виконання правил та вимог охорони праці в дитячому садку, так як ДНЗ - це місце з масовим перебуванням маленьких дітей - дошкільнят, які зазвичай при виникненні надзвичайної ситуації чи отримання травми не зможуть самостійно прийняти правильного рішення або дії.

Педагогічні працівники дитячого садка відповідають за проведення навчальної та виховательської діяльності у закладі, яка направлена на інтелектуальний, психологічний та фізичний розвиток дітей, забезпечення безпеки життєдіяльності дитини під час занять та рухливих ігор. Тому працівник зобов'язаний виконувати вимоги охорони праці для педагогічних працівників на робочому місці та під час виникнення аварійних ситуацій.

Завдяки праці технічного персоналу ДНЗ відбувається забезпечення необхідних робіт для діяльності закладу та експлуатації технічного обладнання. Для забезпечення безпеки працівника та вихованців закладу, необхідно ознайомитись із інструкціями з охорони праці для технічного та обслуговуючого персоналу ДНЗ (дитячого садка).

Зважаючи на те, що дані робочі місця облаштовуються комп’ютерною технікою, то переважно досліджено питання щодо убезпечення здоров’я працівників при роботі з такою технікою.

Вимоги до умов праці при роботі з комп’ютерною технікою:

Приміщення, в яких планується установка та подальша робота з комп'ютером, повинні відповідати проектній документації будинку, погодженій з уповноваженими державними органами. Крім того, повинні бути враховані існуючі санітарні нормативи освітлення,  вимоги до параметрів мікроклімату (температура, відносна вологість), ступеня і сили вібрації, звукового шуму і вогнестійкості приміщення, а також характеристики електромагнітного, ультрафіолетового та інфрачервоного полів.

Так, наприклад, заборонено установлювати комп’ютери в приміщеннях, розташованих у підвалах будинків. Для уникнення можливих аварій та замикань, поряд з приміщеннями, де вестиметься робота з комп’ютером (над чи під ними), також не дозволяється проведення робіт, що потребують здійснення надмірно вологих технологічних процесів.  Відповідне приміщення повинно бути укомплектоване системами центрального або індивідуального опалення, кондиціонування чи вентиляції повітря. Але при установці зазначених систем, необхідно переконатись, що батареї опалення,  водопровідні труби, вентиляційні кабелі тощо,  надійно сховані під  захисними щитками, які перешкоджатимуть можливому потраплянню під напругу.

У кожній кімнаті, де обладнуватимуться робочі місця осіб, що працюватимуть на комп’ютері, повинні бути наявні елементи природного та штучного освітлення. При цьому, на вікнах слід встановити легко регульовані жалюзі чи штори,  які дозволять працівникам коригувати рівень освітлення в приміщенні. Бажано розмістити комп’ютери в кімнаті таким чином, щоб світло потрапляло на екрани моніторів з півдня чи північного сходу.

З метою досягнення максимального рівня безпечності і охорони праці при роботі з комп’ютером, приміщення необхідно обладнати аптечками першої медичної допомоги, системами автоматичної пожежної  сигналізації і вогнегасниками. В приміщенні, в якому разом працюють 5 або більше комп'ютерів, на видимому місці установлюється службовий вимикач, який у разі потреби дозволить повністю відключити електричне живлення кімнати.

Працівник повинен бути забезпечений комфортними та безпечними умовами. Розмір одного робочого місця має становити не менше 6 квадратних метрів. При необхідності, суміжні робочі місця співробітників, що працюють з комп’ютером, слід розділити перегородками висотою до 2 метрів. При визначенні достатнього  розміру приміщення і робочого місця на одну особу необхідно додатково враховувати шафи, сейфи, тумби або інші предмети меблів чи обладнання, які знаходяться в кімнаті.

На столі працівника можливо розмістити допоміжні для роботи пристрої (принтери, колонки, сканери), а також місця для зберігання документів, за умови, що це не обмежуватиме видимість екрану і не заважатиме працівнику. У разі надмірного шуму чи вібрації технічного обладнання, роботодавець повинен забезпечити працівників антивібраційними килимками. Робочий стілець співробітника має бути підйомно-поворотним, легко регульованим за висотою та забезпечувати належну підтримку та зручне положення спини і хребта особи. Щодня необхідно проводити вологе прибирання приміщення, та очищати робоче місце та безпосередньо монітор комп’ютера від запиленості.

На робочому місці забороняється:

  • проводити ремонт та технічне обслуговування комп’ютера за робочим місцем працівника; 

  • самочинно ремонтувати або намагатись здійснити  технічне налагодження комп’ютера без залучення компетентних спеціалістів;

  • складувати на робочому місці зайві документи, деталі та предмети, що не потрібні для роботи;

  • використовувати монітори з нечітким зображенням та монітори, у  яких  наявні поламки екрану;

  • працювати з матричним принтером без антивібраційного покриття та зі знятою кришкою. Допускати до роботи осіб,  які не пройшли затверджений на підприємстві курс охорони праці для роботи з комп’ютером, не дозволяється.

При прийнятті на роботу кожна особа має пройти лікарський огляд. Окрім того, при подальшій трудовій діяльності, така особа підлягає регулярному лікарському огляду не рідше ніж раз на 2 роки. Обов’язковим є проходження таких лікарів як терапевта, невропатолога та офтальмолога.

Мають бути чітко встановлені перерви для відпочинку працівників (окрім обідньої), як правило, тривалістю 10-15 хвилин раз на годину або дві, в залежності від складності роботи.  В будь-якому випадку, відповідальний за робоче місце повинен передбачити такий розпорядок роботи, щоб час непреривної роботи з комп’ютером був не більше ніж 4 години. 

Додатково, для збереження належного рівня здоров’я та професійної придатності,  рекомендується  виділити окреме побутове приміщення для перепочинку працівників і зняття ними нервово-емоційного  напруження, що виникає при роботі з комп’ютером.

Загальні вимоги до охорони праці на робочому місці в адміністративному кабінеті дошкільного навчального закладу:

В адміністративному кабінеті відповідальний за робоче місце зобов'язаний заздалегідь враховувати наступні вимоги, які допоможуть запобігти ризикам настання нещасних випадків та створити безпечні умови праці: всі фактори, що можуть спричинити небезпеку, мають бути ліквідовані (якщо є така можливість); слід максимально обмежити ризики, яких уникнути неможливо; необхідно вживати заходів для виявлення перших ознак небезпеки та обмежувати вплив небезпечних виробничих чинників; забезпечити пріоритет колективних засобів захисту над індивідуальними (ЗІЗ); практично всі виробничі процеси супроводжуються людським фактором, який треба враховувати в зв’язку із його впливом на роботу обладнання, технологічні процеси, системи захисту та ін.

Матеріалами досліджень виступали літературні та інтернет-джерела щодо убезпечення працівників відділу кадрів на їх робочих місцях. За цими матеріалами розроблено інструкцію, яку наведено у Додатку.


  1. Забезпечення здорових і безпечних умов праці працівників в адміністративному кабінеті дошкільних навчальних закладів.

Серед категорій, за допомогою яких прийнято характеризувати установу освіти, звичайно виділяють якісні показники навчання та виховання, матеріально-технічні. Однак, вони займають провідне положення лише в тому випадку, якщо дотримано основну умову діяльності закладу як суб'єкта господарювання − забезпечується безпечні та нешкідливі умови праці та навчання і виховання.

Вивчення й вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням здорових і безпечних умов праці та навчання і виховання дитини − одне з найбільш важливих завдань, що повинна вирішувати система освіти. Комфортні й безпечні умови праці − один з основних факторів, який впливає на продуктивність і безпеку праці та здоров'я працівників, виховання здорового та освіченого покоління. Державне, регіональне і галузеве управління охороною праці, численні наглядові і контрольні інспекції не забезпечать безпечне ведення робіт, якщо це не стане головним повсякденним завданням і моральним обов'язком для усіх без винятку − роботодавців, керівників, профспілки, кожного працюючого.

Саме для вирішення всіх цих проблем у сфері охорони праці в дошкільних навчальних закладах запроваджено та працює система управління охороною праці.

Відповідно до плану роботи в ДНЗ повинен здійснюватися контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку, затверджених загальними трудовими зборами. За наслідками контролю повинні видаватися накази. Результати перевірок фіксуються в діловому щоденнику завідувача, протоколах відповідних комісій, висвітлюються в інформаційних куточках, розглядаються на виробничих нарадах, педагогічних радах. Періодично перевіряється виконання прийнятих рішень та рекомендацій.

В закладі повинна функціонувати затверджена наказом керівника постійнодіюча комісія по навчанню та перевірці знань з питань охорони праці. Відповідно до порядку проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці проводитися інструктажі з охорони праці, тематичне навчання для різних категорій працівників. Такі заходи здійснюються із активним залученням комп’ютерної техніки.

Повинні діяти постійні куточки з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту, профспілковий куточок, куточки з безпеки життєдіяльності для дітей та батьків. Профком та адміністрація слідкують за новинами у даній сфері та намагаються вчасно інформувати працівників і батьків з цікавими та корисними і необхідними новинками.

Працівники повинні бути забезпечені спецодягом, і спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Має здійснюватися видача миючих, дезінфікуючих засобів.

Дошкільний навчальний заклад керується угодою між адміністрацією дитячого дошкільного об’єднання та міським комітетом профспілки працівників освіти і науки України, яка укладена відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», законодавчих актів про освіту. Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. Адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом ДНЗ ефективно працює над створенням безпечних умов праці, комплексного розв’язання питань планування, організації, контролю, обліку та аналізу роботи з охорони праці та забезпечення соціального захисту працівників і вихованців.

Відповідно до діючої колективної угоди, системи управління охороною праці застосовуються моральні та матеріальні заохочення колективу в цілому та окремих працівників за зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу бездоганну роботу, новаторство та інші досягнення в роботі , застосовуються заохочення у вигляді грошової винагороди, передбачені Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Положенням про преміювання

Протипожежна безпека в дошкільному навчальному закладі посідає одне з важливих місць в організації всієї роботи з охорони праці. Адміністрація закладу в роботі з пожежної безпеки керується Законом України «Про пожежну безпеку», вимогами Правил пожежної безпеки.

Інструкція щодо дій персоналу адміністративного кабінету дошкільних навчальних закладів при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій, наведена нижче.


ВИСНОВКИ

Таким чином, нами детально було розглянуто вимоги, які пред’являє чинне законодавство України до охорони праці у адміністративному кабінеті в дошкільних навчальних закладах. На сьогоднішній день ми спостерігаємо прикру тенденцію, коли в більшості приміщень такі вимоги не виконуються, а інколи взагалі ігноруються.

Всі працівники в дошкільних навчальних закладах повинні бути навчені діям, чітко знати свої обов’язки та неухильно їх виконувати.
Краще замінити слова – нами виявлено – на слово виявлено і т.д.
Зробити висновки більш чіткішими по розділах.
Надати інформацію про параметри мікроклімату ( температура, відн. Вологість тощо).
Надати розрахунок про кількість робочих місць

ДОДАТОК

Інструкція з охорони праці в адміністративному кабінеті дошкільного навчального закладу – надати точну назву інструкції

1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. До самостійної роботи в адміністративному кабінеті ДНЗ допускаються особи:

- віком не молодші 18 років, які пройшли обов'язковий періодичний медичний огляд і не мають медичних протипоказань для виконання роботи на відповідній посаді.

- особи які пройшли обов'язковий вступний інструктаж та первинний інструктаж на робочому місці.

- пройшли обов'язковий вступний інструктаж з електробезпеки з присвоєнням групи допуску, що відповідає займаній посаді співробітника;

- пройшли необхідне навчання з охорони праці і техніки безпеки з експлуатації відповідного обладнання, пристосувань та інструментів, які використовуються в адміністративному кабінеті.

1.2. Небезпечними чинниками при роботі в адміністративних кабінетах є:

- фізичні фактори (небезпечна напруга в електричній мережі; система вентиляції);

- психофізіологічні фактори (напруга органів зору й уваги; інтелектуальні й емоційні навантаження; тривалі статичні навантаження і монотонність роботи).

1.3. Про всі несправності електропроводки і побутової техніки працівник дошкільного навчального закладу зобов'язаний терміново повідомити інженеру з охорони праці та свого безпосереднього керівника, а у разі їх відсутності – черговому адміністратору і головному інженеру закладу, обов'язково зробити запис у журналі заявок.

1.4. Працівник дошкільного навчального закладу зобов'язаний неухильно дотримуватися вимог пожежної безпеки.

1.5. Для забезпечення пожежної безпеки на видному легкодоступному місці повинен завжди перебувати справний вогнегасник.

1.6. Для надання долікарської медичної допомоги на видному легкодоступному місці повинна знаходитися аптечка.

1.7. Усі вікна адміністративного кабінету повинні бути не заґратовані, або мати решітки, що відкриваються, ключі від яких зберігаються у легкодоступному місці.

1.8. За порушення даної інструкції з охорони праці в адміністративному кабінеті ДНЗ працівник дошкільного навчального закладу несе сувору персональну відповідальність згідно з чинним законодавством.
2. Вимоги охорони праці перед початком роботи

2.1. Ретельно провітрити адміністративне приміщення.

2.2. Перевірити справність обладнання свого робочого місця (встановлення стола, стільця) і, за необхідності, провести зміни для виключення незручних поз і тривалих напруг тіла.

2.3. Категорично забороняється приступати до виконання роботи у разі виявлення невідповідності свого робочого місця встановленим у цьому розділі вимогам охорони праці, а також при неможливості виконати зазначені в даному розділі інструкції підготовчих дій.

3. Вимоги охорони праці під час роботи

3.1. Працівник дошкільного навчального закладу зобов’язаний:

- Дотримуватися справжньої інструкції з охорони праці в адміністративному кабінеті ДНЗ (дитячого садка).

- Суворо виконувати правила експлуатації та інструкції з охорони праці та техніки безпеки з використання обладнання, приладів, пристроїв і пристосувань.

- При недостатньому освітленні робочого місця для додаткового його освітлення користуватися настільною лампою.

- Систематично утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце.

- Неухильно дотримуватися загальних вимог гігієни праці.

3.2. Під час роботи працівнику забороняється.

- допускати скупчення паперів на своєму робочому місці;

- самостійно розбирати і ремонтувати обладнання, прилади, пристрої і пристосування;

- залишати без нагляду включене обладнання, прилади, пристрої і пристосування.

3.3. Під час регламентованих перерв з метою зниження нервово-емоційної напруги, стомлення зорового апарату, усунення впливу гіподинамії та гіпокінезії, запобігання розвитку стомлення рекомендується обов'язково виконувати відповідні комплекси фізичних вправ.

3.4. Використання іонізаторів повітря допускається тільки під час перерв у роботі та за відсутності людей в адміністративному приміщенні дошкільного навчального закладу.

4. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

4.1. При виявленні працівником обриву проводів живлення або порушення цілісності їх ізоляції, несправності заземлення та інших пошкоджень електрообладнання в адміністративному кабінеті, появи запаху гару, іскріння, кіптяви, сторонніх звуків в роботі обладнання та тестових сигналів несправності, негайно припинити свою роботу і відключити несправне обладнання, повідомити про це завідувача ДНЗ (при відсутності - завгоспа) або чергового адміністратора.

4.2. У разі загоряння устаткування в адміністративному кабінеті необхідно терміново знеструмити обладнання, при наявності в приміщенні людей, вивести їх в безпечне місце, повідомити до пожежної частини за телефоном 01 (101) та безпосередньому завідувачу дошкільним навчальним закладом, після чого приступити до самостійного гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

4.3. При отриманні травми необхідно надати собі першу долікарську допомогу або покликати на допомогу, звернутися до медичної сестри, повідомити про те, що трапилося завідувачу дошкільним навчальним закладом (за його відсутності – іншій посадовій особі).

При отриманні травми іншою особою, надати їй першу долікарську допомогу, викликати медичну сестру або транспортувати постраждалого до медичного кабінету, проінформувати завідувача ДНЗ (за його відсутності – іншу посадову особу).

4.4. При аварії (прориві) в системі опалення, водопостачання необхідно терміново вивести людей з адміністративного кабінету, проінформувати заступника завідувача з адміністративно-господарської роботи (завгоспа).

4.5. У разі загрози або виникнення небезпечного впливу техногенного характеру слід керуватися відповідними інструкціями та Планом евакуації.
5. Вимоги охорони праці після закінчення роботи

5.1. Після закінчення роботи працівник дошкільного навчального закладу зобов’язаний:

- відключити живлення електрообладнання (комп'ютера, ноутбука, принтера, ксерокса і т.д.), приладів у послідовності, встановленій відповідними інструкціями з їх експлуатації з урахуванням характеру виконуваних робіт;

- уважно оглянути приміщення кабінету;

- прибрати зі свого столу в кабінеті робочі матеріали і привести в повний порядок робоче місце;

- відключити освітлення, перекрити водопровідні крани, закрити вікна і кватирки.

5.2. При виявленні несправності меблів, обладнання, приладів і пристроїв, порушення цілісності скла терміново проінформувати про це заступника завідувача з адміністративно-господарчої частини (завгоспа), а при його відсутності – чергового адміністратора дошкільного навчального закладу і зробити обов'язковий і чіткий запис у зошиті заявок.
6. Положення інструкції з охорони праці в адміністративному кабінеті.

6.1. Перевірка і перегляд цієї інструкції з охорони праці проводиться не рідше одного разу у 5 років.

6.2. Інструкція для адміністративного кабінету повинна бути переглянута достроково в наступних випадках:

- при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці та техніки безпеки;

- при зміні умов праці в конкретному адміністративному кабінеті;

при впровадженні та установці нової техніки і (або) технологій в кабінеті;

  • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій, нещасних випадків і професійних захворювань;

  • на вимогу уповноважених представників органів з охорони праці, інспекції праці тощо.

6.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції з охорони праці в адміністративному кабінеті умови праці в конкретному кабінеті не змінюються, то дія інструкції продовжується на наступні 5 років.

6.4. Відповідальність за своєчасне внесення необхідних змін і доповнень, а також перегляд цієї інструкції з охороні праці покладається на відповідального з охорони праці в закладі.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас