Ім'я файлу: маккинси.doc
Розширення: doc
Розмір: 73кб.
Дата: 26.05.2021
скачати

Індивідуальне завдання з дисципліни

«Стратегії бізнесу»

студентки групи МгБА-18 Першко Оксани

Стратегії Мак-Кінсі ТОВ «АНР ГРУП»

Таблиця 1.
Фактори привабливості галузі виробництва та реалізації безалкогольних напоїв.

Фактори

Коеф.

вагомості

Мінеральні води

Солодкі води

Кисломолочні напої

Бал

Вага*Бал

Бал

Вага*Бал

Бал

Вага*Бал

Місткість ринку

0,20

7

1,4

8

1,6

6

1,2

Річний темп росту ринку

0,15

6

0,9

7

1,05

5

0,75

Прибутковість

0,20

9

1,8

8

1,8

5

1

Інтенсивність конкуренції

0,15

7

1,05

9

1,05

8

1,2

Бар’єри для входження

0,15

7

1,05

7

1,05

8

1,2

Використання виробничих

потужностей

0,15

5

0,75

8

0,75

7

1,05

Сума

1

-

6,95

-

7,3

-

6,4


Загальна оцінка конкурентоспроможності основних асортиментних груп ТОВ «АНР ГРУП» подана в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.

Фактори конкурентоспроможності асортиментних позицій.

Фактори

Коеф.

вагомості

Мінеральні води

Солодкі води

Кисломолочні напої

Бал

Вага*Бал

Бал

Вага*Бал

Бал

Вага*Бал

Якість продукції

0,25

8

2

9

2,25

9

2,25

Імідж фірми

0,10

5

0,5

6

0,6

6

0,6

Ефективність системи

збуту

0,20

8

1,6

7

1,4

6

1,2

Ефективність маркетинго-вих комунікацій

0,10

6

0,6

7

0,7

6

0,6

Асортимент

0,15

5

0,75

8

1,2

7

1,05

Прибутковість

0,20

7

1,4

8

1,6

5

1

Сума

1

-

6,85

-

7,75

-

6,7

Наносимо дані розрахунків на матрицю Мак-Кінсі (рис. 1.).


Привабливість ринку

Конкурентоспроможність асортиментних позицій

Висока

Середня

Низька

10

Висока
7 ,3
6,95

П ереможець- 1


П ереможець-2


Питання


6,7

С ередня
6,00
4,5

Переможець -2Середній бізнес


Той, що програв

- 1

3,33

Низька
0


Створювач прибутку


Той, що програв

- 2


Той, що програв

- 3

10 7,75 6,85 6,7
Згідно розташуванням кожного стратегічного підрозділу на макеті матриці Мак-Кінсі можна зробити такі висновки:

  • асортиментна лінія – «Мінеральні води» потрапила до стратегічного поля «Середній бізнес», та «переможець-2» зону вибіркового розвитку, оскільки характеризується середнім рівнем конкурентоспроможності та середньою привабливістю ринку. Для цієї асортиментної позиції дієвою буде стратегія, що ґрунтуватиметься на охопленні перспективних та прибуткових сегментів, пошуку напрямів отримання конкурентних переваг, розвитку сильних сторін підприємства.

  • асортиментна позиція «Солодкі води» потрапила до стратегічного поля «Переможець-1», яке характеризується високою привабливістю та сильною позицією. Даний підрозділ є лідером ринку, якому загрожує лише посилення конкуренції. Стратегія, яку слід застосовувати – захист досягнутих позицій за рахунок підвищення конкурентоспроможності підприємства.
  • товари з групи «Кисломолочні напої» потрапили в зону «Середній бізнес», яка має середню привабливість, що поєднується із середньою позицією. Стратегією є обережне інвестування тільки за умови високої прибутковості і низького ризику.


Отже, після проведених розрахунків можна порекомендувати фірмі «АНР» доцільно обрати загальною маркетинговою стратегією стратегію зростання. В умовах привабливості галузі її реалізація дасть дозволить розширити існуючу частку ринку та збільшити обсяг збуту за рахунок інтенсифікації маркетингових зусиль.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас