1   2   3   4   5
Ім'я файлу: орт тести 4 к.docx
Розширення: docx
Розмір: 92кб.
Дата: 02.04.2020

1.

Хворому виготовляється повний знімний протез для нижньої щелепи. Об-но: альвеолярний паросток помірно атрофований. Припасування індивідуальної ложки проводиться за допомогою проб Гербста. При проведені кінчиком язика по червоній каймі нижньої губи ложка скидається. В якій ділянці необхідно вкоротити край ложки?

@ Уздовж щелепно-під’язикової лінії

Від місця позаду слизового горбика до щелепно-під’язикової лінії

Від ікла до ікла з язикової сторони

Від слизового бугорка до місця постановки першого моляра

Від ікла до ікла з вестибулярної сторони

#

2.

Хворій виготовляють повний знімний протез на верхню щелепу. Отримано функціональний відбиток. Що необхідно зробити перед виготовленням моделі?

@Окантувати відбиток воском

Занурювання у воду

Покриття ізоколом

Змащування вазеліном

Нанесення барвника

#

3.

У хворого повна відсутність зубів на нижній щелепі, значна атрофія альвеолярного відростка. Що необхідно зробити для покращання фіксації протеза?

@Розширення меж протеза

Зменшення меж протеза

Збільшення висоти зубів

Розширення зубного ряду

Звуження зубного ряду

#

4.

У хворого з повною відсутністю зубів на нижній щелепі, при об’єктивному обстеженні виявлено кісткові виступи і ділянки рухового альвеолярного гребінця. Який функціональний відбиток у цьому випадку забезпечить належну фіксацію і помірне розподілення навантаження при користуванні протезом?

@Диференційований відбиток.

Повний анатомічний відбиток.

Компресійний відбиток.

Декомпресійний відбиток.

Комбінований відбиток.

#

5.

У пацієнтки на клінічному етапі перевірки конструкції повних знімних протезів лікар виявив такі зовнішні ознаки: западання верхньої губи, опущені кути рота, скорочення нижньої третини обличчя, при розмовній пробі зубів не видно. Яку помилку допущено?

@Занижена міжальвеолярна висота

Завищена міжальвеолярна висота .

Поставлено штучні зуби меншого розміру.

Неправильно сфоромована вестибулярна зубна дуга.

Зафіксована передня оклюзія.

#

6.

Больной, обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на отсутствие зубов на в/ч. При обследовании определена нормальная податливость слизистой оболочки протезного ложа. Торус резко выражен.. Какой базис необходимо изготовить для исключения балансировки ПСПП?

@Двухслойный с эластической подкладкой в области торуса;

Двухслойный с эластический подкладкой по всему протезному ложу;

Металлический базис;

Металлический базис с мягкой подкладкой;

Жесткий пластмассовый базис.

#

7.

Больной обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на поломку ПСПП на н/ч, которым пользовался 10 лет. После поломки протеза пользовался одной частью в течении 2 недель. Объективно: перелом протеза в области 33 зуба, сопоставить края отломков невозможно. Какова тактика врача в данном случае?

@Изготовить новый протез;

Сделать перебазировку клиническим методом;

Сделать перебазировку лабораторным методом;

Получить частичный оттиск протезом и изготовить недостающую часть.

Реставрировать старый протез

#

8.

У пацієнтки на клінічному етапі перевірки конструкції повних знімних протезів лікар виявив такі зовнішні ознаки: западання верхньої губи, опущені кути рота, скорочення нижньої третини обличчя, при розмовній пробі зубів не видно. Яку помилку допущено?

@Занижена міжальвеолярна висота

Завищена міжальвеолярна висота .

Поставлено штучні зуби меншого розміру.

Неправильно сфоромована вестибулярна зубна дуга.

Зафіксована передня оклюзія.

#

9.

Больная 73 лет, с полным отсутствием зубов на обеих челюстях впервые обратилась с целью протезирования. При постановке диагноза лечащим врачом был использован термин "старческая прогения". Это состояние могло возникнуть:

@Из-за несоответствия размеров базальных дуг в/ч и н/ч;

Только в связи с преклонным возрастом пациентки;

Только тогда, когда имела место прогения, до удаления зубов

Из-за удаления зубов в связи заболеванием тканей пародонта

Потому что не было своевременно проведено протезирование.

#

10.

Больной , пользуется полным съемным протезом на в/ч в течении 2 лет. По совету лечащего врача стал применять специальный крем для улучшения фиксации протезам. К какому методу фиксации можно отнести этот крем:

@Биофизическому

Механическому;

Биомеханическому;

Физическому;

Использование крема не может улучшить фиксации, т.к. через 2 года протез пора переделывать.

#

11.

Хворий, звернувся до клініки ортопедичної стоматології з приводу перелому базису повного знімного протезу на верхню щелепу. Протез виготовлений 1 рік тому, задовільної якості. Яку пластмасу потрібно використати з метою починки протезу в даного хворого?

@ Протакрил-М

Етакрил.

Фторакс.

Бакрел.

Карбопласт

#

12.

Хвора скаржиться на естетичний недолік, порушення слуху, головні болі. Два тижні тому хворій були виготовлені повні знімні протези. Об’єктивно: в стані фізіологічного спокою між зубними рядами є щілина 6 мм, нижній відділ обличчя вкорочений, губи западають, носогубні та підборідкові складки різко виражені, кути рота опущені, в кутах рота - мацерація шкіри. Якої помилки припустився лікар під час виготовлення повних знімних протезів?

@Занижена міжальвеолярна висота.

Визначена передня оклюзія.

Невірно проведена постановка штучних зубів.

Невірна фіксація центрального співвідношення щелеп.

Завищена міжальвеолярна висота.

#

13.

Чоловік, скаржиться на біль на нижній щелепі в боковій ділянці праворуч. Біль посилюється під час прийому їжі. З анамнезу: три дні тому хворому був накладений повний знімний протез на нижню щелепу. Об’єктивно: на нижній щелепі повний знімний протез . У боковій ділянці праворуч по перехідній складці, що відповідає краю протеза дефект слизової оболонки овальної форми, краї вкриті білим нальотом. При доторкуванні – різкий біль. Який діагноз найбільш ймовірний у даного хворого?

@Декубітальна виразка

Алергічний стоматит.

Токсичний стоматит.

Актиномікотична виразка.

Сифілітична виразка.

#

14.

Пацієнту виготовляється повний знімний протез, проводиться постановка штучних зубів по склу на нижній щелепі. Зубний технік створив поверхню, що в ротовій порожнині розпочинається на задньому контактному пункті першого премоляра закінчується на дистально-щічному горбку зуба мудрості. Що покладено в основу цієї постановки?

@Крива Шпее

Серединна лінія

Трансверзальна крива

Зінична лінія

Камперовська горизонталь

#

15.

Хворому виготовляють повний знімний пластинковий протез на нижній щелепі. Під час корекції індивідуальної ложки на нижній щелепі при висуванні язика вперед відбувається зміщення ложки. Де потрібно провести корекцію краю індивідуальної ложки?

@ З язичної сторони, в ділянці вуздечки язика

В ділянці вуздечки нижньої губи

В ділянці щічних складок

З вестибулярної сторони в районі молярів

З вестибулярної сторони в районі премолярів

#

16.

Хворій виготовляється повний знімний протез на верхню щелепу. Під час припасування індивідуальної ложки за методикою Гербста лікар виявив, що ложка скидається під час ковтання. На якій ділянці ложки треба провести корекцію?

@ В ділянці крилощелепних складок

У ділянці щічних тяжів

У ділянці верхнє-щелепних горбів

Вестибулярно між іклами

По всьому вестибулярному краю

#

17.

Хворому виготовляється повний знімний протез на нижню щелепу. На етапі припасування індивідуальної ложки уточнюється межа в ділянці щелепно-під’язикової лінії. Яку пробу Гербста треба провести?

@ Облизування язиком верхньої губи

Широке відкривання рота

Висування язика в напрямку кінчика носа

Ковтання слини

Торкання язиком почергово правої та лівої щоки

#

18.

Хворій виготовляється повний знімний протез для верхньої щелепи. На етапі перевірки конструкції протеза виявлено перехресний прикус. Що обумовило його?

@ Фіксація бокової оклюзії

Фіксація передньої оклюзії

Фіксація центральної оклюзії

Фіксація задньої оклюзії

Фіксація звичайної оклюзії

#

19.

Хворому рік тому виготовлений повний знімний пластинковий протез. Звернувся зі скаргою на поломку протезу. Який матеріал потрібно використати для полагодження протезу?

@ Протакрил

Синма-М

Синма-74

Боксил

Карбодент

#

20.

Хворий, з повною відсутнітю зубів на верхній щелепі звернувся з метою протезування. Об’єктивно: альвеолярний відросток неатрофований, фронтальна ділянка має грушоподібну форму. Торус не виражений, піднебінне склепіння високе. Яка конструкція протеза найбільш доцільна в даній клінічній ситуації?

@Повний протез з зубами "на приточці " і ясеневими кламерами

Повний знімний пластинковий протез зі штучними яснами

Повний знімний протез без піднебіння

Повний знімний протез без вестибулярної поверхні

Повний знімний протез з вкороченим зубним рядом

#

21.

У хворого з повною відсутністю зубів на нижньої щелепі, припасування індивідуальної ложки проводиться за методом Гербста. Під час проведення язиком по червоній облямівці нижньої губи ложка піднімається. Де необхідно вкоротити її край?

@Уздовж щелепно-під’язикової лінії

У ділянці між іклами

Ділянка, що розміщена біля вуздечки язика

Підробити гострі краї, що утворюються після виготовлення індивідуальної ложки

Під час рухів язика вліво відходження може бути справа, а вправо, навпаки, зліва

#

22.

Хворій виготовляється повний знімний пластинковий протез на верхню щелепу. Отримано анатомічний відбиток. Який етап протезування повинен буде наступним?

@Припасування індивідуальної ложки

Гіпсування в кювету

Полімеризація

Визначення центральної оклюзії

Перевірка конструкції протезу

#

23.

У хворого повна вторинна адентія верхньої щелепи. Об’єктивно: слизова оболонка атрофована, малопіддатлива і тонким натягнутим шаром покриває коміркові відростки та тверде піднебіння. Місце прикріплення складок розміщенні дещо ближче до вершини коміркового відростка. Якому класу за Суппле відповідає ця клінічна картина?

@ІІ

ІІІ

І

IV

V

#

24.

У хворого повна вторинна адентія нижньої щелепи, незначна рівномірна атрофія коміркового відростку, місце прикріплення м’язів та складок слизової оболонки розміщені біля основи коміркової частини. Який тип атрофії нижньої щелепи за класифікацією Келлера в даному випадку?

@I тип

II тип

III тип

VI тип

V тип

#

25.

Пацієнту планується виготовлення повного знімного пластинкового протезу на верхню щелепу. Об’єктивно: на слизовій оболонці протезного ложа значна кількість ущільнених папілом різної величини. Визначте тактику лікаря?

@Після видалення папілом, виготовити протез з двошаровим базисом з еластичною підкладкою.

Зменшити площу базису протезу.

Об’ємне моделювання базису протезу.

Користування знімним протезом протипоказано.

Виготовлення металевого базису протезу.

#

26.

У пацієнта з повною відсутністю зубів діагностовано нікотиновий лейкокератоз піднебіння. Які особливості протезування даного пацієнта?

@Виключити контакт між базисом пластинкового протезу і ураженими ділянками.

Виготовити двошаровий базис знімного протезу.

Виготовити суцільнолитий базис протезу.

Зменшити площу базису.

Виготовлення еластичного базису протезу.

#

27.

Пацієнт користуєтьться повними знімними протезами 2 роки. Скаржиться на неприємні відчуття в кутах рота. Об’єктивно: гіперемія і мацерація слизової оболонки і шкіри кутів рота. Міжальвеолярна висота в положенні центрального співвідношення збережена. Які особливості протезування в даному випадку?

@Виготовлення протезу з об’ємним базисом з нормалізацією фізіологічного стану

кругового та щічного м’язів.

Зменшити площу протезу.

Виготовлення протезу із зниженою міжальвеолярною висотою.

Виготовити двошаровий базис знімного протезу.

Виготовлення еластичного базису протезу.

#

28.

Пацієнт скаржиться на неможливість користування знімним протезом через відчуття печії в слизовій оболонці протезного ложа, сухість в порожнині рота; виділення густої, клейкої слини. Об"єктивно: гіперемія, набряк і сухість слизової оболонки під протезом. Яка тактика лікаря?

@Визначити, яка складова пластмаси є алергеном і виготовити новий протез.

Провести металізацію базису пртезу.

Провести повторну полімеризацію.

Виготовити протез з безколірної пластмаси.

Виготовлення суцільнолитого базису протезу.

#

29.

Пацієнт , звернувся до клініки з метою протезування. Об’єктивно: 33 і 43 зуби депульповані, мають I ступінь рухомості, решта зубів відсутні. Яку конструкцію протезу доцільно запропонувати хворому?

@Частковий знімний пластинковий протез з телескопічною фіксацією на 33,43.

Повний знімний протез на нижню щелепу після видалення 33,43.

Частковий знімний пластинковий протез з кламерною фіксацією на 33,43.

Мостоподібний протез з опороми на 33,43.

Штамповані коронки на 33,43 для кламерної фіксації часткового знімного протеза.

#

30.

В клініці ортопедичної стоматології пацієнту виготовляють повні знімні протези на верхню та нижню щелепи. Якими повинно бути оптимальне співвідношення мономера і полімера при замішуванні пластмаси ?

@1 : 3

1 : 1

2 : 1

3 : 1

1 : 2

#

31.

Хворий звернувся в клініку ортопедичної стоматології з метою протезування. Лікар прийняв рішення виготовити повний знімний протез на нижню щелепу з м’якою підкладкою. Який з нижче перерахованих матеріалів слід використати?

@ПМ-01

Малаксил

Боксил

Еластопласт

ПМ-С

#

32.

В клініку ортопедичної стоматології звернувся пацієнт з приводу поломки часткового знімного протезу на нижню щелепу. Протез був виготовлений 1 рік тому. Яким матеріалом слід користуватися для лагодження протеза?

@Протакрил-М

Норакрил

Карбопласт

Етакрил

Фторакс

#

33.

Хворому виготовляється повний знімний протез для нижньої щелепи. Об-но: альвеолярний паросток незначно атрофований. Припасування індивідуальної ложки проводиться за допомогою проб Гербста. При витягуванні губів вперед ложка скидається. В якій ділянці необхідно вкоротити край ложки?

@ Від ікла до ікла з вестибулярної сторони

Від ікла до ікла з язикової сторони

Від місця позаду слизового горбика до щелепно-під’язикової лінії

Уздовж щелепно-під’язикової лінії

В ділянці премолярів з язикової сторони

#

34.

Хворий звернувся зі скаргами на недостатню фіксацію повного знімного протеза на верхній щелепі. Об-но: край протеза в ділянці вуздечки верхньої щелепи вкорочений, запираючий клапан порушений. Що необхідно зробити для покращення фіксації протеза?

@Переробка протеза

Розширення країв базису протеза

Корекція протеза

Об’ємне моделювання базису протеза

Подовження країв базису протеза

#

35.

Хвора з повною відсутністю зубів на нижній щелепі звернулася до клініки з метою протезування. При обстеженні протезного поля встановлено, що альвеолярний відросток на нижній щелепі значно атрофований та в бокових ділянках має гостру [ножеподібну] форму; покритий атрофованою слизовою оболонкою. Що слід враховувати лікарю в плануванні конструкції протезу?

@ Виготовити повний знімний протез з двошаровим базисом.

Зняти компресійний відбиток

Знизити висоту прикусу

Утяжелити протез нижньої щелепи

Поставити штучні жувальні зуби з вираженими буграми

#

36.

Хвора , звернулася до клініки зі скаргою, що при користуванні недавно виготовленими повними знімними протезами виявляється стук зубів при розмові та важке глотання. Якої помилки було припущено лікарем при виготовленні протезу?

@ Завищено висоту прикуса

Не створено трьохпунктний контакт Бонвіля

Неправильно визначено протетичну площину

Занижено висоту прикусу

Неправильно оформлені краї функціонального відбитку

#

37.

Хворий звернулася зі скаргами, що при розмові та широкомі відкриванні рота повні знімні протези, виготовлені тиждень тому, пагано фіксуються та зміщуються. На якому етапі виготовлення протезів було припущено лікарем помилку?

  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас