1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: 1616778956350090 (1) (1).pdf
Розширення: pdf
Розмір: 995кб.
Дата: 31.03.2021


Фармацевтичне підприємство освоює випуск нової продукції. В якому розділі промислового технологічного регламенту описані зовнішній вигляд і фізико-хімічні властивості готового продукту:{

Опис технологічного процесу
=Характеристика кінцевого продукту виробництва
Характеристика сировини, матеріалів і напівпродуктів
Характеристика допоміжної сировини і матеріалів
Інформаційні матеріали
}
В якому розділі регламенту описана санітарна підготовка виробничих приміщень: {
Безпека експлуатації виробництва та охорона навколишнього середовища
Техніка безпеки, пожежна безпека та виробнича санітарія
=Опис стадій технологічного процесу і виробнича санітарія
Інформаційні матеріали
Загальна характеристика виробництва
}
Вкажіть аналітичний нормативний документ, який встановлює вимоги до складу лікарського препарату і процесу його виробництва: {
=Технологічний регламент, фармакопейна стаття
Технічний регламент
Державний стандарт (ДСТУ)
Галузевий стандарт (ГСТУ)
Технічні умови
}
У промислово-технічному відділі здійснюється розробка технічного регламенту. На виробництві замінили декілька одиниць обладнання. До якого
розділу технічного регламенту треба терміново внести зміни: {
Таблиця ГДК
Розділ охорони праці
=Апаратурна схема
План ліквідації аварії
Перелік інструкцій
}
На фармацевтичному підприємстві виготовляють різні готові лікарські препарати згідно з технологічним регламентом. Протягом якого терміну промисловий регламент є дійсним: {
1 рік
3 роки
8 років
=5 років
6 місяців
}
Нормативний документ, в якому встановлені вимоги до конкретної продукції та послуг, і що регулює відносини між постачальником і споживачем. Який термін відповідає даному визначенню? {
=Технічні умови
Стандарт
Технічний регламент
Технологічний регламент
Методичні вказівки
}
Що не регламентують правила GМР? {
=Вимоги до біологічної доступності препарату

Фармацевтичну термінологію
Вимоги до будівель та приміщень виробництва
Вимоги до персоналу
Необхідність валідації
}
Витратний коефіцієнт - це: {
=Відношення маси вихідних компонентів до маси готового продукту
Кількість речовини, що використовується для отримання заданої кількості препарату
Відношення маси готового продукту до маси вихідних матеріалів
Відношення маси матеріальних втрат до маси вихідних матеріалів
Сума мас втрат і вихідного матеріалу
}
Валідація - це поняття, що відноситься до GМР і означає: {
=Що система працює так, як і передбачалося
Рентабельність підприємства
Контроль за роботою ВКЯ підприємства
Стерильність продукції
Перевірку якості ГЛЗ
}
Правила GMP регламентують: {
=Всі відповіді вірні
Фармацевтичну технологію
Вимоги до будівель та приміщень фармвиробництва
Вимоги до персоналу
Необхідність валідації
}

Правила GLP регламентують: {
=Проведення доклінічних випробувань
Організацію виробництва ГЛЗ
Проведення клінічних випробувань
Правила роздрібної торгівлі медикаментами
Правила оптової торгівлі медикаментами
}
Правила GCP регламентують: {
=Проведення клінічних випробувань
Організацію виробництва ГЛЗ
Проведення доклінічних випробувань
Правила роздрібної торгівлі медикаментами
Правила оптової торгівлі медикаментами
}
Матеріальний баланс – це: {
=Співвідношення між кількістю вихідних матеріалів, готового продукту,
відходами виробництва і матеріальними втратами
Кількість матеріальних втрат
Співвідношення між кількістю готового продукту і відходів
Опис технологічного процесу
Співвідношення кількостей енергії, введеної в технологічний процес і виділеною після його закінчення
}
Виберіть машину для середнього подрібнення рослинної сировини: {
=Траво- і Корнерізка
Вібраційний млин
Барабанний млин

Стрижневий млин
Струменевий млин
}
При виробництві розчинів на фармацевтичних підприємствах використовують різне обладнання. Які апарати використовують для механічного перемішування рідин? {
Реактори
Рідинні свистки
Пульсатори
=Лопатеві, турбінні мішалки
Барботери
}
При виборі подрібнюючого обладнання враховують фізико-хімічні властивості матеріалу. Визначити спосіб подрібнення для волокнистого матеріалу з клітинною структурою. {
=Різання, стирання
Удар, розколювання ,стирання
Роздавлювання, удар
Роздавлювання, стирання
Удар
}
При виробництві розчинів на фармацевтичних підприємствах використовують різне устаткування. Які апарати застосовуються для механічного перемішування рідин: {
Пульсатори
Компресори
=Лопатеві мішалки

Рідинні свистки
Насоси
}
На фармацевтичному підприємстві застосовуються різні типи сушарок. Які сушарки належать до типу контактних: {
=Валкові сушарки
Стрічкові сушарки
Повітряно-циркуляційні сушарки
Пневматичні сушарки
Розпилюючі сушарки
}
У процесі виготовлення фіто- та органопрепаратів використовують різні види сушарок. Яку сушарку найбільш доцільно використовувати для сушіння термолабільних речовин : {
Барабанна сушарка
Валкова сушарка
Стрічкова сушарка
Сушильна шафа
=Ліофільна сушарка
}
Для фільтрування розчинів використовують різну апаратуру. Які фільтри використовують для фільтрування під вакуумом: {
Центрифуги
Друк-фільтри
Рамні фільтри-преси
Фільтри-мішки
=Нутч-фільтри

}
При одержанні спирту етилового використовують процес ректифікації.
Вкажіть принцип процесу: {
Перегонка в глибокому вакуумі
=Поділ суміші рідин, що взаєморозчиняються, з різною температурою
кипіння на окремі фракції
Промивання відпрацьованої сировини 3-5 кратною кількістю етанолу
Перегонка з інертними газами
Багаторазове екстрагування сировини в батареї перколяторів
}
Яким способом може проводитись часткова рекуперація етанолу з відпрацьованого шроту: {
=Відгоном з водяною парою
Сублімацією під вакуумом
Сгущенням
Центрифугуванням
Пресфільтрацією
}
Вкажіть технологічний прийом, при якому в виробництво повертається частина цінного екстрагента з відпрацьованої сировини: {
=Рекуперація
Екстрагування
Реперколяція
Ректификація
Регенерація
}

Рушійною силою дифузійного процесу при екстрагуванні рослинної сировини є: {
=Різниця концентрацій діючої речовини в сировині і екстрагенті
Висока температура екстрагента
Висока полярність екстрагента
Броунівський рух частинок
Наявність плівкової мембрани
}
Один з методів отримання в заводських умовах настоянок полягає в тому, що загальну кількість екстрагента ділять на 3-4 частини і послідовно екстрагують сировину першою частиною екстрагента, потім другою, третьою
і четвертою, щоразу зливаючи витяжку; час настоювання при цьому залежить від властивостей рослинного матеріалу. Як називається цей метод? {
Мацерація
=Ремацерація
Перколяції
Вихрова екстракція
Мацерація з примусовою циркуляцією екстрагента
}
Вкажіть вид вологи, міцно пов'язаною з матеріалом, яка повністю не виддаляється при висушуванні: {
=Кристалізаційна
Вільна
Гігроскопічна
Осмотична
Рівноважна
}

Перед виділенням алкалоїдів з ЛРС у промислових умовах її спочатку звільняють від солей різних кислот шляхом змочування здрібненої рослинної сировини: {
Спиртом етиловим
Розчином хлористоводневої кислоти
=Розчином лугу
Етером
Хлороформом
}
Вивільнення екстрактивних речовин з рослинної сировини відбувається за рахунок: {
Конвективної і клітинної дифузії
Молекулярної і клітинної дифузії
=Молекулярної та конвективної дифузії
Коацервації
Адсорбції та реадсорбції екстрагенту рослинною сировиною
}
Від яких параметрів не залежить швидкість молекулярної дифузії? {
=Від атмосферного тиску
Від радіуса дифундуючих молекул
Від різниці концентрацій на межі фаз
Від температури
Від площі міжфазної поверхні
}
Вкажіть, який екстрагент використовують на фармацевтичних підприємствах для виготовлення настойок: {
=Спирт етиловий

Ацетон
Хлороформ
Діетиловий ефір
Олія персикова
}
До галенових препаратів НЕ відносяться : {
=Таблетки
Настойки
Екстракти густі
Екстракти сухі
Екстракти рідкі
}
Які явища не мають місце в процесі екстракції рослинної сировини? {
=Адсорбція
Діаліз екстрагента всередину клітини
Десорбція
Розчинення клітинного вмісту
Дифузія
}
Який з методів отримання настоянок є малоефективним і характеризується неповним витяганням екстрактних речовин: {
Перколяція
Реперколяція з випаровуванням
=Мацерація
Реперколяція з розподілом сировини на нерівні частини
Екстрагування за допомогою ультразвуку
}

Фітохімічний цех підприємства освоює випуск препарату зі свіжої рослинної сировини. Які методи екстрагування застосовують при отриманні препаратів зі свіжої рослинної сировини: {
Реперколяція, протитечійне екстрагування
Перколяція, мацерація 70% спиртом етиловим
=Мацерація 90% спиртом етиловим, бісмацерація
Екстрагування в системі рідина - рідина, мацерація
Вихрова екстракція, циркуляційне екстрагування
}
Фітохімічний цех випускає настоянки. Дана лікарська форма – це: {
=Спиртові витяги з лікарської рослинної сировини, одержувані без
нагрівання і видалення екстрагента
Водні витяги з лікарської рослинної сировини
Водно-етанольні витяги з лікарської рослинної сировини, що містять 25% вологи
Олійні витяги з лікарської рослинної сировини
Витяжки з лікарської рослинної сировини, одержані з використанням етеру або хлороформу
}
У фітохімічному цеху отримана настоянка з завищеним вмістом діючих речовин. Для приведення настоянки до стандарту необхідно: {
=Розбавити екстрагентом до стандарту
Вважати непоправним браком
Осадити надлишок діючих речовин
Залишити без зміни
Фільтрувати через сорбенти
}

Фітохімічний цех фармацевтичного підприємства виробляє настоянку валеріани. Вкажіть технологічні особливості виготовлення даного препарату:
{
Готується на 70% етанолі у співвідношенні 1:10
=Готується на 70% етанолі у співвідношенні 1:5
Готується на 90% етанолі у співвідношенні 1:5
Готується на 90% етанолі у співвідношенні 1:10
Готується на 95% етанолі у співвідношенні 1:10
}
До складу галенових препаратів входять: {
=Сума діючих речовин
Тільки діюча речовина
Загусники
Коригенти запаху
Підсолоджувачі
}
Фітохімічний цех підприємства виробляє настоянки методом перколяції. З якою швидкістю проводять перколяцію: {
=1/24 або 1/48 частина від робочого об'єму перколятора за годину.
1/50 частина від робочого об'єму перколятора за 30 хвилин.
1/20 частина від робочого об'єму перколятора за годину.
1/40 частина від робочого об'єму перколятора за годину.
1/10 частина від робочого об'єму перколятора за 30 хвилин.
}
Які методи очищення витяжки використовують при виробництві настоянок:
{

Екстракційні методи очищення в системі рідина-рідина
=Відстоювання при температурі 8-10 °С, фільтрація
Денатурація, фільтрація, сорбція
Діаліз, відстоювання
Заміна розчинника, відстоювання, фільтрація
}
При виробництві настоянок методом мацерації вкажіть термін процесу настоювання: {
=7 діб
24 години
3-4 години
14 діб
1-2 доби
}
Якими методами проводять визначення спирту в настоянок: {
=Дистиляційний, за температурою кипіння.
Дистиляційний, біологічний.
Хімічний, біологічний.
За температурою кипіння.
За допомогою спиртоміра й ареометра.
Який з наведенних екстрагентів володіє низкою переваг, до яких входить доступність за вартістю? {
=Вода
Спирт етиловий
Спирт метиловий
Хлористий метилен
Етиловий етер

}
Який показник якості не досліджується при аналізі настоянок : {
=Залишковий вміст розчинників
Густина
Сухий залишок
Кількісний вміст діючих речовин
Важкі метали
}
Для фільтрування розчинів використовують різну апаратуру. Які фільтри не використовують для фільтрування спиртових розчинів? {
=Нутч фільтри
Друк фільтри
Рамні фільтр-преси
Фільтри-мішки
Фільтруючі воронки
}
Яке сито доцільно використовувати для просіювання лікарської рослинної сировини? {
=Плетене
Пробивне
Шовкове
Колосникове
Ротаційне
}
Фітохімічний цех підприємства виробляє настоянки методом перколяції. Яке співвідношення сировина-екстрагент при замочуванні сировини необхідно
дотримувати: {
1:5, 1:10
0,5:1, 1:5
=1:1, 1:0,5
1:2, 1:1
0,5:2, 1 : 2
}
Фітохімічний цех підприємства виготовляє настоянки методом мацерації.
Вкажіть послідовність технологічних операцій при отриманні настоянок цим методом: {
=Настоювання протягом 7 діб з періодичним перемішуванням отриманої
витяжки, очищення витяжки, стандартизація, фасування
Намочування для набухання, настоювання протягом 24-48 годин, отримання витяжки, очищення витяжки, стандартизація, фасування
Настоювання протягом 24-48 годин, отримання витяжки, очищення витяжки, стандартизація, фасування
Настоювання протягом 7 діб, отримання витяжки, очищення витяжки, стандартизація, фасування
Е. Намочування для набухання, настоювання протягом 7 діб, отримання витяжки, очищення витяжки, стандартизація, фасування
}
До галенових препаратів відносяться : {
=Настойки
Спансули
Болюси
Дурули
Аерозолі
}

Настоянки одержують усіма методами, за винятком:
Перколяції лікарської рослинної сировини
Мацерації лікарської рослинної сировини
Дробної мацерації лікарської рослинної сировини
=Розчинення лікарської рослинної сировини в етанолі
Розчинення густих або сухих екстрактів в етанолі
}
У якому співвідношенні готуються настоянки із сильнодіючої сировини: {
1:5
=1:10
1:25
1:40
1:100
}
Фітохімічний цех підприємства виготовляє настоянку беладони. Вкажіть, в якому співвідношенні сировини і готового засобу проводять завантаження екстрактора: {
=1:10
1:1
1:2
1:20
1:5
}
Фітохімічний цех підприємства виготовляє настоянки методом перколяції.
Яка кількість сировини і екстрагента необхідна для отримання 100 л настойки кропиви собачої, якщо К = 1,5: {

=20 кг сировини, 130 л екстрагента
10 кг сировини, 45 л екстрагента
100 кг сировини, 100 л екстрагента
50 кг сировини, 175 л екстрагента
20 кг сировини, 150 л екстрагента
}
В залежності від розміру дисперсної фази існує класифікація аерозолів. До якої групи відносяться аерозолі для нанесення захисних плівок на шкіру і рани: {
Мазеві
Розпилювальні
Пінні
=Шкірні клеї (покривні)
Газоподібні
}
Фітохімічний цех фармацевтичного підприємства виробляє настоянку валеріани із свіжої сировини. Вкажіть технологічні особливості виготовлення даного препарату: {
Готується на 70% етанолі в співвідношенні 1:10
Готується на 90% етанолі в співвідношенні 1:5
Готується на 90% етанолі в співвідношенні 1:10
=Готується на 70% етанолі в співвідношенні 1:5
Готується на 95% етанолі в співвідношенні 1:10
}
Настоянки зберігають у добре закупорених склянках у місці захищеному від світла та прямих сонячних променів при температурі: {
=15 °С

8 °С
25 °С
6 °С
0°С
}
На фармацевтичному підприємстві виготовляють настоянки.
Для виготовлення експериментальної серії препарату треба вказати апаратуру, яку застосовують для подрібнювання сировини: {
=Траворізки
Ексцельсіор
Вібромлин
Дисмембратор
Валки
}
Один із методів очистки настоянок – відстоювання. У процесі виробництва треба визначити, при якій температурі раціонально використовувати цей метод: {
10-15°С
=Не вище 10°С
20°С
18°С
45°С
}
При подрібненні лікарської рослинної сировини використовують сировину з оптимальним вмістом вологості (5-6%), як чинять у випадку коли матеріал занадто сухий: {
=Зволожують водою, перемішують, подрібнюють та негайно висушують.

Перемішують, подрібнюють та видаляють пил.
Сировину обробляють 70% етанолом, підігрівають, подрібнюють
Пересушений матеріал відбраковується
Сировину подрібнюють вкрай обережно після обробки спирто- гліцериновою сумішшю.
}
Центрифугування - {
=

  1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас