Ім'я файлу: 2ПР заняття 3-4.doc
Розширення: doc
Розмір: 151кб.
Дата: 29.09.2021
скачати

  1. ДОКУМЕНТАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙПрактичне заняття 3


Мета. Оволодіти практичними навиками складання первинних документів по найбільш типових господарських операціях та навчитись групувати документи за певними ознаками.

Завдання.

1.Скласти такі первинні документи:

  • прибутковий касовий ордер ф.КО-1;

  • довіреність ф.М-2;

  • рахунок-фактуру ф. – 868;

  • платіжне доручення ф. – 0401002;

  • відомість зважування тварин ф. – 98;

  • акт на оприбуткування приплоду тварин ф. – 95.

2.Провести класифікацію документів.

Умова для виконання завдання 1


Прибутковий касовий ордер № 386 від 16 серпня 20 __р. СТОВ “Мрія” – дохід від

реалізації м’яса – 15 кг; внесено Кирилюком Степаном Яковичем на суму 1800 грн., в т.ч. ПДВ – 300 грн.
Довіреність № 128 від 10 серпня 20 ___р. на одержання від Сумської нафтобази

через Поліщука П.С. бензину А-92 – 2000 кг, дизпалива – 3000 кг.
Рахунок-фактура 1805 від 11 серпня 200___р. по довіреності 128 через Поліщука П.С. від Сумської нафтобази одержано:


Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Сума,

рн.

Бензин А-92

кг

2000

20,60

41200,00

Дизельне паливо

кг

3000

22,80

68400,00

Разом


109600,00

ПДВ

Всього


Всього до оплати ________________________________________________

(прописом)
Підпис Директор нафтобази

Бухгалтер

Примітка: ідентифікаційні коди:

СТОВ “Мрія” – 05575722

Сумська нафтобаза – 03187412

Коди рахунків у відділенні Промінвестбанку м. Суми, Код банку 337375

СТОВ “Мрія” – UA22141821211114

Нафтобаза – UA18142635897218

Платіжне доручення № 354 від 12 серпня 20 __р. на оплату СТОВ “Мрія”

Рахунка-фактури №1805.

Відомість зважування тварин № 56

від 31 серпня 20 ___ року

На фермі № 2 зважені бички поточного року народження, що закріплені за Покровом А.П.

Номер тварин чи станка


Кількість голів

Маса на 31 липня 20__р.,кг

Маса на 31 серпня 20__р.,кг

Приріст живої маси, кг

1

8

2000

2067
2

7

1902

1954
3

7

1661

1730
4

9

735

924
Всього


Акт на оприбуткування приплоду тварин № 78 від 17 серпня 20 __року на фермі № 2 від телиці старше 2-х років “Квітка”, інвентарний № 108, закріпленої за дояркою Назаренко К.П. одержано приплід – бичок, червоної масті, живою масою 29 кг, Бичку присвоєна кличка “Веселий”, інвентарний № 186.
Примітка. За вихідними даними скласти первинні документи. Реквізити, що не зазначені – записати самостійно.
Бланк суворої звітності

підприємство – одержувач і його адреса типова форма № М - 2

_________СТОВ Мрія_______________________

ідентифікаційний код ЄДРПОУ __05575722___ Затверджений наказом Мінстану

підприємство – платник і його адреса України 21.06.96 р. № 192

С ТОВ Мрія__м.Суми вул. Миру 56 Код за УКУД

рахунок _ UA22141821211114__ МФО __337375___

_Промінвестбанку м. Суми, Код банк________ Довіреність дійсна до 20.08_ 2021

(найменування банку)
Довіреність серія ИАЖ № 687464

Дата видачі ______10 серпня_________ 20 21___ р.

Видано_Зав. Складом Поліщук П.С. _________________________________

(посада, прізвище, ім’я по батькові)

Документ, що засвідчує особу_паспорт_

Серія ___МА_______ № ___235689___________ від ___10.___10___ 2009__р.

Виданий __Ковпаківським РВСМУ УМВС України в сумській обл.

(ким виданий документ)

На отримання від Сумська нафтобаза

(найменування організації постачальника)

цінності за _______Рахунок номер 1805 від 11.08.21____________________

(номер і дата видачі)
Перелік цінностей, які належить отримати.

п/п

Найменування цінностей

Одиниця виміру

Кількість (прописом)

1

Бензин

Кг

Дві тисячі

2

Дизпаливо

Кг

Три тисячі


Підпис __Поліщук_____ засвідчую Пліщук П.С

Керівник підприємства підпис

Головний бухгалтер підпис

МП


Типова форма КО – 1 _______СТОВ Мрія

підприємство, організація Затверджена наказом Мінстану ( підприємство, організація)

України № 61 від 15.02.1996 р.

Ідентифікаційний код Код за УКУД КВИТАНЦІЯ

Є
05575722
ДРПОУ
до прибуткового касового ____

ордера №___386__

ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР № 386 Прийнято від Кирилюка С.Я_____

Номер докум.

Дата склад.

Коресп.

аналіт.

субрах.

Код

анал.

обліку

Сума,

грн.

Код

цільового призначення386

16.08.211800
Прийнято від Підстава _Кирилюк С.Я._____________

Підстава __Дохід від реалізації м'яса 15 к_____________ одна тисяча вісімсот грн.__

___________1800________________грн.. ___00_______коп. (сума прописом)

(сума прописом)

Додаток _____Накладна №28____________ “ _______” _______________________ 20 ___р.
Головний бухгалтер Головний бухгалтер

Одержав касир Касир

М.П.

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 354

Від “12_____серпня______20 21р

Одержано банком

“ ____“ _________20 р.

Платник СТОВ Мрія

К
05575722
од
Банк платника код банку ДЕБЕТ рах.№ СУМА


337375

UA22141821211114

131520

,00

Пром ІБ
м.Суми____

__________________________

Отримувач
К
03187412
од
Б
337375
анк отримувача код банку КРЕДИТ рах. №


UA18142635897218
Пром ІБ м. Суми
Сума (словами)

_______________________________________________________________________

Призначення платежу ПММ згідно рахунку фактури №1805 від 11.08.2021 в т ч ПДВ 21920 грн.

Проведено банком


М.П.
“ __“ _______20 __р

Підпис платника
П
Рахунок фактура №

Від 11__ _серпня___20 21_р..

До платіжної вимоги №
остачальник ідент.код


Адреса м. Суми вул. Пряці б 89

Рах. № _______________________

В банку Профінвест в м. _Суми_____МФО___

Вантажовідправник

Ст. відправлення м. Суми

Платник та адреса СТОВ Мрія вул..Миру 56 ідент.код.

Рах. № UA18142635897218___________ в банку м. суми Пофінвест _______МФО_337375_______________

Вантажоодержувач Сумська нафтобаза
Договір – заказ Дата відгрузки 11.082021 Спосіб відправлення і № квит. накл

№ 1805__ від _11.08_ 20 21р.
Доповнення: номер 128 через Поліщук

Найменування

Одиниця вим.

Кількість

Ціна

Сума, грн.

Бензин

кг

2000

20,60
ДизпаливоПДВ 20 %


2120

Всього


1

Сума прописом _____21920________________________________
Керівник підприємства ____підпис______

Головний бухгалтер _______підпис_________
Сільгосппідприємство ____________________Відділення (ферма)________________

Бригада (цех)___________________Бригадир_____Іванов І.І.________________
ВІДОМІСТЬ №_56_ ЗВАЖУВАННЯ ТВАРИН

_31__” ___08___________ 20 __р.

Група тварин _____бички поточного року_________________________________________

За ким закріплені тварини___________________________Табельний № _256___________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Номер тварин або станка

Кіль

кість голів

Маса на “31”07_

20 21р.

(попереднє

зважування)

Маса на дату зважу-

ванняПривіс

Номер

Тварин

Або станка

Кіль-кість

голів

Маса на “__”___

20 __р.

(попереднє

зважування)

Маса на дату зважу-

ванняПривіс

1

867
2

752
3

769
4

918931

Всього
377Всього
Всього приросту_____377_________Середній приріст 1 голови_____12,16_____
Зоотехнік___________Петров П.П___Бригадир_____Іванов І.І______________

Підпис особи, за якою закріплені тварини _____підпис___
РікМісяцьЧисло

Сіль-

госп.

підпри

ємствоКодВід-

ленняФерма

Акт 78

На

оприбутку-

вання приплода тварин

Операція
Від-

прав-

ник

Прізвище,

Ім’я, по

батькові

завідуючо

го фермою

20 21_

08

17

СТОВ Мрія№2


Покров А.П

Група тварин Телята поточного року народження


Прізвище, ім’я по батькові особи за яким

закріплені тварини


Кличка

або

номер

матки

На родились живими

Інвен-

тарний

номер

(присво

єний)

Народи

лись мертви-

ми голів

Відмітка

(кличка,

масть і

інші

дані)

Підпис

особи в одержан-

ні при-плода

Бички,

хрячки,

баранчики

Телички,

свинки,

ярочки

голів

маса

голів

маса

Назаренко К.П

Квітка 108

1

29186
Веселий

підпис


Всього

1

29


Ціна
Сума,грнБригадир_Іванов І.І.___ Зотехнік_Петров П.П.___

Завідуючий фермою ______________________
Практичне заняття 4

Завдання 1

Провести класифікацію складених документів


а) класифікація документів за призначенням

Розпорядчі

Виконавчі

Бухгалтерського оформлення

КомбінованіПКО

ПКО


б) класифікація документів за порядком складання

Первинні

Зведені

ПКО

в) класифікація документів за способом охоплення операцій

Разові

Нагромаджувані

ПКО

г) класифікація документів за місцем складання

Внутрішні

Зовнішні

ПКО

д) класифікація документів за кількістю відображених об’єктів

Однопозиційні

Багатопозиційні

ПКО


скачати

© Усі права захищені
написати до нас