Ім'я файлу: ab6bc34d-2c16-4a58-a0b1-cd8bfb3fd3ff (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 26кб.
Дата: 25.11.2021
Пов'язані файли:
диплом_Бакшина (1).docx
Тематика дипломних робіт ОКР Бакалавр.doc

Рекомендований зміст курсової роботи

Тема: Діяльність світових готельних ланцюгів (на прикладі готельної мережі «»)

Зміст

Вступ
РОЗДІЛ І Світове готельне господарство

1.1 Готельний ланцюг, як форма бізнесу

1.2 Сутність та особливості управління готельними мережами

1.3 Розвиток провідних готельних мереж світу

1.4 Діяльність міжнародних готельних ланцюгів в Україні
РОЗДІЛ ІІ Аналіз діяльності готельної мережі «……..»

2.1 Історія виникнення готельної мережі «……….»

2.2 Напрями діяльності готельної мережі «…..»

2.3 Особливості діяльності готельної мережі «………», що функціонує в місті Києві

2.4 Перспективи розвитку готельної мережі «….»
Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

Індивідуальне завдання

Тема: Організація інформаційно-рекламної діяльності готелю

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………

РОЗДІЛ І Теоретичні аспекти інформаційно-рекламної діяльності у сфері гостинності

  1. Реклама та її види………………………………………………………………..

  2. Пропаганда в готельному бізнесі……………………………………………….

1.3Форми і зміст рекламних звернень……………………………………………
РОЗДІЛ ІІ Аналіз інформаційноно-рекламної діяльності в

2.1 Діяльність рекламно-інформаційного відділу готелю…………………….…

2.2 Паблік рілейшинз в готелі……………………………………………………..

2.3Канали збуту готельних послуг…………………………….………………….
Висновки і пропозиції…………………………………………………..…………

Список використаної літератури…………………………………………………

Додатки

Індивідуальне завдання.

Тема: Організація надання додаткових послуг в готелі (на прикладі «»)

Зміст
Вступ
РОЗДІЛ І Організація господарської діяльності готелю «»
1.1 Загальна інформація про готель «»

1.2 Персонал – складова частина готельного продукту готелю «»

1.3.Правила внутрішнього трудового розпорядку готелю «»

1.4 Обслуговуючі служби готелю «», їх діяльність

1.5 Особливості обслуговування різних типів гостей в готелі «»
РОЗДІЛ ІІ Організація та технологія надання додаткових послуг в готелі «»

2.1 Види послуг та форми їх надання в готелі «»

2.2 Технологія надання додаткових послуг в готелі «»

2.3 Якість надання готельних послуг. Управління якістю послуг в готелі «»

2.4 Вдосконалення процесу надання послуг в готелі «»
Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

Індивідуальне завдання
Тема: Організація обслуговування на житлових поверхах готелю (на прикладі «»)

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. Організація господарської діяльності готелю «»
1.1 Загальна інформація про готель «»

1.2 Персонал – складова частина готельного продукту готелю «»

1.3.Правила внутрішнього трудового розпорядку готелю «»

1.4 Служби готелю «», їх функції та склад
РОЗДІЛ 2. Обслуговуючі технологічні процеси, що здійснюються на поверсі в готелі «»

2.1 Функціональні обов’язки працівників поверхової служби готелю «»

2.2 Технологічні цикли та операції, послідовність їх виконання працівниками поверхової служби готелю «»

2.3 Ведення білизняного господарства в готелі «»

2.4 Види послуг, та форми їх надання по поверсі готелю «»
Висновки і пропозиції…………………………………………………..…………

Список використаної літератури…………………………………………………

Додатки

Індивідуальне завдання
Тема: Організація та технологія роботи служби приймання та обслуговування в готелі (на прикладі «»)
Зміст

Вступ…………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. Організація господарської діяльності готелю «»
1.1 Загальна інформація про готель «»

1.2 Персонал – складова частина готельного продукту готелю «»

1.3.Правила внутрішнього трудового розпорядку готелю «»

1.4 Служби готелю «», їх функції та склад
РОЗДІЛ 2.Основні та обслуговуючі технологічні процеси, що здійснюються в готелі «»

2.1 Функціональні обов’язки працівників служби приймання та обслуговування готелю «»

2.2 Технологічні бронювання номерів та місць в готелі«»

2.3 Організація поселення в готелі«»

2.4 Організація виїзду та розрахунок при виїзді в готелі«»
Висновки і пропозиції…………………………………………………..…………

Список використаної літератури…………………………………………………

Додатки

Індивідуальне завдання


Тема: Значення готельних ланцюгів у розвитку індустрії гостинності

Зміст

Вступ

Розділ І Світове готельне господарство

  1. Готельний ланцюг – як форма бізнесу

  2. Визначні особистості готельного бізнесу

  3. Найбільші готельні ланцюги світу

  4. Форми управління готельними ланцюгами

Розділ ІІ Готельне господарство України

2.1 Сучасний стан готельного господарства в Україні

2.2. Діяльність світових готельних ланцюгів, що функціонують в Україні

2.3. Діяльність внутрішнього готельного ланцюгу

2.4. Перспективи розвиту готельних мереж на території України
Висновки і пропозиції…………………………………………………..…………

Список використаної літератури…………………………………………………

Додатки

Індивідуальне завдання

Тема: Класифікація засобів розміщення у вітчизняній та зарубіжній практиці

Зміст

Вступ

Розділ І Структура сучасного ринку засобів розміщення

1.1. Основні та додаткові засоби розміщення

1.2.Індивідуальні та колективні засоби розміщення, вимоги до них

1.3.Основні підходи до класифікації засобів розміщення у вітчизняній та закордонній практиці
Розділ ІІ Класифікація засобів розміщення за рівнем комфорту

2.1 Комфорт, та його складові

2.2. Найбільші системи класифікації засобів розміщення за рівнем комфорту в світі

2.3. Гармонізація критеріїв готельної класифікації, рекомендована ВТО

Висновки і пропозиції…………………………………………………..…………

Список використаної літератури…………………………………………………

Додатки

Індивідуальне завдання
Тема: Культура обслуговування в закладах розміщення

Вступ

Розділ І Теоретичні аспекти культури в готельному господарстві

  1. Поняття культури обслуговування в готельному господарстві

та її складові

1.2. Корпоративна культура як важливий елемент

культури обслуговування

1.3. Особливості роботи в готельному господарстві

1.4. Історичні аспекти розвитку культури обслуговування
Розділ ІІ Вимоги до обслуговуючого персоналу готелю

2.1. Основні принципи гостинності в закладах розміщення

2.2. Стиль обслуговування споживачів готельних послуг

2.3. Національні особливості в різних країнах світу
Висновки і пропозиції…………………………………………………..…………

Список використаної літератури…………………………………………………

Додатки

Індивідуальне завдання


Тема: Історія виникнення підприємств гостинності

Зміст

Вступ

Розділ І Зародження та розвиток готельної справи в світі

1.1. Давні гостьові підприємства

1.2. Фактори, що впливали на появу та розвиток гостьових підприємств в світі

1.3. Зародження готельних ланцюгів
Розділ ІІ Зародження та розвиток готельної справи в Україні
2.1.Давні гостьові підприємства Київської Русі

2.2.Туристичні та готельні організації, що діяли на території України до 20 ст.

2.3. Розвиток готельної справи до 20 століття на території України
Висновки і пропозиції…………………………………………………..…………

Список використаної літератури…………………………………………………

Додатки

Індивідуальне завдання

Тема: Сучасний стан та тенденції розвитку готельного господарства в Україні

Зміст
Вступ

Розділ І Сучасний стан готельного господарства в Україні

1.1. Готельне господарство України 2016-2020 років

1.2. Фактори, що впливають на стан на розвиток гостьових підприємств України.

1.3. Структура сучасного ринку засобів розміщення України.

1.4.Нормативно-правове забезпечення галузі
Розділ ІІ Тенденції розвитку готельної справи в Україні

2.1.Програма розвитку туризму в Києві до 20……. року, її значення.

2.2. Розвиток малих готелів та апартаментів.

2.3. Впровадження та значення готельних ланцюгів.

2.4. Пріоритетні напрями розвитку готельної галузі України.
Висновки і пропозиції…………………………………………………..…………

Список використаної літератури…………………………………………………

Додатки

Індивідуальне завдання
скачати

© Усі права захищені
написати до нас