Ім'я файлу: Ранні гестози. Гіпертензивні розлади при вагітності.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 977кб.
Дата: 28.05.2021


Завершити спробу...
Дисципліна_Акушерство
(Медицина, ІХ-Х
семестр)
Питання
1
Відповіді ще не було
Макс. оцінка до 1,00
Відмітити питання
Важкість перебігу гестозу визначаеться:
Важкість перебігу гестозу визначаеться:
Виберіть одну відповідь:
Виберіть одну відповідь:
a. a. ефективністю проводимої терапії
ефективністю проводимої терапії
b. b. ступенем вираженості клінічних ступенем вираженості клінічних ознак ознак c. c. ступенем вираженості
ступенем вираженості
плацентарної дисфункції
плацентарної дисфункції
d. d. всіма перерахованими ознаками всіма перерахованими ознаками
-
- e. e. тривалістю перебігу тривалістю перебігу
Питання
2
Відповіді ще не було
Макс. оцінка до 1,00
Відмітити питання
Патогенетична терапія при гестозі
Патогенетична терапія при гестозі
направлена на:
направлена на:
Виберіть одну відповідь:
Виберіть одну відповідь:
a. a. нормалізацію волемічних нормалізацію волемічних параментів кровообігу параментів кровообігу b. b. профілактику та лікуванні ДВЗ- профілактику та лікуванні ДВЗ- синдрому синдрому c. c. нормалізацію АТ
нормалізацію АТ
d. d. нормалізацію порушень нормалізацію порушень мікроциркуляції в тканинах мікроциркуляції в тканинах e. e. все перераховане все перераховане
Питання
3
Відповіді ще не було
Макс. оцінка до 1,00
Відмітити питання
З метою профілактики гестозів у групі
З метою профілактики гестозів у групі
високого ризику застосовують:
високого ризику застосовують:
Виберіть одну відповідь:
Виберіть одну відповідь:
a. a. антиоксиданти антиоксиданти b. b. дієту дієту c. c. все перераховане все перераховане d. d. вітаміни вітаміни e. e. фітозбори фітозбори
Питання
4
Відповіді ще не було
Макс. оцінка до 1,00
Відмітити питання
Для нормалізації мікрогемодинамвки у
Для нормалізації мікрогемодинамвки у вагітних з гестозом застосовують:
вагітних з гестозом застосовують:
Виберіть одну відповідь:
Виберіть одну відповідь:
a. a.
Периферичні вазодилятатори
Периферичні вазодилятатори b. b.
Всі вищеперераховані групи
Всі вищеперераховані групи препаратів препаратів c. c.
Спазмолітини
Спазмолітини d. d.
Інгібітори вазоактивних амінів
Інгібітори вазоактивних амінів e. e.
Адреноблокатори
Адреноблокатори
Питання
5
Відповіді ще не було
Макс. оцінка до 1,00
Відмітити питання
Патогенетична терапія при гестозі
Патогенетична терапія при гестозі
направлена на:
направлена на:
Виберіть одну відповідь:
Виберіть одну відповідь:
a. a. нормалізацію АТ
нормалізацію АТ
b. b. все перераховане все перераховане c. c. нормалізацію волемічних нормалізацію волемічних параментів кровообігу параментів кровообігу d. d. профілактику та лікуванні ДВЗ- профілактику та лікуванні ДВЗ- синдрому синдрому e. e. нормалізацію порушень нормалізацію порушень мікроциркуляції в тканинах мікроциркуляції в тканинах
Питання
6
Відповіді ще не було
Макс. оцінка до 1,00
Відмітити питання
Для гестозу характерні:
Для гестозу характерні:
Виберіть одну відповідь:
Виберіть одну відповідь:
a. a. хронічна форма ДВЗ-синдрому хронічна форма ДВЗ-синдрому b. b. відносна гіповолемія відносна гіповолемія c. c. плацентарна дисфункція плацентарна дисфункція d. d. все перераховане все перераховане e. e. порушення мікро циркуляції в порушення мікро циркуляції в життєво важливих органах життєво важливих органах
Питання
7
Відповіді ще не було
Макс. оцінка до 1,00
Відмітити питання
Вагітна 21 року,в терміні 8-9 тижнів,
Вагітна 21 року,в терміні 8-9 тижнів,
скаржиться на нудоту, блювоту до 20
скаржиться на нудоту, блювоту до 20
разів на добу, їжу не утримує. За 10 днів разів на добу, їжу не утримує. За 10 днів втратила до 4 кг ваги тіла. Стан хворої
втратила до 4 кг ваги тіла. Стан хворої
тяжкий, із роту- запах ацетону.
тяжкий, із роту- запах ацетону.
Температура тіла субфібрильна, шкіра
Температура тіла субфібрильна, шкіра суха, жовтушна. Пульс 110 уд/хв,
суха, жовтушна. Пульс 110 уд/хв,
Проведене лікування - без ефекту.
Проведене лікування - без ефекту.
Подальша тактика.
Подальша тактика.
Жінка 28 років пред'являє скарги на
Жінка 28 років пред'являє скарги на нудоту, блювоту до 10 разів протягом нудоту, блювоту до 10 разів протягом доби . Відзначає зниження маси тіла,
доби . Відзначає зниження маси тіла,
сухість шкіри. Серцебиття до 100 уд/хв.
сухість шкіри. Серцебиття до 100 уд/хв.
Температура тіла 37,2 0 . Знижен діурез.
Температура тіла 37,2 0 . Знижен діурез.
Після проведення ультразвукового
Після проведення ультразвукового дослідження була виявлена вагітність у дослідження була виявлена вагітність у терміні 5-6 тижнів. Діагноз?
терміні 5-6 тижнів. Діагноз?
{= Блювота вагітних середнього ступеню
{= Блювота вагітних середнього ступеню

Блювота вагітних легкого ступеню
Блювота вагітних легкого ступеню
Прееклампсія 1 ступеня
Прееклампсія 1 ступеня
Передчасне переривання вагітності
Передчасне переривання вагітності
Харчове отруєння }
Харчове отруєння }
При якому ступеню важкості раннього
При якому ступеню важкості раннього гестозу можливе амбулаторне лікування?
гестозу можливе амбулаторне лікування?
{= Легкому
{= Легкому
Середньому
Середньому
Важкому
Важкому
Усе вище перераховане – вірно
Усе вище перераховане – вірно
Незалежно від важкості гестозу ,
Незалежно від важкості гестозу ,
вагітна повинна бути госпіталізована}
вагітна повинна бути госпіталізована}
Для якого ступеня важкості блювоти
Для якого ступеня важкості блювоти вагітних характерна відсутність ацетону в вагітних характерна відсутність ацетону в сечі?
сечі?
{= Легкого
{= Легкого
Середнього
Середнього
Важкого
Важкого
Наявність ацетону в сечі не характерна
Наявність ацетону в сечі не характерна для блювоти вагітних для блювоти вагітних
Поява ацетону в сечі не залежить від
Поява ацетону в сечі не залежить від ступеня важкості гестозу}
ступеня важкості гестозу}
Виберіть одну відповідь:
Виберіть одну відповідь:
a. a.
Наладити парентеральне
Наладити парентеральне харчування.
харчування.
b. b.
Токолітична терапія.
Токолітична терапія.
c. c.
Протиблювотна та седативна
Протиблювотна та седативна терапія.
терапія.
d. d.
Переривання вагітності
Переривання вагітності
e. e.
Продовжити інфузійну та
Продовжити інфузійну та дезінтоксикаційну терапію дезінтоксикаційну терапію
Питання
8
Відповіді ще не було
Макс. оцінка до 1,00
Відмітити питання
Вагітність 30 тиж. Генералізовані набряки,
Вагітність 30 тиж. Генералізовані набряки,
АТ 170/120 мм.рт.ст., протеїнурія 8 г/добу.
АТ 170/120 мм.рт.ст., протеїнурія 8 г/добу.
СЗРП. Яка патологія зумовлює таку
СЗРП. Яка патологія зумовлює таку клінічну картину?
клінічну картину?
Виберіть одну відповідь:
Виберіть одну відповідь:
a. a.
Хронічна гіпертензія
Хронічна гіпертензія b. b.
Прееклампсія легкого ступеня
Прееклампсія легкого ступеня c. c.
Еклампсія
Еклампсія d. d.
Прееклампсія важкого ступеня
Прееклампсія важкого ступеня e. e.
Прееклампсія середнього
Прееклампсія середнього ступеня ступеня
Питання
9
Відповіді ще не було
Макс. оцінка до 1,00
Відмітити питання
Прогностично несприятливими ознаками
Прогностично несприятливими ознаками ранніх гестозів є:
ранніх гестозів є:
Виберіть одну відповідь:
Виберіть одну відповідь:
a. a. все вище перераховане все вище перераховане b. b. ацетонурія ацетонурія c. c. жовтяниця жовтяниця d. d. тахікардія тахікардія e. e. субфебрильна температура субфебрильна температура
Питання
10
Відповіді ще не було
Макс. оцінка до 1,00
Відмітити питання
Характерними симптомами пре еклампсії
Характерними симптомами пре еклампсії
є:
є:
Виберіть одну відповідь:
Виберіть одну відповідь:
a. a.
Всі перераховані
Всі перераховані
b. b.
Головні болі
Головні болі
c. c.
Болі в епігастрії
Болі в епігастрії
d. d.
Нудота, блювання
Нудота, блювання e. e.
Порушення зору
Порушення зору
ПЕРЕХІД ПО ТЕСТУ
Завершити спробу...
Залишилося часу
0:09:55
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 16.11.20, 20:33
Сторінĸа 1 із 1

скачати

© Усі права захищені
написати до нас