Ім'я файлу: Анкета для рефлексії педагогів закладу дошкільної освіти.docx
Розширення: docx
Розмір: 21кб.
Дата: 05.05.2020
скачати

Анкета для рефлексії педагогів закладу дошкільної освіти
щодо індивідуалізації освітнього процесуКритерії

Бали

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Взаємодію з кожною дитиною
Демонструю дітям свою прихильність, інтерес і повагу до того, що вони роблять
Використовую дружелюбні та ввічливі слова, дії
Розмовляю з дітьми на рівні їхніх очей
Розмовляю з усіма дітьми впродовж дня
Називаю кожну дитину на ім’я
Використовую позитивний невербальний зв’язок з дітьми
Бачу сильні сторони особистості кожної дитини і її досягнення впродовж певного часу
Забезпечую визнання кожній дитині
Розмовляю з родинами про досягнення їхніх дітей
Методи навчання, які я використовую, і мої очікування відповідають здібностям дітей, обумовленим їхнім розвитком
Надаю дітям рівні можливості брати участь у всіх видах діяльності
Розробляю завдання з урахуванням відмінностей у стилях навчання дітей
Надаю дітям можливість обирати завдання
Використовую матеріали, домірні до віку дітей, і такі, що відповідають рівню розвитку їхніх навичок
Заохочую дітей до ігор у підгрупах, до пошуково-дослідницької діяльності
Розмовляю з дітьми про те, що для них важливо
Надаю дітям можливість обмінюватися ідеями з іншими дітьми
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Розглядаю слабкі та сильні сторони своєї педагогічної діяльності та за необхідності створюю план
її вдосконалення
Оцінюю результати своєї роботи та прагну систематично отримувати інформацію з різних джерел (наприклад: оцінки дітей, колег, наставників, працівників адміністрації, батьків)
Підтримую та експериментую з новими ідеями, плануючи використання методів роботи з дітьми
Веду різні записи, щоб осмислити свою роботу
Здійснюю практичні дослідження й/або співпрацюю з дослідниками в галузі освіти для ліпшого ознайомлення з педагогічною практикою
Регулярно обговорюю свою роботу з колегами, запитуючи про їхні враження під час формальних
і неформальних дискусій, спостережень, занять і спільного обговорення роботи дітей
Цікавлюся результатами останніх педагогічних досліджень і застосовую їх на практиці, як у галузі змісту освіти, так і в методології
Аналізую інформацію, отриману на зустрічах батьків, педагогів і дітей, батьків і педагогів, а також
під час неформальних бесід з батьками та іншими членами родин дітей
Аналізую результати тестування дітей та інші дані для того, щоб ухвалити рішення щодо навчального плану і застосовувати найдоцільніші методи навчання
Збираю інформацію про особливості розвитку дітей у групі
Використовую професійну літературу та інші освітні ресурси для отримання нових знань
Намагаюсь бути в курсі актуальних проблемних питань педагогічної практики та змісту освіти
Поважаю внесок колег у спільну працю
Ефективно працюю як член професійної команди для досягнення спільних цілей, таких як планування тематичного блоку, розроблення певних форм роботи з дітьми
Працюю в ролі наставника для педагогів-початківців
скачати

© Усі права захищені
написати до нас