Ім'я файлу: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ - ТЕМА 4 Забезпечення дiагн
Розширення: doc
Розмір: 79кб.
Дата: 28.09.2022
скачати
Пов'язані файли:
Контрольні запитання пр 3.docx

Одеський національний медичний університет

Кафедра пропедевтики педіатрії

Методична розробка практичного заняття для студентів

за дисципліною «Сестринська практика»
Заняття №4 «Забезпечення діагностичного процесу в педіатричному стаціонарі. Підготовка хворих і необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму. Правила взяття сечі для аналізу та дослідження за методиками Земницького, Нечипоренка, Адіяса-Каковскького, їх діагностичне значення. Техніка взяття мазків із зіва та носа»
Курс__3__ Факультет_______медичний____________

Затверджено

на методичної нараді кафедри

від «21»_01_2021 р.

Протокол № 13

Зав. кафедри _________ проф. Старець О.О.

Одеса 2021 р  1. Тема № 4: «Забезпечення діагностичного процесу в педіатричному стаціонарі. Підготовка хворих і необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму. Правила взяття сечі для аналізу та дослідження за методиками Земницького, Нечипоренка, Адіяса-Каковскького, їх діагностичне значення. Техніка взяття мазків із зіва та носа» - 2 години

  1. Актуальність теми:

Практична значущість точних лабораторних досліджень крові, сечі, калу, слизу, соків та іншого матеріалу загальновідома. Достовірність їх залежить не лише від техніки проведення аналізу, а й від того, наскільки правильно взято матеріал для дослідження. У педіатрії взяття матеріалу для лабораторних до сліджень має свої відмінності, особливо у дітей раннього віку.
3. Цілі заняття:

3.1 Загальні цілі.

- Ознайомити студентів з важливістю підготовки хворих до взяття біоматеріалу на дослідження у дітей

- Ознайомити з правилами взяття сечі для аналізу

3.2. Виховні цілі: Ознайомити з технікою взяття мазків із зіва та носа.

3.3 Конкретні цілі.

Знати

- дослідження за методами Зимницького, Нечіпоренка, Адіса-Каковського, зрозуміти їх діагностине значення.

3.4 На основі теоретичних знань з теми:

-оволодіти методиками /вміти
1. Вміти збирати сечу для аналізу за методами Зимницького, Нечіпоренка, Адіса-Каковського.

2. Вміти вести медичну документацію у педіатрічному стаціонарі.
4. Матеріали до аудиторної самостійної підготовки

(міждисциплінарна інтеграція).


Дисципліни

Знати

Вміти

Попередні дисципліни:

1.нормальна анатомія

2.нормальна фізіологія

Анатомо-фізіологічні особливості різних систем та органів дитини

Вірно оцінювати стан дитини та функцію органів та систем

Наступні дисципліни

1. педіатрія


Семіотику захворювань різних органів та систем


Збирати анамнез життя та хвороби.

Формувати синдромальний діагноз
  1. Зміст теми:

Взяття матеріалу для лабораторних до сліджень має свої відмінності у дітей, особливо раннього віку.

Кал на дослідження для посіву з метою виявлення збудника хвороби беруть після природної дефекації з пелюшки, нічного горщика, підкладного судна ложечкою, дерев'яною паличкою або шпателем у баночку. Усі ці предмети мають бути абсолютно чистими, щоб у кал не попала стороння мікрофлора. Для виділення дизентерійних збудників кал дістають через ректоскоп.

Взятий матеріал слід негайно передавати для бактеріологічного дослідження. Багато мікроорганізмів швидко гинуть від дії мікробів-антагоністів, наявних у калових масах. Наприклад, у калі при кімнатній температурі дизентерійна паличка гине через 1—2 г, а тому посів калу, взятого у хворих на дизентерію, треба робити безпосередньо біля ліжка хворого. Якщо це неможливо, зібраний кал відразу заливають консервуючою рідиною, яка пригнічує розмноження сторонньої мікрофлори (30% розчин гліцерину в ізотонічному розчині натрію хлориду).

Для дослідження на копрограму і яйця глистів кал спершу збирають у чистий, вимитий окропом горщик, потім беруть з різних місць калової маси скляною або дерев'яною паличкою маленькі шматочки в баночку чи коробочку і відсилають на аналіз.

З метою виявлення бактеріоносіїв тифо-паратифозної інфекції матеріал беруть лише з рідких порцій випорожнень, одержаних після прийняття хворим жовчогінних і проносних засобів.

Діагностичне значення має не лише бактеріологічне дослідження калу, а і його візуальне вивчення, зокрема консистенція, запах, наявність домішок (крові, гною, слизу, глистів та ін.), частота випорожнень тощо. А тому медична сестра дитячого лікувального закладу повинна точно реєструвати в щоденнику всі ці дані, у разі необхідності відразу ж після дефекації показувати кал лікареві.

6. Матеріали методичного забезпечення заняття:

6.1. Завдання для самоперевірки вихідного рівня знань-вмінь
6.2. Інформацію, необхідну для формування знань-вмінь можна знайти у підручниках:

 Основна література:

1Джерела інформації
Основна (базова) література

1. Н.М. Касевич. Сестринська справа: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Н.М. Касевич, І.О. Петряшев, В.В. Сліпченко та ін.; за ред. В.І. Литвиненка. — 3-є вид., випр.- К. : Медицина , 2017. - 816 с.

2. Любовь Савка. Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка / Любовь Савка, Людмила Разинкова, Елена Коцар.- К. : Медицина , 2018. - 600 с.

3. Касевич Н.М. Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. I-III рівнів акредитації / за ред. В.І. Литвиненка. – 7-е вид., випр. - К. : Медицина , 2017. - 424 с.
Допоміжна література

1. Старец Е.А. Педиатрическая клиника Одесского национального медицинского университета: качество неотложной медицинской помощи детям / Е.А. Старец, Н.В.Котова // Здоровье ребенка. – Том 12, № 3. – 2017. – С. 103 – 108.

2. Антонік В.І., Антонік І.П., Андріанов В.Є. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. – К.: ЦУЛ, 2018 – 336 с.

3. Касевич Н.М. Медсестринська етика і деонтологія: навч. посібник для студ. вищ. мед. навч. закл. I-III рівнів акредитації. – К. : Медицина, 2013. – 200 с.

4. Касевич Н.М. Основи медсестринства в модулях: навч. посібник для студ. вищ. мед. навч. закл. I-III рівнів акредитації. – К. : Медицина, 2013. – 430 с

5. Бабії І.Л., Нікітіна Н.О.,Калашнікова К.А. Загальний догляд за здоровими і хворими дітьми /навч посібник.-Одеса:ОНМедУ, 2010.-184с.

6. Бабий И.Л., Никитина Н.А. Уход за детьми//Учебное пособие.-Одесса: «Печатный дом», 2009.

7. О.М. Ковальова, В.М. Лісовий. Догляд за хворими.-К.:Медицина, 2010

8. В.Г. Майданник, В.Г. Бурлай. Ваша дитина (догляд та виховання). - Київ 2004.-298 с.65. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми. - Київ 2002. Знання України..
Інформаційні ресурси

  1. Накази МОЗ http://www.moz.gov.ua/ua/portal/

  2. Medscape: https://emedicine.medscape.com/pediatrics_general6.3. Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми заняття

№ п.п

Основні завдання

Вказівки

Відповіді
  1. Матеріали для самоконтролю якості підготовки:

А. Питання для самоконтролю.

1. Опишіть дослідження сечі за методикою Зимницького.

2. Опишіть дослідження сечі за методикою Нечіпоренка.

3. Опишіть дослідження сечі за методикою Адіса-Каковського.

4. Опишіть техніка взяття мазків із зіва та носа у дітей раннього віку.

Б. Тести

1.Дитина 1 місяця оглянута в поліклініці педіатром. Маса тіла при народженні 3600,0, на момент огляду 4500,0. Оцініть показники маси тіла дитини.

А. Відповідає нормі

+В. Надлишок надбавки 100,0 гр.

С. Надлишок надбавки 200,0 гр.

D. Надлишок надбавки 300,0 гр.

Е. Надлишок надбавки 400,0 гр.
2.Дільничний педіатр оглядає здорову доношену дитину місячного віку, яка знаходиться на грудному вигодовуванні. Профілактику якого захворювання порекомендує лікар в першу чергу даній дитині?

+A. Рахіт

B. Анемія

C. Гіпотрофія

D. Спазмофілія

E. Паратрофія
3. Дитина 1 місяця оглянута дільничним педіатром. Знаходиться на природному вигодовуванні, у зв'язку з чим рекомендована профілактика рахіту. Яка щоденна доза вітаміну D3 рекомендована?

А. 1000 МО

В. 2000 МО

+С. 500 МО

D. 800 МО

Е. 5000 МО

4. Мати 2-тижневої дитини масою тіла 3900,0 гр. скаржиться на недостатню лактацію. Який орієнтовний об'єм молока на добу потрібен даній дитині?

А. 650 мл

В. 700 мл

С. 780 мл

D. 800 мл

+Е. 850 мл
5. З пологового дому на педіатричну ділянку поступила новонароджена дитина. Народилася в строк від II нормальних родів, масою 3500,0. Як часто повинна оглядатися лікарем - педіатром дана дитина на 1-му місяці життя?

А. 1

В. 2

+С. 3

D. 4

Е. 5
6. Дільничний лікар при огляді новонародженої дитини звернув увагу на зниження рефлексів періоду новонародженості. Який з перерахованих рефлексів відноситься до групи рефлексів спінального автоматизму?

А. Пошуковий

В. Долонно-ротовий Бабкіна

С. Рефлекс Моро

D. Хапальний

+Е. Рефлекс Галанта
7. Під час обстеження дитини дільничним педіатром виявлено, що вона може тривало спостерігати за яскравою іграшкою, посміхається. Утримує голову у вертикальному положенні протягом декількох хвилин. У положенні на животі - піднімає і утримує голову. Не сидить. Виходячи з даних психомоторного розвитку, визначте вік дитини:

+A. 2 міс.

B. 4 міс.

C. 5 міс.

D. 6 міс.

E. 7 міс.
8. Дільничний педіатр при огляді дитини не виявив відхилень зі сторони внутрішніх органів. Показники психомоторного розвитку: відрізняє близьких людей від незнайомих, дізнається голос матері. Упевнено бере іграшку, знаходячись в будь-якому положенні, перекладає з однієї руки в іншу. Самостійно перевертається з живота на спину. Вимовляє окремі склади, гуліт. Добре їсть з ложки. Якому віку відповідає психомоторний розвиток даної дитини?

A. 2 місяцям

+B. 3 місяцям

C. 4 місяцям

D. 6 місяцям

E. 9 місяцям
9. Дільничний педіатр готує медичні документи дівчинки 9 місяців для передачі на іншу ділянку. Йому необхідно заповнити форму №025/у. Що є даним медичним документом?

А. Контрольна карта диспансерного хворого

В. Медична карта амбулаторного хворого

С. Карта профілактичних щеплень

+D. Журнал обліку профілактичних щеплень

Е. Історія розвитку дитини
10. Дівчинка 5,5 місяців. Народилася з масою 3300 г, завдовжки 51 см. Знаходиться на природному вигодовуванні, фізичний розвиток - середній, пропорційний. Мати скаржиться на занепокоєння, часті нічні пробудження дитини, зменшення інтервалів між годуваннями. За останній місяць надбавка маси склала 400 г. 11. Сечовипускання - 6 - 8 разів на добу, схильність до запорів. Які дії лікаря будуть доцільними щодо профілактики розвитку гіпотрофії?

+A. Ввести перший прикорм

B. Перевести дитину на штучне вигодовування

C. Додати до раціону коров'яче молоко

D. Провести корекцію вигодовування шляхом додавання до раціону сиру

E. Направити на стаціонарне обстеження

В. Задачи

1. Мати хворої дитини звернулась до медичної сестри з проханням оцінити результати лабораторних досліджень дитини. Медична сестра відповіла, що аналізи «погані». Мати почала кричати, що її дитину погано лікують. Як мала поступити медична сестра?

Відповідь: ввічливо відповісти мамі, що вона не може коментувати показники

  1. Дівчинка 5 років. Має закрепи. Лікар призначів очисну клізму. Які стани є протипоказами для проведення очисної клізми?

Відповідь: Геморой, запалення кишківнику, кровотеча.
8.Матеріали для аудиторної самостійної підготовки:

8.1. Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати під час практичного (лабораторного) заняття:

1. Відповісти на питання і тести за темою.

2. Знати правила взяття сечі для аналізу та дослідження за методами Зимницького, Нечіпоренка, Адіса-Каковського, зрозуміти їх діагностине значення

3. Знати техніку взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму.
9. Інструктивні матеріали для оволодіння професійними вміннями, навичками.

Методика виконання роботи, етапи виконання. Знати, як готувати хворих дітей до діагностичних процедур.
10. Матеріали для самоконтролю оволодіння знаннями, вміннями, навичками, передбаченими даною роботою:

тести різних рівнів (або тести, які входять до складу банку для ректорського контролю).

11.Тема наступного заняття : Диференційний залік
Методичну розробку склав_______________________________
скачати

© Усі права захищені
написати до нас