1   2   3
Ім'я файлу: КПIЗ_ППр.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 584кб.
Дата: 08.11.2020
скачати
Пов'язані файли:
база патморфа.docx

1 1. Варіанти завдань та методичні поради щодо їх виконання КПІЗ З метою виконання етапів комплексного практичного індивідуального завдання студенти,
насамперед, мають визначити свій варіант завдання. Студент, який претендує на високий бал успішності (від 75 до 100 балів), визначає варіант завдань згідно таблиці, де Е – розробити ЕСЕ; С
– розглянути ситуаційні завдання та висловити свою думку;
Т – опрацювати тестові завдання.
Студенти, які претендують від 60 до 74 балів, можуть виконувати КПІЗ у формі реферату
Обираючи тему реферату, слухач повинен узгодити з викладачем.
ЕТАПІ. На основі вибраної теми, згідно таблиці, розробити ЕСЕ.
ЕСЕ - (спроба, начерк) – наукові, історичні, критичні та ін. нариси, які визначаються
невимушеною, вільною трактовкою питання, дозволяє виявити здатність освоювати інформацію,
терміни, логічно викладати свої і чужі думки, робити висновки. Для цього слід опрацювати необхідну
літератур, розділити текст на смислові блоки, виділити опорні слова. Далі необхідно скласти план есе і
відповідно до плану записати основні тези, висловити свою думку щодо даної проблеми. Обсяг есе – 3-5
сторінок.
Перелік тем для есе
1.
Сучасне земельне законодавство: проблеми та перспективи розвитку.
2.
Правові проблеми земельної реформи в Україні.
3. Право власності на землю сучасні проблеми та перспективи їх вирішення.
4.
Правове регулювання застави земельних ділянок: сучасний стан і перспективи розвитку.
5.
Виникнення та посвідчення прав на земельну ділянку.
6.
Особливості придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод.
7. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах.
8.
Особливості спадкування земельних ділянок.
9.
Моніторинг земельних ресурсів і його значення для раціонального використання та охорони земель.
10.
Податок на землю поняття, види, підстави і порядок справляння.
11.
Орендна плата заземлю поняття, види, форми, підстави і порядок справляння.
12.
Природно-заповідний фонд Тернопільщини
13.
Поняття та основні складові національної екологічної мережі України.
14.
Природний-заповідний фонд України, як об’єкт екологічного права
15.
Курортні та лікувально-оздоровчі території: особливості правового регулювання.
16.
Рекреаційні зони, як об’єкт екологічного права.
17.
Водоохоронні зони: особливості правового регулювання.
18.
Полезахисні природні (лісові) смуги.
19.
Правове регулювання охорони та використання природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України.
20.
Порівняльний аналіз якості атмосферного повітря у містах України та Китаю.
21.
Оцінка антропогенного впливу на малі ріки басейну Дніпра в межах м.Києва
22.
Оцінка впливу АЗС на навколишнє середовище
23.
Антропогенний вплив м. Тернополя на зміну якісного стану води в річках.
24.
Викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря по
Тернопільській області
25.
Національна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів.
26.
Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, розвиток природно-заповідного фонду та формування національної екологічної мережі (на прикладі Тернопільської області)
27.
Охорона, використання та відтворення рослинного світу Тернопільської області.

2 28.
Використання та відтворення природних рослинних ресурсів на території природно- заповідного фонду (Природний заповідник ,,Медобори”, Національний природний парк „Кременецькі гори, Національний природний парк „Дністровський каньйон”, Кременецький ботанічний сад.
29.
Ведення мисливського та рибного господарства на території Тернопільської області.
30.
Охорона та відтворення видів тварин, занесених до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів.
31. Порядок затвердження території та об’єктів природно-заповідного фонду Тернопільської області (на основі Рішення Тернопільської обласної ради.
32.
Рекреаційна діяльність на територіях та об’єктах природнозаповідного фонду Тернопільщини.
33.
Дозвільна діяльність у сфері використання надр.
34.
Правовий режим територій Тернопільщини, що зазнали радіоактивного забруднення атмосферного повітря.
35.
Покращення стану атмосферного повітря Західного регіону України за рахунок експлуатації електромобілів.
36.
Оцінка впливу антропогенних чинників на стан ландшафтів.
37.
Забруднення атмосферного повітря на основних автомагістралях України.
38. Роль національних природних парків у збереженні рідкісних видів рослин.
39.
Змінення ландшафтних покривів в зоні функціонування Хмельницької АЕС.
40. Система утилізації та перероблення відходів мегаполісів.
41.
Проблеми правового і організаційного забезпечення ведення державного земельного кадастру.
42. Принцип цільового використання земель та його значення для регулювання земельних відносин.
43.
Особливості правового режиму земель водного фонду колізії земельного та водного законодавства і шляхи їх вирішення.
44.
Консервація техногенно забруднених, деградованих та малопродуктивних земель проблеми законодавчого забезпечення та практичної реалізації.
45.
Особливості введення мораторію на землі сільськогосподарського призначення.
46. Подати відмінності між поняттями оренди та земельний сервітут.
47.
Охарактеризувати особливості застосування договору концесії.
48.
Проаналізувати співвідношення і взаємозв’язок земельного права і цивільного права.
49.
Проаналізувати співвідношення і взаємозв’язок земельного права і адміністративного права.
50. Провести порівняльний аналіз права державної і комунальної власності на землю.
51. Провести порівняльний аналіз правового статусу в галузі земельних відносин громадян України,
іноземних громадян і осіб без громадянства.
52. Провести порівняльний аналіз земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення та земель історико-культурного призначення;
53.
Державне і самоврядне регулювання у сфері використання та охорони сільськогосподарських земель в Україні.
54.
Особливості правової охорони сільськогосподарських земель в Україні.
55.
Особливості правового режиму земельних ділянок багатоквартирних житлових будинків.
56.
Особливості здійснення права власності на землі водного фонду.
57.
Особливості здійснення прав на користування землями водного фонду
58.
Особливості правової охорони земель лісогосподарського використання та водного фонду в
Україні.
59. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: поняття, правові підстави і порядок проведення, юридичне значення.
60.
Експертна грошова оцінка земельних ділянок: поняття, правові підстави проведення, юридичне значення.

3
Перша літера прізвища студента
А, Б В, ГДЕ Є, Ж З, І, Ї Й, КЛ, МН, ОП, Р СТ, УФ, Х Ц, Ч Ш, Щ Ю, Я Оста н н я цифра зал і ко во ї книжки ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ, ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ- ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ, ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ- ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ, ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ ЕСТ
ЕТАП ІІ. Розглянути ситуаційні завдання та висловити свою думку
Ситуація 1. До районної ради звернувся мешканець села Вишняки Юшко у зв’язку з тим, що частина його земельної ділянки має бути викуплена сільрадою у зв’язку з розбудовою приміщення сільради.
Термін підготовки і передачі до викупу було встановлено півроку.
Класифікуйте правомірність дій сільради.
Ситуація 2. До суду звернувся керівник санаторію „Перлина” Кузьменко із заявою, що йому місцева рада відмовила виділити 0,1 га земель сільськогосподарського призначення для вирощування сільськогосподарської продукції для власних потреб, так як санаторій не є сільськогосподарським підприємством.
Чи правомірні дії сільради, класифікуйте.
Ситуація 3. Голова районної ради Пухляк прийняв рішення виділити землі сільськогосподарського призначення для потреб не пов’язаних з веденням сільського господарського виробництва під забудівлю.
Класифікуйте правомірність його дій та яка має бути відповідальність якщо дії неправомірні?
Ситуація 4.
Громадянин Бойко звернувся до уповноваженого органу про передачу йому у приватну власність на платній основі 40 соток земель лісового фонду із частини лісу.
Органи місцевого самоврядування йому відмовили, чи правомірне рішення?
Ситуація 5.
Гаражно-будівельному кооперативу було пред’явлено самовільне захоплення землі під забудову гаражів. Тобто гаражі почали будувати без належної документації. За якими цивільно-правовими угодами повинно здійснюватись набуття права власності на земельні ділянки.
Ситуація 6. В прибережній захисній смузі річки Ірпінь (класифікується як мала річка) фермерське господарство влаштувало літній табір для худоби. Класифікуйте правомірність цих дій.
Ситуація № 7.
Між господарями двох сусідніх земельних ділянок виник спір, відповідно до плодових дерев вишень і абрикосів, які росли на межі. Громадянин Климчук не дозволяв збирати врожай громадянину Маляренку, мотивуючи це тим що він власноручно саджав ці дерева на межі.
Відповідно до цього громадянин Маляренко звернувся до сільської ради з проханням вирішити спір, а саме чи має він право на збір врожаю з дерев що ростуть на межі.
Ситуація 8.
Громадянин Цушко звернувся до сільської ради з проханням передати йому на безоплатній основі 0, 15 га земель для ведення садівництва. Сільрада відмовила йому.
Кваліфікуйте дії сільради.
Ситуація 9.
Громадянин міста Судак (Автономна республіка Крим) С.Мірзоєв самовільно захопив земельну ділянку у приміській зоні м. Тернополя для власних потреб, мотивуючи це тим, що він, маючи статус переселенця, хоче здійснювати будівництво власного житла. Яка відповідальність передбачена за ці дії?
Чи може ця особа безоплатно отримати земельну ділянку для під будівництво?
Ситуація 10.
Чоловічий монастир, який розташований на околиці міста Золочева, в особі наставника звернувся до органів місцевого самоврядування виділити їм 2 га земель сільськогосподарського призначення у власність для ведення підсобного сільського господарства. Органи відмовили в цьому.
Чи правомірні дії органів?
Ситуація 11.
Працівник відділу землевпорядкування Заліщицького району Тернопільської області приховав інформацію про наявність земель запасу, які відносяться до категорії земель сільськогосподарського призначення. Яка відповідальність передбачена за ці дії?

5
Ситуація 12. ТОВ Краков є юридичною особою, співзасновниками якої є два громадянина Польщі.
Метою створення ТОВ є будівництво швейної фабрики на території України. В даний час ТОВ орендує земельну ділянку, на якій ведеться будівництво. Після закінчення будівництва і набуття прав власності на майно керівництво ТОВ має намір викупити земельну ділянку у власність.
1. Чи може набути у власність земельну ділянку юридична особа України, заснована з участю
іноземних громадян або іноземними юридичними особами
2. Якщо може, то який порядок і підстави набуття у власність земельної ділянки такої юридичної особи
3. Чи мають іноземні громадяни право власності на землю в Україні?
Ситуація 13. До Державного комітету України по земельних ресурсах звернувся житель Тернопільської області В. з проханням роз'яснити зміст ст. 121 Земельного кодексу України, а саме: 1) чи всім громадянам України надається дога землі для ведення особистого селянського господарства, чи лише тим, які мають господарський номер, зареєстрований у сільській раді? 2) якщо в селянському дворі проживає пять громадян України, то скільки землі вони можуть отримати для ведення особистого селянського господарства – дога чи дога
Надайте юридичну консультацію жителеві Тернопільської області з питань, поставлених у зверненні.
Ситуація 14.
Між господарями сусідніх земельних ділянок виник спір, відносно дерев що розташовані на межі їх сусідніх ділянок, а саме: власник Конюх запропонував сусіду Яремі корчанути дерева що розташовані на межі, на що той відповів вони служать як межові знаки. Як необхідно вирішити даний спір.
Ситуація 15. За рішенням голови сільської ради у фермерів Чорваня і Білоуса було вилучено по 5,0 га орних земель, ау сільгоспкооперативу Слава Україні» – 10 га орних земель для будівництва лікарняного комплексу. Із зазначеними фізичними і юридичними особами вилучення земель попередньо не було узгоджено, а також не розв’язано питання щодо відшкодування збитків.
1. Чи відповідають дії голови сільської ради нормам земельного законодавства?
2. Які особи, в якому порядку і в якому обсязі зобов'язані відшкодувати шкоду фермерам і сільгоспкооперативу?
3. Назвіть суб'єктів права на землі сільськогосподарського призначення.
Ситуація 16.
Група іноземних громадян – співробітників посольств звернулася до міської адміністрації з проханням передати їм у власність земельну ділянку під будівництво гаражів.
1. Назвіть підстави набуття права на землю згідно з Земельним кодексом України.
2. Який порядок надання земельних ділянок іноземним громадянам?
3. Від імені міської адміністрації дайте відповідь на звернення іноземних громадян про надання земельних ділянок.
Ситуація 17.
Органи місцевого самоврядування села Шпильки встановили, що громадянин Марчук знищив межові знаки меж землекористування. Яка відповідальність передбачена за ці дії?
Ситуація 18.
Вісім років тому громадянинові Ковтуну було надано земельну ділянку для спорудження житлового будинку. Через брак коштів будинок він не звів, але земельну ділянку обробляв і сплачував сільськогосподарський податок. Громадянин Ковтун має намір приватизувати зазначену земельну ділянку.
1. Який порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами передбачено земельним законодавством?
2. Який орган влади розв'язує питання про надання громадянам земельних ділянок для будівництва?
3. Чи може громадянин Ковтун приватизувати надану йому земельну ділянку?
Ситуація 19.
Громадянин Литвин звернувся до органів місцевого самоврядування з проханням виділити йому із земель комунальної форми власності у приватну власність земельну ділянку для городництва в розмірі 12 соток. Органи місцевого самоврядування відмовили йому в цьому.

6
Чи правомірні дії органів?
Ситуація 20.
Сім'я Сунцових із чотирьох осіб мешкає у власному будинку в селі. Поряд з їхньою садибою розташована земельна ділянка розміром 0,20 га. Сунцов вирішив збудувати на ній новий будинок і подав до сільської ради заяву про передачу йому у власність вищезгадану ділянку. Наступного дня до сільської ради надійшла заява від громадянина Андрущенко, сім'я якого складається з двох осіб, про передачу йому у власність земельної ділянки, на яку претендує Сунцов, для ведення особистого селянського господарства. Згодом саме громадянинові Андрущенко було виділено зазначену земельну ділянку.
1. Чи правильні дії сільської ради стосовно виділення земельної ділянки Андрущенко, який має меншу сім'ю і заяву подав пізніше від Сунцових?
2. З якого моменту у громадянина виникає право власності на землю
3. Які норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам передбачені Земельним кодексом України?
4. Хто може бути суб'єктом земельних правовідносин?
Ситуація 21.
Громадянин Вознюк Б. Б. приватизував земельну ділянку площею 0,3 га, виділену йому для ведення особистого селянського господарства. За рішенням сільської ради він додатково одержав в оренду земельну ділянку розміром 0,5 га також для ведення особистого селянського господарства.
1. Чи може громадянин Вознюк Б. Б. приватизувати надану йому в оренду земельну ділянку?
2. Який розмір земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства передбачений Земельним кодексом України?
3. Який існує механізм реалізації права на землю.
Ситуація 22.
Громадянин села Яблунівка незаконно вирубив ялинку у лісовому розсаднику. Яка відповідальність передбачена за ці дії?
Ситуація 23. У 1992 році громадянин Кучер Л. О. вийшов з КСП і створив фермерське господарство, членом якого стала і його бабуся. Фермерському господарству було виділено земельну ділянку площею 11 га і видано державний акт направо приватної власності. Документ був оформлений наголову фермерського господарства.
1. Який порядок створення фермерських господарств передбачено земельним законодавством?
2. Якого розміру надається земельна ділянка для ведення фермерського господарства
Ситуація 24.
Громадянин Семененко звернувся до сільської ради із заявою, у якій просив виділити йому 30 га сільськогосподарських угідь для створення селянського (фермерського) господарства. За рішенням сільської ради йому було виділено 15 га землі. Семененко не погодився з цим.
Він вважає, що для ведення фермерського господарства необхідно мати мінімум 50 га землі. Сільська рада має у своєму розпорядженні значну площу земель резервного фонду.
1. Який порядок надання земель для ведення фермерського господарства У якому розмірі надаються земельні ділянки фермерським господарствам?
3. За рахунок яких земель може бути надана земельна ділянка для ведення фермерського господарства
Ситуація 25.
Громадянин Головко М. вийшов із членів сільськогосподарського кооперативу Весна і подав заяву до правління кооперативу, в якій просив виділити земельну частку (пай) розміром 4,2 гав натурі. Він має на меті приєднати її до особистого підсобного господарства і вести самостійне особисте селянське господарство. Правління кооперативу відмовило у проханні, мотивуючи своє рішення тим, що він уже має приватизовану земельну ділянку для ведення особистого підсобного господарства.
1. У якому розмірі надається земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства
2. Чи дозволяє земельне законодавство об'єднувати земельну частку (пай) із земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас