Ім'я файлу: Урок 01.docx
Розширення: docx
Розмір: 32кб.
Дата: 12.11.2020

Урок № 1
Тема: Тварина – живий організм

Мета: Формувати уявлення про значення тварин у природі і цінність їх для людей, про види тварин, про особливі ознаки тварин; розвивати вміння розрізняти тварин одного і кількох видів; формувати вміння міркувати за аналогією, порівнювати; виховувати оцінне ставлення до власних вчинків та вчинків інших людей у ставленні до природи.

Державні вимоги щодо рівня

загальноосвітньої підготовки учнів:

називає:

- середовища існування тварин;

- прояви життєдіяльності тварин;
- органи тварин;

описує:

- будову тіла тварин;

- відмінності тварин від рослин та грибів;

характеризує:

- живлення тварин;

висловлює судження
щодо значення зоологічних знань.

Обладнання і матеріали: таблиці, малюнки із зображенням тварин різних видів.

Базові поняття і терміни: зоологія, середовище існування, живлення.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Привітання вчителя і учнів. Перевірка готовності класу до уроку. Перевірка присутніх.
ІІ. Актуалізація опорних знань

Очікувані результати (Фіксуються на дошці)

• довести, що тварини належать до живої природи;

• з’ясувати, яке значення для людей мають тварини;

• дізнатися, як люди розрізняють тварин;

• зрозуміти, чим відрізняються тварини різних видів;

• навчитися помічати, що тварини — наші менші друзі, і виховувати в собі бережливе ставлення до них.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Бесіда.

— Що належить до живої природи, крім рослин?

— Що спільного між рослинами і тваринами?

— Яке значення мають тварини в природі й житті людей?

1. Коло бабусі сидить у кожусі,

Проти печі гріється,

Без водички миється. (Кіт)

2. Герой мультфільму «Ну, постривай!». (Вовк)

3. Голодна — мукає, сита — жує, Всім дітям молоко дає. (Корова)

4. Дуже довга в неї шия,

Ще й смугаста, як змія.

Через це через паркан

Заглядає, наче кран. (Жирафа)

5. Герой казки І. Франка «Фарбований...». (Лис)

6. Хто у африці живе,

Цілий день банан жує?

Дражнить всіх мале звірятко.

Хто це, діти?.. (Мавпенятко).

7. Зубатий приятель Чебурашки. (Крокодил)
ІV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди.

— Світ тварин багатий та різноманітний. Як ви гадаєте, де живуть тварини? (Відповіді учнів.)

— Отже, тварини живуть усюди: в океанах і морях, у лісах, на луках, у пустелях, горах. Тварини опанували чотири середовища існування: водне, наземно-повітряне, ґрунтове та тіла інших організмів. Кожне з них має свої особливості, до яких організми пристосувалися в процесі еволюції.

3. Повідомлення експерта.

— На Землі відомо близько 2 млн видів тварин, а в Україні живе понад 50 000 видів. Наука, яка їх вивчає, входить до складу біології і називається зоологією (від грец. «зоон» — тварина, «логос» — наука).

Тварини — частина живої природи, складно влаштовані природні біологічні системи, для яких характерні такі життєві функції: обмін речовин, ріст, розвиток, розмноження, подразливість, рух.

Обмін речовин — найважливіша властивість живих організмів, яка включає живлення, дихання й виділення.

Які ж типи живлення характерні для тварин? Тварини є гетеротрофними організмами, тобто живляться готовими органічними сполуками, які вони отримують з інших організмів. Залежно від того, які організми тварини використовують у їжу, їх поділяють на м’ясоїдних, рослиноїдних та всеїдних (мал. 1.1).

Більшість тварин, що мешкають на Землі, дихають, незалежно від того, де вони мешкають: на суходолі, у воді, під землею чи в повітрі.

Для дихання одні з них використовують кисень з атмосферного повітря, а інші — розчинений у воді. Процес поглинання кисню й виділення вуглекислого газу називається диханням. Для чого необхідне дихання? Кисень, що потрапляє в організм, бере участь у розщепленні органічних речовин, унаслідок чого виділяється енергія для підтримки життєдіяльності організму: росту, руху, живлення, розмноження.

У процесі дихання між організмом і середовищем відбувається обмін газів: поглинання кисню і виділення вуглекислого газу.

Виділення — виведення з організму продуктів його життєдіяльності, а саме: вуглекислого газу, надлишку води, токсичних та інших речовин, які можуть зашкодити організму. Завдяки цьому процесу підтримується сталий склад організму, а це одна з умов його нормальної роботи.

Розмноження — це основна властивість живих організмів, відтворення подібних до себе. Тварини, як і рослини, можуть розмножуватися статевим і нестатевим способами. Нестатеве розмноження здійснюється без участі статевих клітин, а статеве — за їх допомогою.

Ріст — це збільшення розмірів і маси тіла.

Розвиток — процес формування організму, його окремих частин, органів і систем органів. У більшості тварин, на відміну від рослин, ріст обмежений. Але є й такі, що ростуть протягом усього свого життя: молюски, риби, слони тощо.

Подразливість — це здатність живого організму сприймати зміни навколишнього та внутрішнього середовища й відповідати на них.

Наприклад, похолодання є сигналом для змій сховатися на зимівлю, запах рослин є орієнтиром для бджіл, де шукати нектар, несподіваний дотик до їжака змушує його згорнутися в клубок. Подразниками для тварин можуть бути світло, волог

ість, температура, механічні впливи, сольовий склад води, звуки, хімічні речовини та багато інших чинників.

Рух — одна з основних властивостей живих організмів. На відміну від рослин, тварини в більшості своїй здатні до активних рухів, які вони здійснюють за допомогою м’язів. Способи їх переміщення залежать від середовища життя та внутрішньої будови організму
Особливими у тварин є ознаки, яких не мають інші організми. Тварини переміщуються. Як?Мал.. Пересування тварин

V. Узагальнення і систематизація знань

Хвилинка-цікавинка.

1 - й з н а в е ц ь т в а р и н. Найбільший птах — страус: заввишки 2,7 м, 90 кг маси тіла. Найменша з пташок У світі — колібрі: маса 1,5 г, тобто вона в 50 тис. разів легша за страуса.

2 - й з н а в е ц ь т в а р и н. Найвища тварина — жирафа, її зріст — до 5 м.

Найменша тварина — землерийка, її малятко важить не більше 2 г. Найбільші тварини — блакитні кити: маса 150–180 т, завдовжки 33 м
скачати

© Усі права захищені
написати до нас