1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: курсова.docx
Розширення: docx
Розмір: 920кб.
Дата: 15.01.2022
скачати

ВСП «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ ТА ДИЗАЙНУ»

киЇвського національного унІверситету

технологій та дизайну


Циклова комісія природничо-наукових дисциплін

КУРСОВА робота

на тему:

«ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯПОНІЇ»

Виконавець:

студент ІIІ курсу, ТО-6 групи

напряму підготовки 242 «Туризм»

Спеціалізації «Туристичне обслуговування»

Кравчук Вадим Олександрович

__________ «_____» ____________20____р.

(підпис)

Науковий керівник:

викладач-методист циклової комісії

природничо-наукових дисциплін
Мариненко Зінаїда Володимирівна

__________ «_____» ____________20____р.

(підпис)

Київ 2021
ВСП «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ ТА ДИЗАЙНУ»

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
Рецензія

на курсову роботу

Студента Кравчука Вадима Олександровича

(прізвище, ім’я та по батькові)

Курсу ІIІ групи ТО-6 форми навчання денна
Курсова робота з «ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО»

(назва навчальної дисципліни)

Тема «ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯПОНІЇ»

Реєстраційний №____, дата одержання «____»__________ 20___ р.

Керівник__________________________________________________________

(вчене звання, прізвище, ініціали)

Зміст рецензії

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ЗМІСТ


Японія завжди проявляла до себе інтерес як цікава країна зі своєю особливою культурою та історією. Захоплює її економіка, досягнення, ця країна має сильний вплив на всю світову музику, кінематограф та літературу. Японський вклад можна зустріти в кожному кутку нашої планети і це дивує, бо не так давно Японія потерпіла невдачу у другій світовій війні, як в матеріальному так і культурному плані. В після воєнний час Японія змогла не тільки відновитися після розрухи, а і досягти першості серед інших країн. Одне покоління змогло змінити розбиту війною країну на першокласну економічну державу. 5

І не сюрприз те, що по всьому світу є дуже багато наукової літератури присвяченої «японському феномену». В них є і передбачення про те, що Японія в XXI ст. стане головною країною світу в плані економіки і її вплив ніхто не зможе ігнорувати. 5

Зараз досягнення Японії являється всім відомим фактом, але важливо зрозуміти та пояснити причини такого феноменального підйому до розряду "економічної сверхдержави". Передусім мета цього дослідження полягає в визначенні передумов розвитку та сучасних особливостей туристсько-рекреаційного комплексу Японії. Основні завдання, які виконуються у цій роботі, це: 5

- загальна характеристика продуктивних сил Японії; 5

- знаходження важливіших причин розвитку туризму в Японії; 5

- дослідження важливіших особливостей розвитку туризму в Японії; 5

В ході дослідження були використані наступні методи: пошуку та обробки наукової та статистичної інформації, аналізу, опису, синтезу, припущень. 5

. 5

1.1.Географічне положення Японії 6

1.2. Історичні відомості про Японію 7

1.3. Природні умови і природні ресурси Японії 10

2.1. Характеристика природних і туристичних ресурсів Японії 15

2.2. Історико-культурні ресурси 18

2.3. Туристсько-рекреаційні ресурси Японії 21

3.1. Туристсько-рекреаційне районування 23

3.3. Туристичні потоки: динаміка, структура, характеристика за віком, соціальний статус, мотивація 31

3.4. Оцінка туристичної інфраструктури 34

ВИСНОВКИ 38

Список використаних джерел 40

41.Японія: економіка, суспільство, науково-технічний прогрес. - М., 1988. 42

Додаток А 43

ДОДАТКИ 43

Економічна карта Японії 43

43

Додаток Б 44

Додаток В 45Японія завжди проявляла до себе інтерес як цікава країна зі своєю особливою культурою та історією. Захоплює її економіка, досягнення, ця країна має сильний вплив на всю світову музику, кінематограф та літературу. Японський вклад можна зустріти в кожному кутку нашої планети і це дивує, бо не так давно Японія потерпіла невдачу у другій світовій війні, як в матеріальному так і культурному плані. В після воєнний час Японія змогла не тільки відновитися після розрухи, а і досягти першості серед інших країн. Одне покоління змогло змінити розбиту війною країну на першокласну економічну державу. І не сюрприз те, що по всьому світу є дуже багато наукової літератури присвяченої «японському феномену». В них є і передбачення про те, що Японія в XXI ст. стане головною країною світу в плані економіки і її вплив ніхто не зможе ігнорувати. Зараз досягнення Японії являється всім відомим фактом, але важливо зрозуміти та пояснити причини такого феноменального підйому до розряду "економічної сверхдержави". Передусім мета цього дослідження полягає в визначенні передумов розвитку та сучасних особливостей туристсько-рекреаційного комплексу Японії. Основні завдання, які виконуються у цій роботі, це:
  1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас