Ім'я файлу: ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1, Світа Руслан МА-21.docx
Розширення: docx
Розмір: 130кб.
Дата: 02.12.2021
скачати
Пов'язані файли:
титулка.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

Кафедра: Автомобілів

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

з дисципліни

«Транспортні засоби»

Виконав студент: Світа Р.Ю.

Група: МА-21

Перевірив: к.т.н. Слободян Л.М.

Тернопіль 2021

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1

Тема роботи: «розрахунок і побудова діаграми повної тягової сили транспортного засобу»

Мета роботи – навчитися будувати діаграму повної тягової сили транспортного засобу.
В практичній роботі необхідно провести розрахунок і побудова діаграми повної тягової сили транспортного засобу, тобто діаграми зміни поздовжньої сили, що діє з боку рушійних коліс, за відсутності силових втрат на кочення коліс та зміни кінетичної енергії оборотних мас.

Для цього беруть значення передаточних чисел трансмісії ump.к по ступенях коробки передач, коефіцієнти апроксимації зовнішньої швидкісної характеристики двигуна α,ρ, γ при вимірюванні частоти обертання у радіанах за секунду і згідно з формулою перетворення моменту двигуна до сили тяги
Перш за все визначають зовнішню швидкісну характеристику двигуна - залежність моменту на валу від частоти його обертання, яка апроксимується квадратичним тричленомКоефіцієнти α, ρ, γ можна знайти за даними технічної характеристики двигуна, а саме за максимальним моментом Мmах, моментом при максимальній потужності M(Pmax), та відповідними частотами обертання n(Mmax), n(Pmax). Попередньо треба підрахувати коефіцієнти пристосованості двигуна за моментом km і частотою kω:після чого можна визначити відшукувані коефіцієнти апроксимації:Далі будуємо зовнішню швидкісну характеристику. Наприклад, для двигуна з технічними даними:

маємоВідповідні значення коефіцієнтів апроксимації зовнішньої швидкісної характеристики:Таким чиномЗадаючи в отриманій формулі частоти обертання в околі 1600...2500 хв1, можна знайти відповідні моменти на валу двигуна. Крім частот обертання, вимірюваних в обертах за хвилину, потрібно використати кутову швидкість валу двигуна ϖ = πn / 30 , що знадобиться далі, при побудові діаграми повної сили тяги. Відповідна формула апроксимації при розмірності частоти обертання у радіанах за секунду матиме вигляд


Результати розрахунку оформляють у вигляді таблиці.
Таблиця 1 - Результати розрахунку зовнішньої швидкісної характеристики двигуна внутрішнього згоряння.


n

750

1000

1400

1600

1800

ϖ

78,5

104,7

146,6

167,5

188,5

М

593

631

662

665

662

n

2000

2500

2900

3200

3500

ϖ

209,4

261,8

303,7

335,1

366,5

M

650

585

501

416

314
Рис. 1 - Зовнішня швидкісна характеристика двигуна, побудована за даними прикладу


скачати

© Усі права захищені
написати до нас