Ім'я файлу: Гарячка.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 853кб.
Дата: 24.04.2023
скачати

ГАРЯЧКА
ПІРОГЕНИ
Типовий патологічний процес
Часто супроводжує
запалення
Інфекційні
Неінфекційні
Екзогенні
Ендогенні
Природні
Штучні
Первинні — не впливають на центр терморегуляції
Вторинні — утвор. і вивільн. лейкоцитами
1. Утворення і вивільнення вторинних пірогенів
2. Перебудова роботи терморегуляторного центра
3. Зміна темп. тіла
Первинні пірогени стимулюють активність лейкоцитів і макрофагів
Вивільняють вторинні(лейкоцитарні) пірогени
ІL-1
Фактор некрозу пухлин(ТNF)
Преоптична ділянка
Дорсо- і вентромедіальні ядра
Нейрони «Термостата» — сприймають t° крові, що проходить через гіпоталамус
Нейрони «установна точка» — температура ядра тіла. Порівнюють темп. ядра із запрограмованим рівнем
Центр теплопродукціі — задній ГТ., утворення теплоти
Центр тепловіддачі — передній ГТ
Активує фосфоліпазу А2
Вивільнення арахідонової к-ти
Простогландин Е2

Простогландин Е2
Зменш. чутливість
«установної точки» до
імпульсів від термостата
Підвищення температури тіла
Стадії зміни t°
Stadium incrementi
Зміна «установної точки»
Нейрони гіпоталамуса
Центр тепловіддачі
Центри симпатичної НС
Адреналін та норадреналін
-звуження судин
-зменшення потовиділення
-«гусяча шкіра»
ЗМЕНШЕННЯ ТЕПЛОВІДДАЧІ
ЗБІЛЬШЕННЯ ТЕПЛОПРОДУКЦІЇ
Наслідки:
-підвищення температури ядра тіла
-зменшення температури оболонки тіла
Інформація про зниження температури оболонки йде:
- у кору — відчуття холоду
-підкіркові рухові центри — озноб
- центри симпат.НС — роз‘єднання окиснення і фосфорилювання - енергія перетвор. в теплоту
Підняття температури до нової
«установної точки»
Stadium fastigii
Відновлення рівноваги між теплоутворенням і тепловіддачею
Підтримання гомеостазу на новому рівні
Stadium decrementi
Зменшення вмісту вторинних пірогенів

Відновлення чутливості нейронів «установної точки»
Посилення тепловіддачі - зниження температури
Критичне - різко
Літичне - протягом діб
Температура за ступенем
підвищення
Субфебрильна(37-38)
Помірна(38-39)
Висока(39-41)
Надмірна(39-41,42)
Температурні криві
Febris intermittent — темп.нормалізується декілька раз на добу
-гнійні інф.
-туберкульоз
-абсцеси
Febris remittens — коливання більше 1° на добу без повернень до норми
Вірусні та бактеріальні інф.
Febris continua - постійна гарячка
Черевний та висипний тиф
Febris reccurens — гарячка/норма/гарячка/
норма..
Поворотний тиф, малярія
Гарячка і гіпертермія
ПЕРЕБУДОВА ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЇ
ПОРУШЕННЯ ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЇ
Зовнішнє перегрівання, тривалий спазм судин шкіри, фізична робота, гіпертиреоз, ушкодження нейронів гіпоталамусу, дегідратація мозку

скачати

© Усі права захищені
написати до нас