Ім'я файлу: ТЕСТИ.docx
Розширення: docx
Розмір: 32кб.
Дата: 03.04.2020
Пов'язані файли:
bestreferat-116293.docx

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ»

1. Зелений туризмце:

а.відпочинковий туризм, що передбачає використання сільського (фермерського) господарства;

б. комплексна багатогранна діяльність, яка охоплює проведення часу на природі, фермі або приватному домогосподарстві, передбачає пішохідні екскурсії, катання на конях, спорт і оздоровлення, полювання і рибальство, оглядові поїздки і тому подібне;

в. туристична діяльність на території природних ландшафтів (лісопарків, лугопарків, гідропарків, ботанічних садів) з елементами благоустрою, де існують певні умови для короткотривалого відпочинку, збирання грибів, ягід.

2. Вказати фактори, які сприяють розвитку сільського туризму в Україні:

а. багаті рекреаційні ресурси;

б. зростаючий попит мешканців українських міст та іноземців на відпочинок у сільській місцевості

в. реалізація товарів народних промислів.

3. Функції екологічного туризму:

а. естетично-художня;

б. пізнавальна;

г. виховна.

4. Сільський туризм – це:

а. форма відпочинку у сільській місцевості в приватній садибі сільського господаря з широкими можливостями використання природного, матеріального і культурного потенціалу регіону.;

б. складова частина агротуризму, пов’язана із прийомом туристів безпосередньо у помешканнях фермерського господарства, часто з мінімальними вимогами щодо зручностей;

в. відпочинковий туризм, що передбачає використання сільського (фермерського) господарства.

5. Агротуризм – це:

а. відпочинковий туризм, що передбачає використання сільського (фермерського) господарства;

б. комплексна багатогранна діяльність, яка охоплює проведення часу на природі, фермі або приватному домогосподарстві, передбачає пішохідні екскурсії, катання на конях, спорт і оздоровлення, полювання і рибальство, оглядові поїздки і тому подібне;

в. туристична діяльність на території природних ландшафтів (лісопарків, лугопарків, гідропарків, ботанічних садів) з елементами благоустрою, де існують певні умови для короткотривалого відпочинку, збирання грибів, ягід.

6. Форми екологічного туризму:

а. фауністичні та флористичні поїздки;

б. культурологічні й етнографічні поїздки;

г. всі відповіді правильні.

7. В якій країні сільський туризм вважається одним із процвітаючих секторів туріндустрії:

а. Німеччина;

б. Іспанія;

г. Італія.

8. Найважливішими складниками сільського туристичного продукту є:

а. туристичні атракції місцевості;

б. послуги із залучення туристів до сільськогосподарських робіт і народних промислів;

в. право користуватися приватними рекреаційними угіддями.


9. Об’єкти розміщення в сільському туризмі:

а. кемпінг;

б. мотель;

г. бунгало.

10. Агрорекреаційні центри – це:

а. окремі населені пункти та окремо розташовані агрорекреаційні заклади, які пропонують власний агротуристичний продукт;

б. сільські населені пункти, розташовані у місцевості з цінними курортно-рекреаційними ресурсами, в яких сформувалася мережа агроосель й агропансіонів, які пропонують агротуристичні послуги, сегментовані за ціною та якістю;

в. сукупність агрорекреаційних пунктів, згрупованих довкола курортно-туристичного центру в межах певної компактної території.

11. Другий етап розвитку зеленого туризму в Україні:

а. 50-90-ті роки ХХ ст;

б. з кінця ХІХ ст. до середини ХХ ст.

в. початок ХІХ ст.

12. Екотуризм – це:

а. туристична діяльність на території природних ландшафтів (лісопарків, лугопарків, гідропарків, ботанічних садів) з елементами благоустрою, де існують певні умови для короткотривалого відпочинку, збирання грибів, ягід.

б. безперервний рух, ознайомлення з природою, традиціями, культурою певного середовища, а аграрний туризм являє собою відпочинок із залученням рекреанта до сільськогосподарської діяльності;

в. відпочинковий туризм, що передбачає використання сільського (фермерського) господарства. Агрогуризм може проявлятись у різних формах, але завжди включає винаймання помешкання.
13. Житлова будівля (група будівель) готельного типу, спеціально призначених для організації надання населенню рекреаційних послуг у сільській місцевості – це:

а. агрооселя;

б. агроготель;

в. бівак.

14. Типи В&В у сільському туризмі:

а. B&B cottage;

б. B&B farm vacation;

в. всі відповіді правильні.

15. Особливості організації сільського (зеленого) туризму в Австрії:

а. будиночки без господарів, розміщені на берегах заповідних озер та річок;

б. приморські агросадиби, кінні ферми, винні агросадиби, гірськолижні шале, агрокоттеджі, замки, рибальські будинки;

в. зайнятість гостей у збірі трав, приготуванні молокопродуктів, вигоні худоби, активний гірський та екологічний туризм.

16. Сільські помешкання в Німеччині поділяються на такі категорії як:

а. «Відпустка на сільському подвір’ї»;

б. «Фермерські будинки для гостей»;

в. котеджі.

17. B&B homestay – це:

а. тимчасове проживання (здебільшого 5-7 діб) на фермі в оселі фермера, або у кемпінгу на території фермерського господарства;

б. заклади, зорієнтовані на обслуговування родинного відпочинку з дітьми в мальовничій сільській місцевості з цінними рекреаційними ресурсами;

в. тимчасове проживання (здебільшого 5-7 діб) в оселі сільського господаря спільно з його родиною у спеціально відведених для гостей покоях.
18. Сільський туризм Франції представляє:

а. Національна організація будинків відпочинку і зеленого туризму;

б. Європейська федерація фермерського і сільського туризму;

в. Асоціація сільського туризму.

19. Агрооселі в Ісландії поділяються на:

а. «Будиночки без господарів»;

б. «Сільські пансіонати»;

в. «Фермерські будинки для гостей».

20. Організація відпочинку в сільській місцевості «Відпочинок на галявинці»:

а. передбачає надання групі туристів доступу до користування територією господарства та його спорудами;

б. проектується та облаштовується як відпочинок для певної цільової групи туристів: рибалок, мисливців, любителів верхової їзди, людей з обмеженими можливостями, родин з маленькими дітьми та ін.;

в. передбачає розміщення гостей (переважно родин з дітьми або подружніх пар) на термін від 5 до 10 днів та вимагає більш ретельної підготовки та більших капіталовкладень.

21. Соціально-економічне значення розвитку сільського (зеленого) туризму для держави:

а. активізує місцевий ринок праці, підвищує зайнятість, затримує молодь на селі, понижуючи потребу в закордонному заробітчанстві;

б. сприяє збуту надлишків сільськогосподарської продукції, збільшуючи додаткові прибутки селян і відрахування у місцеві бюджети;

в. всі відповіді правильні.

22. Групи підприємств, що здійснюють діяльність у сфері сільського туризму:

а. ринкові некорпоративні підприємства;

б. товариства з обмеженою відповідальність;

в. асоціації сільського туризму.

23. До основних завдань екологічного туризму належать такі:

а. гармонізувати відносини між природою, суспільством та економікою;

б. збереження національні та природні парки;

в. формування екологічної культури в суспільстві за рахунок культуроформувальної та виховної діяльності.

24. Принципи екологічного туризму:

а. безпосередня участь у соціально-економічному розвитку територій;

б.невиснажливе, стале використання природних ресурсів, збереження природного, соціального й культурного різноманіття;

в. орієнтувати туристичні організації на збереження, відновлення й збільшення споживчої вартості природного середовища.

25. Фактори, які гальмують розвиток сільського зеленого туризму в Україні:

а. відсутність механізму раціонального та екологічно збалансованого використання природного та історико-культурного потенціалу для потреб туризму;

б. низька екологічна просвіта туристів;

в. неналежний рівень розвитку інфраструктури.

26. Агрорекреаційний регіон – це:

а. сукупність агрорекреаційних пунктів, згрупованих довкола курортно-туристичного центру в межах певної компактної території;

б. однорідна в природноетнокультурному плані територія з історично сформованою мережею сільських поселень, більшість з яких спеціалізується на наданні послуг сільського зеленого туризму;

в. велика природноетнокультурно-адміністративна територіальна одиниця, до якої можуть входити від однієї до кількох адміністративних областей, що характеризуються подібністю рис природно-ландшафтної будови, історико-культурного і соціально-економічного розвитку.

27. Вічний бунтівник, який заперечує наявні суспільні цінності; подорож для нього є цінністю сама по собі; вільне переміщення з місця на місце розглядається як маніфест свободи й незалежності, –це:

а. «Конкістадор»;

б. «Мандрівник»;

в. «Бродяга».

28. Особливості організації сільського зеленого туризму у Німеччині:

а. агротуристичний бізнес тісно пов'язаний з курортним, міжнародна спеціалізація астрономічний і дегустаційний туризм;

б. більшість туристів приїздить для участі у міжнародних ярмарках та торгових шоу.

в. будиночки без господарів, розміщені на берегах заповідних озер та річок.

29. Ознаки екотуризму:

а. менша ресурсо- та енергоємність;

б. всі відповіді правильні;

в. екологічна просвіта туристів.

30. Основними напрямами стратегічного планування сільського туризму має бути:

а. планування характеру освоєння агрорекреаційно-ресурсного потенціалу;

б. планування структури споживання товарів і послуг, платоспроможність попиту;

в. планування механізмів формування та розподілу інвестиційного капіталу.

31. Гостьовий цикл сільського туризму – це:

а. уніфікований стандартний пакет послуг, яким користується турист під час перебування на відпочинку в агрооселі;

б. процес рекреаційного обслуговування гостя від часу його прибуття в агрооселю до остаточного виїзду з неї;

в. немає правильної відповіді.

32. Термін Веd&Вrеакfаst зародився в країні:

а. США;

б. Німеччині;

в. Велиеобританії.

33. У Франції реалізуються різні концепції агротуризму, а саме:

а. панда-агроекокотеджі у національних парках;

б. збут сільськогосподарської продукції;

в. винні агросадиби, рибацькі оселі, кінні ферми.

34. Сільське населення здатне отримувати реальні доходи у сфері сільського туризму від таких видів діяльності, як:

а. єгерська діяльність (полювання, аматорське та спортивне рибальство);

б. підготовка культурних програм;

в. всі відповіді правильні.

35. Нормативно-правові акти, що регулюють питання розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні:

а. Закон України «Про туризм»;

б. Закон України «Про особисте селянське господарство»;

в. «Про Основні засади розвитку соціальної сфери села».

36. Фермерський туризм – це:

а. складова частина агротуризму, пов’язана із прийомом туристів безпосередньо у помешканнях фермерського господарства, часто з мінімальними вимогами щодо зручностей;

б. туристична діяльність на території природних ландшафтів (лісопарків, лугопарків, гідропарків, ботанічних садів) з елементами благоустрою, де існують певні умови для короткотривалого відпочинку, збирання грибів, ягід;

в. відпочинковий туризм, що передбачає використання сільського (фермерського) господарства.

37. Земельна ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями:

а. агрооселя;

б. садиба;

в. лоджії.

38. Головні сегменти споживачів послуг сільського туризму:

а. індивідуальні гості, що прибувають на відпочинок; індивідуальні гості, які подорожують зі службовою метою; туристичні групи; транзитні клієнти;

б. індивідуальні гості, що прибувають на відпочинок; туристичні групи; транзитні клієнти;

в. індивідуальні гості, які подорожують зі службовою метою; транзитні клієнти.

39. Найбільш поширеним видом реклами на початку розвитку сільського туризму було:

а. буклети, рекламні листівки, календарі;

б.видання спеціалізованих каталогів садиб;

в. реклама в мережі Інтернет.

40. Визначити на які клали поділяються нічліжні заклади, розташовані у сільській місцевості, які підлягають оподаткуванню як суб’єкти агротуристичного підприємництва в Іспанії:

а. HRhotelrural – сільський готель; CAcastillo – замок, історичне помістя; CRcasarural – сільський будинок;

б. CA castillo – замок, історичне;

в. HR hotel rural – сільський готель; CR casa rural – сільський будинок.

41. Вказати, яка кількість напрямів сертифікації у галузі сільського (зеленого) туризму в Німеччині:

а. п’ять;

б. чорити;

в. три.

42. Програма екологічної сертифікації садиб для сільського (зеленого) туризму:

а. «Українська гостинна садиба»;

б.«Зелена Садиба»;

в. «Гостинна садиба».

43.Одна з форм менеджменту агротуристичних організацій, що полягає в чіткому визначенні та конкретній регламентації стратегії, тактики і механізму функціонування агротуристичних організацій і закладів у ринковому середовищі з метою забезпечення їх ефективної конкурентоспроможності та економічного процвітання.

а. планування сільського туризму;

б. організація сільського туризму;

в. немає правильних відповідей.

44. Особа, яка більше орієнтована на споживання, ніж на сприйняття; у місцях відвідування намагається будувати свій світ незалежно від наявної історичної спадщини; вибагливий турист, який звик до зручностей і витрачає багато грошей:

а. «Мандрівник»;

б. «Паломник»;

в. «Конкіскадор».

45. Залежно від стилю життя вирізняють чотири типи туристів:

а. любителі насолод; тенденційні туристи;, сімейні туристи; туристи орієнтовані суто на відпочинок; туристи-сноби;

б. сімейні туристи; туристи орієнтовані суто на відпочинок;

в. любителі насолод; тенденційні туристи;, сімейні туристи.

46. Спортивна база, призначена для навчання альпіністів і вдосконалення їх майстерності:

а. бівак;

б. базовий табір;

в. альпіністський табір (альптабір).

47. Агротуристичним послугам притаманні специфічні риси, такі як:

а. нематеріальний характер агротуристичних послуг;

б. нерозривність виробництва та споживання агро-туристичної послуги;

в. всі відповіді правильні.

48. До додаткових послуг зеленого туризму належать:

а. послуги з організації розміщення туристів;

б. послуги із залучення туристів до сільськогосподарських робіт і народних промислів;

в. право користуватися приватними рекреаційними угіддями.

49. У якій країні поширені традиційні додаткові засоби розміщення «рекан»:

а. Китай;

б. Корея;

в. Японія.

50. Вказати в якій країні проводиться найкрупніший міжнародний агрофестиваль?

а. Канада;

б. Росія;

в. Німеччина.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас