Ім'я файлу: ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ. ЛФК ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ФІ
Розширення: ppt
Розмір: 1509кб.
Дата: 13.12.2021
скачати

«ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Термін «РЕАБІЛІТАЦІЯ»


у перекладі з латинської


«rehabilis» - «відновлення»

РЕАБІЛІТАЦІЯ –


МЕТА: ЕФЕКТИВНЕ І РАННЄ ПОВЕРНЕННЯ ХВОРИХ ТА ІНВАЛІДІВ ДО ПОБУТОВИХ І ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ, У СУСПІЛЬСТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ ОСОБИСТИХ ЯКОСТЕЙ ЛЮДИНИ


ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ'Я, ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ, ЯКОСТІ ЖИТТЯ І ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЛЮДИНИ, ПОРУШЕНИХ ХВОРОБАМИ, ТРАВМАМИ АБО ІНШИМИ УШКОДЖУВАЛЬНИМИ ЧИННИКАМИ.

Завдання реабілітації -


Функціональне відновлення;


Пристосування до повсякденного життя і роботи;


Залучення до трудового процесу;


Диспансерний нагляд за реабілітованими.

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РЕАБІЛІТАЦІЇ


Ранній початок проведення реабілітаційних заходів (РЗ);
Комплексність використання всіх доступних і необхідних РЗ;
Індивідуалізація програми реабілітації;
Необхідність реабілітації в колективі;
Безперервність впродовж всіх етапів реабілітації;
Соціальна спрямованість РЗ;

ВИДИ РЕАБІЛІТАЦІЇ –


Медична: відновлення здоров’я, усунення патологічного процесу, запобігання ускладнень, відновлення порушених функцій, підготовка до побутових і трудових навантажень.


Професійна, чи виробнича: відновлення працездатності, професійне вчення і перенавчання, працевлаштування.


Соціальна, чи побутова: повернення до активного життя та роботи, правовий і матеріальний захист, розвиток навичок самообслуговування.

Періоди та етапи реабілітації:


Лікарняний(стаціонарний) – І етап – розпочинається у лікарні, лікар складає хворому програму реабілітації.


Поліклінічний або реабілітаційний – ІІ етап – розпочинається після виписки хворого із стаціонару, переважає фізична реабілітація і використовуються всі її засоби.


Диспансерний– ІІІ етап – нагляд за реабілітованим, підтримка і покращення його фізичного стану і працездатності у процесі життя.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ –


це застосування фізичних вправ і природних чинників з профілактичною і лікувальною метою у комплексному процесі відновлення здоров’я, фізичного стану та працездатності хворих та інвалідів

ЗАСОБИ ФіЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ:


- ЛІКУВАЛЬНИЙ МАСАЖ,


- ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА,


- ФІЗІОТЕРАПІЯ


- МЕХАНОТЕРАПІЯ


- ПРАЦЕТЕРАПІЯ

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА –


Основний засіб фізичної реабілітації, що використовує засоби, методи і принципи фізичної культури для лікування захворювань, запобігання їх загострень і ускладнень, відновлення здоров’я і працездатності хворих.


К.Ж. Тіссо «Рух, як такий, може за своєю дією замінити будь-який засіб, але всі лікувальні засоби світу не можуть замінити дію руху»

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


скачати

© Усі права захищені
написати до нас