1   2
Ім'я файлу: Технологія соціальної роботи як майстерність фахівця соціальної
Розширення: doc
Розмір: 154кб.
Дата: 23.06.2021
Пов'язані файли:

Курсова робота:
предмет: "соціальна робота".
тема: "технологія соціальної роботи як майстерність
фахівця соціальної роботи ".
студентки 4-го курсу
заочного відділення
факультету "Соціальної роботи".
________________________________
перевірила: __________________________________

Москва 2005Зміст

Стор.

1. Введення

3-6

2. Особливості підготовки фахівців соціальної роботи

6-16

2.1. Особливості підготовки фахівців соціальної роботи

6-12

2.2. Особливості підготовки кадрів за профілем технології соціальної роботи

12-14

2.3. Професійна перепідготовка і зростання майстерності фахівця соціальної роботи

14-16

3. Діяльність фахівця соціальної роботи

17 -

3.1. Діяльність фахівця соціальної роботи

17-20

3.2. Технології соціальної роботи

20-27

4. Спеціаліст соціальної роботи в системі соціальних функцій

27-40

4.1.Спеціаліст соціальної роботи в системі правових відносин

27-35

4.2.Значеніе соціальної роботи для суспільства

35-40

5. Висновок

40-42

6. Література

43-45

7. Програми

46-49


1.Вступ
У 1991 році рішенням колегії Держкомітету освіти від 13.07.90 р. № 14 / 4 офіційно введений до переліку посад інститут «спеціаліста соціальної роботи, спеціаліста соціальної роботи». З вересня 1990 року вже було розпочато, наприклад, професійна підготовка соціальних педагогів, визначено зміст, форми і методи роботи соціальних педагогів, обгрунтовано професійні вимоги до них [1].
І це не випадково. Опинившись відторгнуті від раніше існуючих дитячих і підліткових організацій, які не мають можливості влитися в цікаві для них об'єднання при центрах творчості, багато дітей виявилися соціально незахищеними, відторгнуті з позитивного спілкування.
Що стосується соціальної реабілітації інвалідів і людей похилого віку, можливість якомога довше залишатися в звичній домашній обстановці стала можливою з часу появи посади соціального працівника в системі установ соціального захисту. Саме ці реальні особи стали надавати соціально-побутові послуги непрацездатним громадянам, в яких вони постійно потребували. На перших етапах розвитку соціальної допомоги непрацездатним громадянам акцент був зроблений на обслуговування в домашніх умовах. З урахуванням цієї обставини була розроблена кваліфікаційна характеристика соціального працівника, визначені його посадові обов'язки. Разом з тим у реальній соціальній допомозі бідують і літні люди та інваліди, що знаходяться в будинках-інтернатах. До останнього часу організація медико-соціальної допомоги в цих закладах покладена переважно на медичних працівників, що на збитки організації медичного обслуговування здійснюють невластиві їм функції по соціально-побутової, соціально-психологічної та соціально-середовищної адаптації осіб, що знаходяться в будинках-інтернатах. У зв'язку з зазначеними обставинами виникла необхідність окреслити коло обов'язків соціальних працівників у будинках-інтернатах і на підставі цього показати доцільність уведення цієї категорії працівників у стаціонарних установах Мінсоцзахисту України. На даному етапі розвитку соціальної допомоги непрацездатним громадянам, які проживають поза стаціонарними установами, діяльність соціальних працівників зводиться до надання соціально-побутових послуг. Тим часом функції у них набагато ширше. В міру створення інституту соціальних працівників з фаховою освітою непрацездатні громадяни одержать більш кваліфіковану і різноманітну соціальну допомогу і підтримку.
Такою ж актуальною проблемою соціального захисту є проблема безробіття взагалі та молодіжної, зокрема [2].
Проблеми наркоманії, алкоголізму та проституції почасти є похідними безробіття. Відсутність перспектив на майбутнє у молодому віці особливо небезпечно. Саме з цього шару поповнюються ряди злочинців, наркоманів, членів екстремістських політичних течій.
Також молодь не може уникнути негативного впливу вад і витрат в ході реформування системи державної влади, що породили скептицизм, недовіру, втрату ідеалів. Суть перетворень держави повинна полягати в тому, щоб пов'язати потреби та інтереси молоді з потребами та інтересами суспільства, включити її в процес перетворення. Таким чином, проблема зайнятості молоді є актуальною соціальною проблемою, тому вимагає особливої ​​уваги, як з боку державної влади, так і з боку суспільства в цілому.
Окремим блоком соціальних проблем, що вимагають пильної уваги соціальних працівників і державних структур, також стоять питання роботи з сім'єю - особливо з неповними, багатодітними і неблагополучними сім'ями.
Було зрозуміло, що набирають силу соціально-політичні процеси, після розвалу Союзу, прирівняного до гуманітарної катастрофи, загострять і без того погано вирішуються в практиці питання виховної роботи з населенням «груп ризику».
Актуальність цієї роботи в тому, що інститут «фахівців соціальної роботи» в даний період проходить своє становлення у сфері професійної діяльності й існує необхідність в удосконаленні та інтенсифікації діяльності фахівців даної професії для вирішення проблеми взаємодії людини з соціумом.
Предметом роботи є діяльність інституту «соціальний педагог».
Об'єктом роботи є сфера підготовки кадрів і специфіка роботи соціального працівника.
У роботі розглядаються, зокрема, деякі аспекти отримання освіти за спеціальністю «соціальна робота», підвищення кваліфікації, рівня майстерності, сфера діяльності по закінченню навчального закладу та нормативно-правова база. Також особлива увага приділяється соціальній ролі розглянутої професії та її місії у суспільстві.
Мета роботи - аналіз місця соціальних працівників та значення їх рівня майстерності у світлі рішення важких соціальних проблем сучасної Росії і її реалій.
Для досягнення даної мети автор ставить такі завдання:
1. Розглянути можливі варіанти отримання освіти за спеціальністю «соціальна робота»;
2. Розкрити принципи організації професійного зростання фахівця соціальної роботи;
3. Розглянути можливі варіанти діяльності соціального працівника;
4. Проаналізувати нормативно-правовий апарат фахівця соціальної роботи [3].
При написанні роботи використовувалися теоретичний, що аналізує, узагальнюючий методи дослідження.
2. Особливості підготовки фахівців
соціальної роботи
2.1. Особливості підготовки фахівців соціальної роботи
Проблема підготовки студентів до практичної соціальної роботи діяльності зумовлена ​​сучасною ситуацією розвитку суспільства, для якої характерно оновлення всіх соціальних інститутів і систем.
Як відомо, в 90-х роках у Росії професія «соціальна робота» була офіційно зареєстрована в державних документах в декількох модифікаціях: соціальний працівник, соціальний педагог, фахівець з соціальної роботи. В даний час створені наукові школи, проводяться спеціальні дослідження в галузі соціальної педагогіки, формуються різні моделі і технології підготовки соціальних педагогів до професійної діяльності.
Розробкою системи підготовки соціальних працівників займаються Російська академія освіти, педагогічні вузи країни (Московський, Санкт-Петербурзький, Ставропольський, Уральський, Новосибірський, Омський, Барнаульський та інші).
Професійна підготовка фахівців здійснюється в закладах трьох типів, що дають освіту різного рівня:
- Установи початкової професійної освіти (ліцей, школа та інші);
- Середньої професійної освіти (училище, коледж та інші);
- Вищої професійної освіти (інститути, університети та інші).
На практиці все не так просто.
В даний час прийнятий державний освітній стандарт вищої професійної освіти, розроблені навчальні плани, навчальні програми окремих курсів. Однак складність у недостатньому обсязі літератури з цієї професії і в спеціально підготовлених викладацьких кадрах.
Як показують результати опитувань, проведених в Барнаульском педвузі, формами практичного зв'язку з установами соціально-педагогічної спрямованості викладачі назвали: спільну науково-дослідну діяльність у закладах соціального захисту, в центрах допомоги сім'ї та дітям, в центрах дитячої творчості, в школах в якості наукових керівників , консультантів в рамках експериментальних майданчиків; роботу в соціально-педагогічних установах як співробітників на умовах сумісництва, організацію і проведення соціально-педагогічної практики, семінарів, психолого-педагогічних практикумів, особисті контакти та ін
Що стосується використання найбільш прийнятних технологій навчання, з точки зору студентів на перше місце виходять групові форми навчання (90%), потім - фронтальна та індивідуальна робота (72%).
Опитувальник для студентів та слухачів курсів фахівців з соціальної роботи містило питання: "У якому полі діяльності Ви хотіли б і готові працювати?". Відповіді були ідентичними: робота "з дітьми девіантної поведінки", робота в якості "реабілітолога, фахівця соціальної роботи-психолога, валеолога, організатора культурно-дозвільної діяльності". Вони готові працювати "в мікрорайоні, в школі, дитячому будинку, комісії у справах неповнолітніх [4]".
На питання, "Які проблеми в навчанні Ви маєте?" студенти, відзначили "недолік літератури", "слабка матеріальна база", "великий обсяг матеріалу, що вивчається".
У числі проблем у власній роботі викладачами названі: "недостатня розробленість понятійно-термінологічного апарату", "недолік літератури", "зсув акцентів у курсовій підготовці на соціальні проблеми", "відсутність у деяких викладачів чіткої самоорганізації"; у підготовці студентів в цілому: " слабка матеріальна база "," відсутність спеціальної літератури "," низька мотивація навчання у студентів "," певний крен в область психології ", що зменшує частку соціально-педагогічних дисциплін.
Професійні знання фахівця соціальної роботи включають перш за все необхідність знання законодавства та засад соціально-педагогічної діяльності.
Ці професійні знання викладаються при вивченні наступних дисциплін:
§ «Педагогіка»;
§ «Основи педагогічної майстерності»;
§ «Вступ до спеціальності»;
§ «Основи соціальної психології»;
§ «Соціальна педагогіка»;
§ «Методика і технологія роботи фахівця соціальної роботи»;
§ «Теорія соціальної роботи»;
§ «Технологія соціальної роботи»;
§ «Досвід діяльності територіальних органів та центрів соціального захисту населення».
Однак по закінченню вищого професійного закладу, на думку більшості авторів, фахівець даної професії повинен володіти наступними особистісними особливостями:
ü Увага, прагнення зрозуміти позицію інших;
ü Дружелюбність, товариськість;
ü Здатність стати лідером;
ü Ввічливість, ввічливість;
ü Керівництво здоровим глуздом, слідування приписам;
ü Життєрадісність;
ü Толерантність, завзятість;
ü Велике почуття відповідальності;
ü Здатність виконати роботу повну різноманіття;
ü Ентузіазм у трудовій діяльності, альтруїзм;
ü Здатність взаємодіяти з фахівцями;
ü Ретельність дій;
ü Акуратність і послідовність у роботі;
ü Здатність до планування свого майбутнього;
ü Здатність до усних висловлювань;
ü Гарна пам'ять;
ü Здатність навчати інших;
ü Вміння піклується про інших;
ü Реалізація нових ідей, самостійність суджень.
Серед факторів та умов, які мають значення для випускника навчального закладу за спеціальністю «соціальна педагогіка», що впливають у подальшому на професійну кар'єру, найбільш поширеними є такі:
У числі негативних сторін:
ü Недостатність відомчої нормативної та інструктивно-методичної бази зважаючи новизни професії;
ü неотработанность професійного інструментарію за спеціальністю, що призводить до необхідності його самостійної розробки фахівцем;
ü Фактор «професійного самотності», який означає нерозуміння специфіки і значення посади в установі в поширеній ситуації наявності в штатному розкладі однієї ставки фахівця (або навіть декількох, але явно нижче потреб);
Є й позитивні сторони цієї роботи:
ü Різноманіття можливих місць роботи;
ü Реалізація позитивних якостей особистості, організаторських здібностей;
ü Можливість комунікативного спілкування;
ü Розвиток творчих здібностей.
При підготовці кадрів за спеціальністю «соціальна педагогіка» потрібно: розвивати професійні особливості особистості, відповідні спеціальності, вести більш загальний огляд професійної діяльності фахівця соціальної роботи, конкретизувати підготовку і спеціалізуватися на певному виді діяльності фахівця соціальної роботи, а також при комплектуванні груп запровадити тестування, з метою врахування особистісних якостей майбутнього «фахівця соціальної роботи».
Таким чином, вищевикладене свідчить, що:
1. Існує необхідність підготовки фахівців соціальної роботи, як на базі середніх спеціальних навчальних закладах так і вищих;
2. Велику роль у підготовці кадрів має підбір предметів викладання;
3. Важливу роль відіграє підготовка педагогічного складу, існує необхідність спеціальної підготовки самих викладачів, а також зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів;
4. Облік особистісних якостей абітурієнта через тестування [5].
2.2. Особливості підготовки кадрів за профілем технології соціальної роботи
Не дивно, що після офіційного введення спеціальності соціального працівника першими соціальними працівниками стали вчителі, вони ж становлять більшу частину слухачів усіх форм курсової перепідготовки кадрів для отримання сертифікату за спеціальностями «соціальна робота», «соціальна педагогіка».
Багато слухачів факультету підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки працівників освіти вже працюють соціальними працівниками або мають практичний досвід соціально-педагогічної діяльності з дітьми та дорослими, тому важливими не тільки визнали "Педагогічну технологію" - 84,6%, а й такі актуальні в сучасних умовах для соціальної роботи навчальні предмети, як "Валеологія", "Конфліктологія", "Психологія управління" - 63,8% та ін Вони вважають, що кожен навчальний предмет несе своє смислове навантаження і є потрібним.
Практично працюють фахівці соціальної роботи вважають найбільш актуальними для вивчення навчальні предмети: "Загальна, вікова, соціальна, практична психологія" - 84,6%; "Соціальна педагогіка", "Валеологія" - 65,8%; "Соціологія" - 37,6 %; "Конфліктологія", "Віктимологія", "Психотерапія" - 28,2%; "Культурологія" - 18,8%. Актуальними для них є предмети, що розкривають інноваційні методики в роботі з дітьми, дорослими, сім'ями за місцем проживання, роботу з різними категоріями дітей, сімей "груп ризику".
Соціальні працівники вважають, що для працюючих соціальних педагогів доцільні курси підвищення кваліфікації (56,4%), а також семінари з проблем психології, валеології, медико-соціально-педагогічних проблем (75,2%).
У своїй діяльності практично працюють соціальні працівники стикаються з низкою проблем: "слабке матеріально-технічне оснащення місця роботи", "недолік спеціальної літератури". Деякі респонденти відзначили низький культурний, психолого-педагогічний рівень батьків; агресивність, пасивність дітей, конфліктність дітей і батьків, жорстоке поводження з дітьми, алкоголізм батьків, невміння підлітків будувати позитивні взаємини з батьками, вчителями, однолітками; нерозвиненість суспільних форм залучення батьків до процесу виховання . Вимагає уваги зазначений соціальними працівниками "недолік координаційної інструментарію".

Слухачі ж факультету перевагу віддали, перш за все, групової діяльності (72%) та індивідуальній роботі (63%). Працюючі соціальні працівники у соціально-педагогічної діяльності використовують переважно індивідуальні (84%) і групові (75,2%) технології, корекційні (65,8%) та консультування (32,6%), а також психолого-педагогічні тренінги, технології колективної творчої діяльності, ігро - і лялькотерапії.
У той же час відбувається відточування індивідуального професійної майстерності, накопичення досвіду, який повинен стати надбанням всього професійного співтовариства. Ось чому особливо актуальними стають різного роду професійні збори з обміну досвідом соціальних педагогів у рамках єдиної відомчої системи.
Але тут не варто заходити далеко у введенні нових технологій і кардинально змінювати що-небудь. Актуальними традиційні методи виховання і виховної роботи: переконання, роз'яснення, порада, опора на позитивний приклад, використання громадської думки і прогресивних традицій установи, соціуму, етносу, педагогічного стимулювання активності особистості за вирішення виникаючих проблем, використання таких потужних інструментів, як праця, спорт, гра, благодійна діяльність, психолого-педагогічна освіта і консультування, педагогічний консиліум для комплексної діагностики проблем дитини, також методи і функції організаційно-педагогічної діяльності.
  1   2

скачати

© Усі права захищені
написати до нас