Ім'я файлу: КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ.doc
Розширення: doc
Розмір: 106кб.
Дата: 16.03.2021
скачати

Структура ключової компетентності вміння вчитися
Реалізація ключової компетентності уміння вчитися на уроках шляхом формування мотивації навчання і здатності:

Умови успішного формування в молодших школярів самоконтролю:

 • ускладнення завдань в певній послідовності: копіювання, використання зразка в тих самих умовах, у змінених, у нових;

 • чітке розуміння учнів мети роботи й об’єкта перевірки;

 • передбачення труднощів, які можуть виникнути в процесі виконання самостійної роботи;

 • при формуванні складних умінь і навичок одночасне опрацювання прийомів і способів їх перевірки;

 • у виконанні тренувальних вправ передбачення спеціальних «бар’єрів», щоб запобігти зниженню гостроти уваги, утворенню штампа дій.

Основні методи та прийоми формування самоконтролю:

 • поопераційне пояснення способу дії, зіставлення зі зразком, оволодіння конкретними прийомами перевірки;

 • опора на пам’ятку, алгоритмічний припис;

 • взаємоконтроль;

 • диференційований підхід учителя до виправлення помилок;

 • матеріалізація навчальних дій під час контролю (підкреслення, доповнення, підставляння відповіді).Розгорнута структура навчальної діяльностіРозвиток в учнів процесів сприймання.

Сприймання – це психічний процес відображення предметів і явищ, які безпосередньо впливають на органи чуття.

У навчальній діяльності найактивніше використовуються візуальні, аудіальні та кінестетичні види сприймання молодших школярів. Саме вони є базою для формування навичок читання, письма, розвитку просторових уявлень, музичного, образотворчого розвитку. Без розвинених процесів сприймання неможливі довільність і повнота пізнавальних процесів, які потрібні в навчальній діяльності.
Види вправ на інтеграцію процесів сприймання, мислення, уяви.

ð“ñ€ñƒð¿ð¿ð° 40


Загальнонавчальні вміння і навички

ð“ñ€ñƒð¿ð¿ð° 39

Запитання для самоконтролю 1. Чому вміння вчитися належить до ключових компетентностей?

 2. Які компоненти охоплює ця компетентність? Чим відрізняється сучасне розуміння поняття вміння вчитися від визначень 1980 – 1990-х років?


 3. Які вікові особливості молодших школярів виявляються в новій для них навчальній діяльності?


 4. Які мотиви навчання є зовнішніми, а які – внутрішніми? Поясніть, чому навчання молодшого школяра полівмотивоване?

 5. Назвіть складові діяльнісного компонента учіння. Розкрийте сутність і засоби формування навчально-організаційних умінь і навичок молодших школярів.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас