Ім'я файлу: Тест проспілка 2.docx
Розширення: docx
Розмір: 37кб.
Дата: 17.02.2022
скачати
Пов'язані файли:
Бази даних.pptx
Азово-Сиваський національний природний парк.pptx

Статус обласних мають профспілки:

організації яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя; в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі

Статус первинних мають профспілки:

які діють на підприємстві, в установі, організації, навчальному закладі або об’єднують членів профспілки, які забезпечують себе роботою самостійно чи працюють на різних підприємствах, в установах, організаціях або у фізичних осіб;

Які дії щодо працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньої згоди виборного органу:

притягнення до дисциплінарної відповідальності;

Легалізація профспілок, їх об’єднань здійснюється:

органами Міністерства юстиції України;

До прав виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві належить:

укладення колективного договору;

Профспілка, об’єднання профспілок набувають права юридичної особи з моменту:

затвердження статуту (положення);

Статус місцевих мають профспілки:

об’єднують не менш як дві первинні профспілкові організації, що діють на різних підприємствах, в установах, організаціях однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, району в місті, району, села, селища);

Діяльність профспілок, яка порушує законодавство України може бути заборонена лише рішенням:

місцевих судів;

До прав виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві належить:

представлення інтересів працівників зі їх дорученням при розгляді індивідуальних трудових спорів;

Профспілки створюються з метою:

представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки;

До прав профспілок не належить:

право на звільнення працівника в разі його виходу зі складу профспілки;

До прав виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві належить:

право на вирішення разом з роботодавцем питань робочого часу і часу відпочинку;

Профспілка –це:

добровільна неприбуткова організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання);

До прав профспілок не належить:

право вимагати розірвання трудового договору з працівником, який не є членом профспілки;

Які дії щодо працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньої згоди виборного органу:

зміна умов трудового договору;

Член профспілки – це особа, яка

входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески;

Статус регіональних мають профспілки:

яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць двох або більше областей;

Рішення про реорганізацію чи ліквідацію профспілки приймається:

загальними зборами профспілки;

Для створення профспілки необхідно:

не потрібно жодних дозволів;

Профспілки, їх об’єднання легалізуються шляхом

повідомлення на відповідність заявленому статусу;

Які дії щодо працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньої згоди виборного органу:

звільнення;

Статут профспілки повинен містити:

всі відповіді вірні

Статут профспілки повинен містити:

умови, терміни, порядок скликання з’їздів, конференцій чи загальних зборів членів профспілки та порядок прийняття ними рішень;

Статут профспілки повинен містити:

джерела надходження (формування) коштів профспілки та напрями їх використання;

До прав профспілок не належить:

право на проведення аудиту господарської діяльності роботодавця;

До прав виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві належить:

здійснення контролю за виконанням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці;

Визначте правильне формулювання:

професійні спілки, їх об’єднання у своїй діяльності незалежні від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.

До прав профспілок не належить:

право укладати від імені працівника трудовий договір з роботодавцем;

Профспілки, організації профспілок можуть мати статус

первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських та всеукраїнських;

Які дії щодо працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньої згоди виборного органу:

зміна умов оплати праці;

Статус всеукраїнських профспілок визначається за однією з таких ознак:

їх організації є в більшості адміністративно-територіальних одиниць України або організації яких наявні в більшості з тих адміністративно-територіальних одиниць України, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі;

Статут профспілки повинен містити:

порядок внесення змін до статуту профспілки;

Діяльність всеукраїнських та республіканських профспілок, яка порушує законодавство України може бути заборонена лише рішенням:

Верховного Суду України
скачати

© Усі права захищені
написати до нас