Ім'я файлу: Бази даних.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 94кб.
Дата: 10.02.2021
скачати
Пов'язані файли:
Азово-Сиваський національний природний парк.pptx
Тест проспілка 2.docx

Бази даних

Підготувала учениця 11 класу Світла Марина

База даних (БД)- організована сукупність даних , призначена для зберігання в зовнішній пам’яті ЕОМ , постійного оновлення і використання Приклад БД: книжний фонд бібліотеки, кадрового складу підприємства , навчального процесу в школі и так далі Три різновиди структури даних: 1) ієрархічна БД 2) мережна БД 3) реляційна (таблична БД) 4) об’єктно –орієнтована БД 5) локальна БД 6) розподіленаБД Структуровані та неструктуровані БД Структуровані БД використовують структури даних, тобто структурований опис типу фактів за допомогою схеми даних, більш відомої як модель даних. Модель даних описує об’єкти та взаємовідношення між ними. Існує декілька моделей баз даних, основні : ієрархічна, мережна та реляційна. До неструктурованих БД належать повнотекстові бази даних, які містять неструктуровані тексти статей чи книг у формі, що дозволяє здійснювати швидкий пошук .
Основною інформаційною одиницею БД є таблиця. БД може складатися з однієї таблиці – однотаблична БД або з безлічі взаємозв’язаних таблиць – багатотаблична БД

ПОЛЕ 1

ПОЛЕ 2

ПОЛЕ 3

ЗАПИС 1

ЗАПИС 2

ЗАПИС 3

СТРУКТУРНИМИ СКЛАДОВИМИ ТАБЛИЦІ Є ЗАПИСИ І ПОЛЯ

……….

…………..

Для кожної таблиці БД повинен бути визначений головний ключ. Значення ключа не повинен повторюватись в різних записах. Наприклад, в бібліотечній базі таким ключом є інвентарний номер книги , який не збігається з різними книгами.

Для сатиричного уявлення структури таблиці застосовується наступна форма : Им’я _таблиці(ИМ’Я_ПОЛЯ_1, ИМ’Я_ПОЛЯ_2….,ИМ’Я_ПОЛЯ_N ) . Підкреслюються імена полів, складові головний ключ. Приклади Бібліотека (ИНВ_НОМЕР,АВТОР,НАЗВА,РІК_ВИД,ВИДАВНИЦТВО) Лікарня(ПАЛАТА,НОМЕР_МІСЦЯ.ПАЦІЄНТ,ДАТА_НАДХОДЖЕННЯ,ДІАГНОЗ,ПЕРВИННИЙ)

Кожне поле має певний тип

Тип- безліч значень, яке поле може приймати ,і безліч операцій , які можна виконати над цими значенями

Основні типи полей 1) Символьні 2) Числові 3) Логічні 4) Дата Програмне забезпечення призначене для роботи з базами даних, називається системою управління базами даних-СУБД

Основні дії з БД


1. Створення структури БД 2. Заповнення БД информацією 3. Зміною(редагування) Структури і змістом БД 4.Пошук информації в БД 5. Сортування даних 6. Захист даних 7. Перевірка цілісності БД

Основні відомості про бази даних

База даних – це інструмент,використовуючи який,можна збирати й упорядковувати інформацію. У базах даних можна зберігати відомості про людей, продукти, замовлення тощо . Чимало бази даних створюються як список у текстовому редакторі або електронній таблиці. Цей список постійно збільшується , тому в даних з’являється дедалі більше повторів і невідповідностей. Дані стає важко розуміти у вигляді списку. Крім того,так не дуже зручно шукати й видобувати підмножини даних,які потрібно переглянути

Використовуючи Access, можна:

- додавати нові дані до бази даних, наприклад новий елемент до запасів; - редагувати наявні дані в базі даних, наприклад змінювати поточне розташування елемента; - видаляти відомості , якщо , наприклад, елемент продано або вилучено; - упорядковувати й переглядати дані різними способами; - надавати спільний доступ до даних іншим,використовуючи звіти, повідомлення електронної пошти , інтрамережу чи Інтернет.

Компоненти бази даних Access

Таблиці Таблиця бази даних схожа на електронну таблицю – в обох дані зберігаються в рядках і стовпцях . Тому зазвичай досить легко імпортувати електронну таблицю в таблицю бази даних. Форми Форми дають змогу створити інтерфейс користувача,у якому можна вводити й редагувати дані . Форми часто містять кнопки та інші елементи керування,використовуючи які, можна виконувати різні завдання. Звіти Звіти використовуються,щоб форматувати, зводити та представляти дані. Звіт зазвичай відповідає на певне запитання,наприклад «яку суму отримано від кожного клієнта цього року?» або «У яких містах розташовано наших клієнтів?». Кожен звіт можна відформатувати так, щоб представити відомості в ньому найзрозумілішим способом

Запити

Запити можуть виконувати багато різних функцій у базі даних . Найпоширеніша з них – отримувати певні дані з таблиць. Дані, які потрібно переглянути,зазвичай розташовано в кількох таблицях. Завдяки запитам можна переглянути ці дані в одному табличному поданні. Крім того , зазвичай не потрібно переглядати всі записи одразу, тому до запитів можна додати умови, щоб «відфільтрувати» лише потрібні записи. Макроси Макроси в Access можна вважати спрощеною мовою програмування,використовуючи яку , можна розшити функціональні можливості бази даних. Наприклад, можна підключити макрос до кнопки на формі,щоб він запускався,якщо натиснути цю кнопку. Макроси містять дії,які дають змогу виконати певні завдання , наприклад відкрити звіт, виконати запит або закрити базу даних. Модулі Модулі, як і макроси,- це об’єкти, використовуючи які , можна розшити функціональні можливості бази даних. Проте щоб створити макрос в Access , слід вибрати дії макросів зі списку ,а щоб створити модуль, потрібно скористатися мовою програмування Visual Basic for Applications (VBA). Модуль – це колекція оголошень , інструкцій і процедур,які зберігаються разом . Модулі бувають двох видів: модулі класів і стандартні модулі . Модулі класів підключаються до форм або звітів і зазвичай містять процедури для відповідної форми чи звіту. Стандартні модулі містять загальні процедури, не пов’язані з жодним іншим об’єктом. Стандартні модулі відображаються і області переходів у розділі Модулі, а модулі класів – ні. Системи керування базами даних(СКБД) У сучасних інформаційних системах для забезпечення роботи з базами даних використовуються системи керування базами даних (СКБД). Система керування базами даних - це система , заснована на програмних та технічних засобах, яка забезпечує визначення, створення, маніпулювання, контроль, керування та використання баз даних . Сучасні СКБД забезпечують функції щодо керування даними , які можна поділити на такі групи: - Оголошення даних - створення , зміна та видалення визначень, які описують організацію даних. - Модифікація даних – додавання даних, їх редагування та видалення. - Отримання даних – надання даних за запитом застосовуючи у формі, яка дозволяє їх безпосереднє використання. Дані можуть надаватись або у формі, в якій вони зберігаються у базі даних, а бо в іншій формі. - Адміністрування даних - реєстрування та відслідковування дій користувачів ,дотримання безпеки роботи з даними, забезпечення надійності та цілісності даних, моніторинг продуктивності, резервне копіювання та відновлення даних тощо.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас