Ім'я файлу: СКАРГА форма 5.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 130кб.
Дата: 27.10.2023
скачати

Штабу оперативного командування
________________
_____________________________
(адреса)
________________Управління Військової
служби правопорядку
(територіальна назва управління)
_____________________________
(адреса)
_________________________________
_________________________________
(ПІП, посада, звання, рік народження,
контактний номер телефону)
СКАРГА
Я,
______________________________________________________________________________
__ (ПІБ, посада, звання,) під час виконання обов’язків військової служби та виконання бойового завдання __________ (дата та приблизний час поранення) отримав поранення в районі ________________ (вказати місце де сталось поранення).
За наслідками даного поранення я проходив лікування в
_________________________________ (назва медичного закладу) в період з __________
року по ____________ року, що підтверджується виписним епікризом № _______ від
_______року.
Зазначений діагноз також підтверджується і постановою військово-лікарської комісії
№_____ від_______202_р.
З метою встановлення наслідково-причинного зв’язку поранення із виконанням завдань пов’язаних із захистом Батьківщини, неодноразово звертався до командира військової
частини №_____ із рапортами про отримання Довідки про обставини травми (поранення,
контузії).
На мої численні рапорти, командування військової частини № _____ жодного разу не відреагувало та Довідку не надало.
Таким чином, наявні прямі порушення вимог Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затвердженого Наказом Міністра оборони України
№402 від 14.08.2008 р. щодо обов’язку видати відповідну довідку.
Зважаючи на вищевикладене, існують підстави вважати, що в діях службових осіб військової частини № _____ наявний склад кримінального правопорушення,
відповідальність за яке передбачена ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової
служби).
СКАРГА
10.07.2023, 15:35
Стр. 1 из 2

ПРОШУ:
1. Провести службову перевірку діяльності керівництва військової частини №_____ на предмет недбалого ставлення до військової служби та можливих інших порушень норм чинного законодавства.
2. Видати довідку про обставини травми (поранення, контузії).
3. Про результати розгляду заяви повідомити листом на ім’я __________________ за адресою: ______________________________, чи по тел. ______________________.
Додатки
1. Пояснення про обставини поранення.
2. Копія постанови військово-лікарської комісії №_____ від_______202_р. (за наявності).
3. Копія виписного епікризу (за наявності).
4. Інші підтверджуючі документи (за наявності).
___________ 20__ року (підпис) / (Прізвище та
ініціали)
НЕТ
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ
Установите Google Документы!
Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.
10.07.2023, 15:35
Стр. 2 из 2

скачати

© Усі права захищені
написати до нас