Ім'я файлу: 2.2.doc
Розширення: doc
Розмір: 90кб.
Дата: 13.04.2021
скачати
Пов'язані файли:
реферат історія (1).docx
1.1..doc
2.1.doc
2.1продовж.doc
2.3.doc
2.4.doc
2.5.3.doc
2.5.doc
2.6.doc
2.7.doc
2.8.doc
3.1.doc
ZMIST.doc
додаток.doc
Литература.doc
Внутрішня.docx


2.2. Розрахунок та побудова картограми навантажень
Умовно рахуємо, що центр прикладення розрахункового навантаження цеха знаходиться в геометричному центрі відповідного цеха на плані підприємства, центр кола суміщаємо з геометричним центром фігури цеха на плані підприємства.

Визначаємо радіуси кіл:
, (2.9)

де – радіус кола ,см;

= 3,14;

– масштаб по потужності, приймаємо із зручності побудови, кВт/см2.

= _____, кВт/см2

Визначаємо величини центральних кутів секторів, площі яких відповідають навантаженню 6 (10) кВ і освітлювальному навантаженню:
, (2.10)
, (2.11)
де , – центральні кути секторів, площі яких відповідають

навантаженню 6 (10) кВ і освітлювальному навантаженню;

– освітлювальне навантаження та навантаження споживачів

напругою 6 кВ, кВт.

Знаходимо центр електричних навантажень:
, (2.12)
, (2.13)
де – центри електричних навантажень цехів підприємства, м.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 2.4.

Таблиця 2.4 – Розрахунок картограми навантажень


Найменування цеха

, кВт

, кВт

, кВт

mp ,

кВт/см2

Rі, см

, град

, град

Х ЦТ, м

У ЦТВсього по підприємству
скачати

© Усі права захищені
написати до нас