Ім'я файлу: 2.7.doc
Розширення: doc
Розмір: 180кб.
Дата: 13.04.2021
скачати
Пов'язані файли:
реферат історія (1).docx
1.1..doc
2.1.doc
2.1продовж.doc
2.2.doc
2.3.doc
2.4.doc
2.5.3.doc
2.5.doc
2.6.doc
2.8.doc
3.1.doc
ZMIST.doc
додаток.doc
Литература.doc
Внутрішня.docx2.7. Вибір основного електрообладнання підстанцій
Проводимо вибір високовольтних вимикачів ВРП 35 кВ ГПП. Результати розрахунків зводимо в таблицю 2.10.
Таблиця 2.10 - Вибір високовольтних вимикачів ВРП 35 кВ ГПП

Величина, яка вибирається


та перевіряється

Розрахункові

дані

Довідкові

дані

1. Номінальна напруга, кВ

Uнв ≥ Uн

35

35

2. Довготривалий струм, А

Iнв ≥ Ip

197,6

1000

3. Струм відмикання, кА

Iвідм ≥ IІІ

1,67

20

4. Потужність відмикання, МВА

Sвідм ≥ Sк.з.

101

1211

5. Струм динамічної стійкості, кА

ідин ≥ іу

4,61

52

6. Струм термічної стійкості, кА0,84

20


З табл. 23-29 [2] –вибираємо високовольтний вимикач типу ВБЗЕ-35-12,5/1000УЗ
де Uнв – номінальна напруга вимикача, кВ;

Uн – номінальна напруга установки, кВ;

ІНВ – номінальний струм вимикача, А;

Ір – розрахунковий струм установки, А;

Івідм – допустимий струм відмикання вимикача, кА;

ІІІ – зверхперехідний струм короткого замикання в місті встановлення вимикача, кА;

Sвідм – потужність відмикання вимикача, МВА;

Sкз – потужність короткого замикання, МВА;

іу– допустимий ударний струм вимикача, кА;

Ідин – струм динамічної стійкості вимикача, кА;

Інтс – номінальний струм термічної стійкос ті вимикача, кА;

tп – приведений час дії струму к.з. с;

tнтс – номінальний час дії струму к.з. с;

Проводимо вибір роз’єднувачів ВРП 35 кВ ГПП. Результати розрахунків зводимо у таблицю 2.11.

Таблиця 2.11 - Вибір роз’єднувачів ВРП 35 кВ ГПП

Величина, що вибирається


та перевіряється

Розрахункові

дані

Довідкові

дані

1. Номінальна напруга, кВ

Uн.р. ≥ Uну

35

35

2. Довготривалий струм роз'єднувача,А

Iнр ≥ Ip

197,6

1600

3. Струм динамічної стійкості, кА

ідин ≥ іу

4,61

52

4. Струм термічної стійкості, кА0,84

20З табл. 23-12 [2] вибираємо роз’єднувач типу РД(З)-35
Проводимо вибір високовольтних вимикачів ЗРП ГПП 10 кВ.

Результати вибору та перевірки зводимо в таблицю 2.12.
Таблиця 2.12 - Вибір високовольтних вимикачів ЗРП ГПП 10 кВ

Величина, що вибирається


та перевіряється

Розрахункові

дані

Довідкові

дані

Номінальна напруга, кВ

Uнв ≥ Uн

10

10

Довготривалий струм вимикача, А

Iнв ≥ Ip

291,3

630

Струм відмикання, кА

Iвідм ≥ I

3,89

20

Потужність відмикання, МВА

Sвідм ≥ Sк.з.

67,38

216

Струм динамічної стійкості, кА

ідин ≥ іу

10,56

32

Струм термічної стійкості, кА5,28

12,5З табл. 23-29 [2] вибираємо вимикач типу ВВНА-10/630-20УХЛ 2.
Виконуємо вибір вимикача навантаження і високовольтного запобіжника цехової підстанції.
Результати вибору зводимо в таблицю 2.13Таблиця 2.13 - Вибір вимикача навантаження і високовольтного запобіжника

Величина, що вибирається


та перевіряється

Розрахункові

дані

Довідкові

дані

1. Номінальна напруга, кВ

Uнв ≥ Uн

10

10

2. Довготривалий струм вимикача, А

Iнв ≥ Ip

291,34

300

3. Довготривалий струм запобіжника, А

Iнз ≥ Ip

291,34

300

4. Струм відмикання, кА

Iвідм ≥ I

3,89

12

5. Потужність відмикання, МВА

Sвідм ≥ Sк.з.

67,38

200

6. Струм динамічної стійкості, кА

ідин ≥ іу

10,56

15За табл. 23-17 [2] вибираємо вимикач навантаження типу ВНПР-10/300-16УЗ та високовольтний запобіжник ПКТ-10/300.
Виконуємо вибір автоматичного вимикача встановленого на низькій стороні цехової підстанції.
Результати вибору зводимо в таблицю 2.14.
Таблиця 2.14 - Вибір автоматичного вимикача

Величина, що вибирається


та перевіряється

Розрахункові

дані

Довідкові

дані

1. Номінальна напруга, кВ

Uна ≥ Uн

0,4

0,4

2. Довготривалий струм вимикача, А

Iна ≥ Ip

2122,1

2500

3. Струм відмикання, кА

Iвідм ≥ IІІ

15,2

20За табл. 24-4 [2] вибираємо автоматичний вимикач типу М 2500

Проводимо вибір та перевірку ізоляторів встановлених в ЗРП ГПП 10 кВ для кріплення шин.

Визначаємо розрахункове навантаження на головку ізолятора:
, (2.57)
де - розрахункове навантаження на головку ізолятора, кгс;

- ударний струм КЗ в місці встановлення ізоляторів, кА;

– відстань між ізоляторами в одній фазі, мм;

= 1300 мм;

– відстань між ізоляторами сусідніх фаз, мм;

= 300 мм.

Отримаємо
, кгс
Вибираємо ізолятор за табл. 23-1, [2] типу ОФ-10-375 на номінальну напругу 10 кВ.

Ізолятор в сухому стані витримує напругу 47 кВ. Руйнівне зусилля його становить 375 кгс.

Перевіряємо ізолятор на руйнівне зусилля, повинна виконуватись умова:
, (2.58)
де - допустиме навантаження на головку ізолятора, кгс.

Отримаємо

Умова перевірки виконується.

Проводимо вибір та перевірку шин встановлених на ЗРП ГПП 10 кВ.

Для встановлення приймаємо алюмінієві шини. Знаходимо розрахунковий струм шин:
, (2.59)
де - розрахунковий струм шин, А.

Отримаємо
, А
Використовуючи економічну густину струму знаходимо розрахунковий переріз шин:
, (2.60)
де – розрахунковий переріз шин, мм2;

– економічна густин струму для алюмінієвих шин, А/мм2;
= 1 А/мм2.
Отримаємо
, мм2
За табл. 6–6, [1] знаходимо переріз шин 100х10, для яких допустимий струм становить Ідоп = 2310 А.

Перевіряємо вибрані шини на динамічну стійкість.

Момент опору шин
, (2.61)

де момент опору шин, см3;

b – товщина шин, см;

h - висота шин,см.

Отримаємо
, см3

Розрахункове зусилля при проходженні струму КЗ на шини становить кгс. За табл. 6-9, [1] знаходимо допустиме напруження шин на згин .

Допустиме зусилля на шини:
, (2.62)
де – допустиме зусилля на шини, кгс.
Отримаємо


, кгс
Оскільки ,то вибрані шини динамічно стійкі.

Перевіряємо вибрані шини на термічну стійкість. Знаходимо мінімальний переріз шин за умовою термічної стійкості:
, (2.63)
де – мінімальний переріз шин за умовою термічної стійкості, мм2;

– усталене значення струму кз в місці встановлення шин, кА;

– приведений час дії струму кз, сек;

– коефіцієнт для алюмінієвих шин;

.
Отримаємо
, мм2,
Умова перевірки шин на термічну стійкість виконується, оскільки
(2.64)
Проводимо вибір та перевірку трансформаторів напруги.

За табл. 23-46, [2] вибираємо трансформатор напруги НТМН-10 з двома вторинними обмотками, клас точності 0,5, допустиме навантаження в цьому класі точності становить по ВА.

Визначаємо розрахункове навантаження на трансформатор.Вольтметр Э-377

2 ВАх2 штуки

Лічильник САН-672

1,5 ВА

Лічильник СРУ-673

3,0 ВА

Реле РЭВ-84

15 ВАх2 штуки

Всього:

38,5 ВА


Значить розрахункове навантаження становить 38,5 ВА, що менше ніж допустиме 120 ВА.

Значить вибрані трансформатори напруги будуть надійно працювати в заданому класі точності.

Проводимо вибір трансформаторів струму

За табл. 23-39, [2] вибираємо трансформатор струму ТПЛУ-10 з номінальним первинним струмом , з двома вторинними обмотками (одна – для під’єднання контрольно-вимірювальних приладів класу точності 0,5, друга вторинна обмотка для під’єдна ння приладів релейного захисту – р).

Перевіряємо вибраний трансформатор на термічну стійкість.

Розрахунковий тепловий імпульс:
кА2·с. (2.65)
Довідниковий тепловий імпульс:
(2.66)
Вибрані трансформатори струму термічно стійкі, оскільки розрахунковий тепловий імпульс менший ніж довідниковий.
Перевіряємо вибрані трансформатори струму за навантаженням на вторинну обмотку.

Розрахункове навантаження


Амперметр А-377

0,1 ВАх2 штуки

Лічильник САУ-Н673

2,5 ВА

Лічильник СРУ-Н673

2,5 ВА

Всього:

5,2 ВА


Переріз з’єднувальних провідників з умови механічної стійкості повинен бути не меншим 2,5 мм2, тоді сумарне розрахункове навантаження на вторинну обмотку трансформатора буде становити:
, (2.67)

Оскільки розрахункове навантаження на вторинну обмотку становить 9,04 ВА і менше допустимого 15 ВА, за табл. 23-39, [2], то він буде надійно працювати в заданому класі точності.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас