1   2   3
Ім'я файлу: Logistic.doc
Розширення: doc
Розмір: 391кб.
Дата: 11.12.2021
скачати
Пов'язані файли:
Мельніченко Заява.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОНОТОПСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра економіки і управління

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

з дисципліни: ЛОГІСТИКА

Виконав: Висоцький М.О.

Перевірив: Весперіс С.З.

Конотоп– 2014

ЗМІСТ
ЗАВДАННЯ 1. ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ МЕТОДОМ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ

ЗАВДАННЯ 2. РОЗРАХУНОК ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПЕРЕРВНОЇ(ЦИКЛІЧНОЇ) ДІЇ

ЗАВДАННЯ 3. РАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ

ЗАВДАННЯ 4. РОЗРАХУНОК ПЛОЩІ СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ

ЗАВДАННЯ 5. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ЗАМОВЛЕННЯ МЕТОДОМ УІЛСОНА

ЗАВДАННЯ 6. ОПТИМІЗАЦІЯ ВЕЛИЧИНИ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ЗА ДОПОМОГОЮ АВС АНАЛІЗУ

ЗАВДАННЯ 7. ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ РОЗПОДІЛЬЧИХ ЦЕНТРІВ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Завдання 1. Прогнозування попиту на матеріальні ресурси методом екстраполяції
Постановка завдання

Методами математичної статистики (метод екстраполяції) визначити функцію попиту підприємства на метал на наступний період (етап) та визначити похибку прогнозу. Потрібно визначити тренд та розглянути одну з двох функцій

попиту:
а) лінійну х*= а01t

б) квадратичну х*= а01t+а2t2
На підприємстві протягом одинадцяти місяців використовувалась наступна кількість металу(табл. 1.1).
Таблиця 1.1 – Об’єм використання металу підприємством

t, міс.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

x, m

9,8

10,1

10,2

10,8

11,2

11,0

11,8

11,5

12,0

12,1

15,5

13,1


Необхідно визначити прогнозний попит на метал у тринадцятому місяці та оцінити погрішність прогнозу.

Розв’язання

1. За даними табл. 1.1 будується графік x = f(t) та оцінюється вид тренду (рис. 1.1).

Із графіку на рис. 1.1 можна зробити висновок, що тренд носить лінійний характер, тому прогноз можна виконувати за рівнянням
х*=а01t.

складський вантажоперевезення транспортний екстраполяціяРис. 1.1 – Графік тренду
2. Для зручності обчислень початок відліку визначимо на шостому місяці, тобто приймемо t’= t –6;

3. Враховуючи те, що t’= t –6, складаємо розрахункову таблицю

(табл. 1.2), в якій спершу заповнюються стовпці 1 – 5.
Таблиця 1.2 – Розрахункова таблиця

t

t’

X

(t’)2

x × t’

x*

Δx2

1

-5

9,8

25

-49

9,8

0,0000

2

-4

10,1

16

-40,4

10,08

0,0004

3

-3

10,2

9

-30,6

10,36

0,0256

4

-2

10,8

4

-21,6

10,64

0,0256

5

-1

11,2

1

-11,2

10,92

0,0784

6

0

11

0

0

11,2

0,0400

7

1

11,8

1

11,8

11,48

0,1024

8

2

11,5

4

23

11,76

0,0676

9

3

12

9

36

12,04

0,0016

10

4

12,1

16

48,4

12,32

0,0484

11

5

12,5

25

62,5

12,6

0,0100

12

6

13,1

36

78,6

12,88

0,0484

Σ

6

136,1

146

107,5

136,08

0,4484


4. На основі сум у стовпцях 2-4 табл. 1.2 обчислюємо коефіцієнти а0 та а1 рівняння. Система рівнянь отримана методом найменших квадратів.

де n=11 – число місяців спостережень попиту на метал.

Підставивши в формулу значеннясум з табл. 1.2 отримаємо:5. Визначимо лінійне прогнозне рівняння:
х*=11,2+0,28 t’.
враховуючи, що t’=t – 6 отримаємо
х* = 11,2 + 0,28(t – 6) = 11,2 + 0,28t – 1,68 = 9,52+0,28t.
6. Похибка прогнозу оцінюється шляхом обчислення остаточного середньоквадратичного відхилення:


Прогнозне значення попиту з урахуванням похибки складає – х13 = 13,16 ± 0,1933.
Завдання 2. Розрахунок транспортних засобів перервної (циклічної) дії
Постановка задачі

Скласти шахову відомість квартального вантажообігу заводу, побудувати схему вантажопотоків, визначити необхідну кількість транспортних засобів.

В якості транспортних засобів доцільно вибрати електрокари з підйомною платформою вантажопідйомністю в 1,5 т.; максимальна швидкість руху електрокара з вантажем – 4 км/год.; без вантажу – 9 км / год. Час навантажування 15 хв. і вивантаження 15 хв.

Коефіцієнти використання вантажопідйомності електрокара: 0,5 – чорні метали, поковки, середні деталі; 0,7 – шихта; 0,6 – лиття; 0,4 – допоміжні матеріали. Електрокари працюють 13 год. на добу.
Таблиця 2.1 – Вихідні дані

Маршрут

Відстань в один кінець, м.

Звідки

Куди

Склад шихти

Ливарний цех

130

Ливарний цех

Механічний цех

400

Склад металу

Ковальський цех

120

Ковальський цех

Механічний цех

240

Склад металу

Механічний цех

200

Склад напівфабрикатів

Склад готових виробів

280

Склад готових виробів

Склад готових виробів

150

 1. Побудуємо шахову відомість вантажообігу (табл. 2.2)


Таблиця 2.2– Шахова відомість вантажообігу

Отримувачі

Відправники

Ливарний цех

Ковальський цех

Механічний цех

Склад металу

Склад шихти

Склад напівфабрикатів

Склад готової продукції

Всього

Ливарний цех

х
900

900

Ковальський цех
х

230

230

Механічний цехх


900

900

Склад металу
250

210

х


460

Склад шихти

800


х800

Склад напівфабрикатів90х
90

Склад готової продукціїх

0

Всього

800

250

1430

0

0

0

900

3380
 1. На основі шахової відомості побудуємо схему вантажопотоків (2.1).


ðŸñ€ñð¼ð¾ñƒð³ð¾ð»ñŒð½ð¸ðº 2 ðŸñ€ñð¼ð¾ñƒð³ð¾ð»ñŒð½ð¸ðº 5 ðŸñ€ñð¼ð¾ñƒð³ð¾ð»ñŒð½ð¸ðº 7
Склад металу

Ливарний цех

Склад шихти

ðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ ññ‚ñ€ðµð»ðºð¾ð¹ 19 ðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ ññ‚ñ€ðµð»ðºð¾ð¹ 21


2ðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ ññ‚ñ€ðµð»ðºð¾ð¹ 17 50 210 900 800

ðŸñ€ñð¼ð¾ñƒð³ð¾ð»ñŒð½ð¸ðº 3 ðŸñ€ñð¼ð¾ñƒð³ð¾ð»ñŒð½ð¸ðº 6 ðŸñ€ñð¼ð¾ñƒð³ð¾ð»ñŒð½ð¸ðº 8
Ковальський цех

Механічний цех

Склад напівфабрикатів

ðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ ññ‚ñ€ðµð»ðºð¾ð¹ 18 ðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ ññ‚ñ€ðµð»ðºð¾ð¹ 22 230 90

ðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ ññ‚ñ€ðµð»ðºð¾ð¹ 23


900

ðŸñ€ñð¼ð¾ñƒð³ð¾ð»ñŒð½ð¸ðº 9
Склад готової продукції


Рис. 2.1 – Схема вантажопотоків


 1. Визначаємо потрібну кількість електрокар на маршруті склад шихти – ливарний цех:

  1. Визначаємо час переміщення електрокара з вантажем та без вантажу за формулою:хв.; хв.

  1. Визначаємо тривалість транспортного циклу за формулою:


Tц = Тп1 + Тп2 + tз + tp
Tц =2 + 0,9 + 15 + 15 = 32,9 хв.

  1. Визначаємо кількість транспортних циклів за формулою:цикли

  1. Визначаємо добову продуктивність транспортного засобу:

qp = 1.5 · 0.7 = 1.05 т.

qдоб = 1,05 · 23 = 24,15 т.

  1. Визначаємо середній вантажо оборот по заводу за формулою:


т.

  1. Визначаємо коефіцієнт нерівномірності перевезень за формулою:

  1. Визначаємо добовий вантажооборот по заводу за формулою:


т.


  1. Визначаємо необхідну кількість електрокар за формулою:

  1. Визначаємо загальну кількість транспортних циклів.


Вц заг. = N × Mц = 1,18 ×23 = 27 ц.
По решті маршрутів розрахунки виконуємо аналогічно, результати записуємо у табл. 2.3.
Таблиця 2.3– Результати розрахунків кількості електрокар

Назва та номер маршруту

, хв.

, хв.

Tц, хв.qp, т.

qдоб, т.

Q сер, т.Q доб, т.Mц заг

1.Склад шихти – Ливарний цех

2

0,9

32,9

23

1,05

24,13

48,29

2,49

28,5

1,18

27

2. Ливарний цех – Механічний цех

6

2,7

38,7

20

0,9

18

48,29

2,49

32

1,78

36

3.Склад металу – Ковальський цех

1,8

0,8

32,6

23

0,75

17,25

48,29

2,49

8,9

0,52

12

4. Ковальський цех – Механічний цех

3,6

1,6

35,2

22

0,75

16,5

48,29

2,49

8,2

0,50

11

5. Склад металу – Механічний цех

3

1,3

34,3

22

0,75

16,5

48,29

2,49

7,5

0,45

10

6. Склад напівфабрикатів – Механічний цех

4,2

1,9

36,1

21

0,6

12,6

48,29

2,49

3,2

0,25

5

7. Механічний цех – Склад готових виробів

2,3

1

33,3

23

0,75

17,25

48,29

2,49

32

1,86

43

Всього
6,53
  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас