Ім'я файлу: ВАРІАНТ №5.docx
Розширення: docx
Розмір: 271кб.
Дата: 25.10.2021
Пов'язані файли:
Варикозна хвороба вен нижніх кінцівок.docx
Курсова.docx

РОЗДІЛ ІІ СТРУКТУРНИЙ СИНТЕЗ АВТОМАТА
Виконати структурний синтез автомата Мілі, заданого таблицями переходів та виходів. Як елементи пам'яті використати JK -тригери.
Таблиця 2.1 – Таблиця переходів автомата Мілі
а1

а2

а3

а4

z1

а4

a4

a1

а3

z2

a3

a2

а2

-

z3

-

a4

a4

a1


Таблиця 2.2 – Таблиця виходів автомата Мілі
а1

а2

а3

а4

z1

w6

w3

w6

w3

z2

w4

w1

w2

-

z3

-

w2

w4

w5


Для початку потрібно закодувати стани за допомогою алгоритму евристичного кодування.

1) Побудуємо неорієнтований граф автомата (рис. 2.1).


Рисунок 2.1 – Неорієнтований граф автомата Мілі.
2) Далі будуємо матрицю з ребрами та їх вагами.

3) Наступним кроком впорядковуємо за сталим алгоритмом.
p(1)+p(3)=2+3=5;

p(1)+p(4)=2+3=5;

p(2)+p(4)=2+3=5.

p(3)+p(4)=3+3=6;
Виписуємо впорядковану матрицю.


4)Визначаємо розрядність коду для кодування станів автомата (кількість елементів пам’яті – тригерів). Усього станів . Тоді

5) Після цього вибираємо з першого рядка елементи 3 та 4 і загодовуємо їх так:
;

.
Для подальшого комфортного використання нанесемо їх на карту Карно.

0

1

0

1Рисунок 2.2 – Карта Карно зі станами 3 та 4.
6) Вибираємо наступний рядок з матриці , біля елементу 1 стоїть вже закодований 3. Будуємо матрицю яка містить елементи 1.


7) Для кожного знайдемо – множину кодів, сусідніх з та ще незайнятих для кодування станів автомата (для сусідніх кодів кодова відстань )
; ;
Побудуємо множину


8) Знаходимо кодові відстані між комірками.

Далі знайдемо кількість перемикань між станами.Потрібно з цих розв’язків обрати найменший, але вони однакові - це означає що їх можна поставити довільно. Наприклад

9) Останній елемент закодуємо комбінацією яка залишилась. Тобто

10) Занесемо всі стани до карти Карно


0

1

0

1

Рисунок 2.3 – Карта Карно з нанесинеми станами
Після закодування переходимо до структурного синтезу автомата.
1) Спочатку визначаємо кількість вхідних стуктурних сигналів автомата.Далі кількість вихідних структурних сигналів.І кількість двійкових елементів пам’яті2) Кодуємо стани та вхідні, вихідні сигнали.


Таблиця 2.4 – Закодовані вхідні сигналиВхідні

сигнали

Кодування вхідних сигналів0

00

11

0


Таблиця 2.5– Закодовані стани автомата


Стан автомата

Кодування станів1

01

10

00

1


Таблиця 2.6– Закодовані вихідні сигнали

Вихідні сигнали

y1

y2

y2

w1

0

0

0

w2

0

0

1

w3

0

1

0

w4

1

0

0

w5

1

1

0

w6

1

0

1


3) Закодуємо таблиці переходів та виходів.
Таблиця 2.7 – Закодована таблиця преходів автомата Мілі.

Q1 Q2

x1 x2

10

11

00

01

00

01

01

10

11

01

00

11

11

-

10

-

01

01

10


Таблиця 2.8 – Закодована таблиця виходів автомата Мілі.

Q1 Q2

x1 x2

10

11

00

01

00

101

010

101

010

01

100

000

001

-

10

-

001

100

110


4) Випишемо функції і

;

;


11
-
1

1

1
-


Рисунок 2.4 – Мінімізація функції1

1-


1
-


Рисунок 2.5 – Мінімізація11
-1
1

-


Рисунок 2.6 – Мінімізація

5) Знаходження фунцій , , .

6) Побудуємо таблицю збудження JK-тригера.
Таблиця 2.5 – Закодована таблиця переходів

Q1 Q2

x1 x2

10

11

00

01

00

01

01

10

11

01

00

11

11

-

10

-

01

01

10


Таблиця 2.6 – Таблиця збуджень JK-тригера.
10

11

00

01
J1

K1

J2

K2

J1

K1

J2

K2

J1

K1

J2

K2

J1

K1

J2

K2

00

X

1

1

X

X

1

X

0

1

X

0

X

1

X

X

0

01

X

1

0

X

X

0

X

0

1

X

1

X

-

10

-

X

1

X

0

0

X

1

X

1

X

X

1


;


7) Скоротимо функції , , картами Карно.

1

11

-


1
-

Рисунок 2.4 – Скорочення
;
1

1

-1-


Рисунок 2.5 - Скорочення
;

1

1
-
11

-


Рисунок 2.6 - Скорочення8) Побудуємо функціональну схему автомата Мілі.


Рисунок 2.9 – Функціональна схема автомата Мілі
скачати

© Усі права захищені
написати до нас