Ім'я файлу: ОХОРОНА ПРАЦЯ.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 9кб.
Дата: 04.10.2020
скачати
Пов'язані файли:

Міністерство освіти і науки України

Київський національний коледж технологій та дизайну

РЕФЕРАТ

Примусова евакуація людей із приміщень

Виконала

студентка 3 курсу групи ПК 9-17

Бірюк Анастасія Сергіївна

При виникненні пожежі на початковій стадії виділяється тепло, токсичні продукти згорання, можливі обвалення конструкцій. Тому слід враховувати необхідність евакуації людей у визначені терміни. Показником ефективності евакуації є час, протягом котрого люди можуть при необхідності залишити окремі приміщення і будівлі загалом. Безпека евакуації досягається тоді, коли тривалість евакуації людей в окремих приміщеннях і будівлях загалом не перевищує критичної тривалості пожежі, яка становить небезпеку для людей.

Критичною тривалістю пожежі є час досягнення при пожежі небезпе Іних для людини температур і зменшення вмісту кисню у повітрі.

Виходи вважаються евакуаційними, якщо вони ведуть:

з приміщень першого поверху назовні безпосередньо або через

коридор, вестибюль, сходову клітку;

з приміщень будь-якого поверху, крім першого, в коридори, що

ведуть на сходову клітку (в тому числі через хол); при цьому сходові

клітки повинні мати вихід назовні безпосередньо або через вестибюль,

відділений від прилеглих коридорів перегородками з дверима;

з приміщень в сусіднє приміщення на цьому ж поверсі, забезпечене

виходами, вказаними вище.

Евакуаційні виходи повинні розташовуватися розосереджено.

Максимальна віддаль 1 між найбільш віддаленими один від одного евакуаційними виходами з приміщення визначається за формулою

/ - 1,5хР, (4.4)

де Р — периметр приміщення, м.

Число евакуаційних виходів повинно бути не менше двох. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівель (приміщень). Допускається влаштування дверей з відчинянням усередину приміщення в разі одночасного перебування в ньому не більше 15 чоловік. При наявності людей у приміщені двері евакуаційних виходів можуть замикатись лише на внутрішні запори, котрі легко відмикаються. Мінімальна ширина шляхів евакуації — не менше 1 м, дверей — 0,8 м. Віддаль від найвіддаленішої точки цеху або приміщення до евакуаційного виходу визначається згідно зі СНиП 2.09.02-85 залежно від ступеня вогнестійкості приміщення та кількості людей, що евакуюються. Не допускається влаштовувати евакуаційні виходи через приміщення категорії А, Б та приміщення IV та V ступенів вогнестійкості.

Джерела:

https://buklib.net/books/32187/
скачати

© Усі права захищені
написати до нас