Ім'я файлу: Реферат химия ароматичні сполуки 10 класс.docx
Розширення: docx
Розмір: 821кб.
Дата: 22.09.2021
скачати

Курахівський ліцей

"Престиж"

І-ІІІ ступенів (академічного спрямування)

Мар`їнської районної ради Донецької області
Хімія

Реферат

«Ароматичні сполуки навколо нас»
Виконала: учениця 10 класу

Філоненко Віра

Викладач з хімії:

Горобец Л.М.

м.Курахове - 2020 р.

Зміст

Вступ
Поняття, що таке ароматичні сполуки
Застосування бензену

Ароматичні сполуки навколо нас
Висновок
Використана література

Вступ

На ранній стадії розвитку органічної хімії серед відомих на той час органічних сполук виділялась група речовин, які на відміну від аліфатичних сполук або самі мали приємний запах, наприклад, ванілін, бензальдегід, або ж виділялись із природних сполук, що приємно пахли.

До останніх можна віднести, наприклад, толуол,виділений із толубальзаму, або бензойну кислоту, отриману із бензойної смоли.

Що таке «ароматичні сполуки»?

На ранній стадії розвитку органічної хімії серед відомих на той час органічних сполук виділялась група речовин, які на відміну від аліфатичних сполук або самі мали приємний запах, наприклад, ванілін, бензальдегід, або ж виділялись із природних сполук, що приємно пахли. До останніх можна віднести, наприклад, толуол,виділений із толубальзаму, або бензойну кислоту, отриману із бензойної смоли.Тому такі речовини одержали назву ароматичних сполук.

Аромати́чні сполу́ки — в загальному випадку — сполуки, які складені планарними циклічними системами, в яких всі атоми циклу беруть участь у створенні єдиної системи.

Ароматичні вуглеводні-це вуглеводні в молекулах яких є бензольне кільце.

Кількісний елементний аналіз показав, що ці сполуки містять значно менше водню, ніж аліфатичні сполуки з тим же числом атомів вуглецю, хоча і мають достатньо чітко виражений насичений характер. Далі, було встановлено, що вони містять не менш 6 атомів вуглецю і в своїй більшості можуть бути перетворені в бензол С6Н6. Бензол став як основна сполука цієї групи, яка містить як вуглеводні, так і утворені з них сполуки з функціональними групами. В технічній літературі до ароматичних сполук або аренів, відноситься велика група сполук карбоциклічного ряду, молекули яких містять стійке циклічне угрупування (бензольне кільце), якому притаманні особливі фізичні та хімічні властивості. До класу ароматичних вуглеводнів найпростішого типу з загальною формулою СnH2n-6 (при n≥6) відносяться бензол (бензен) та велика кількість його похідних, а також похідні нафталіну, антрацену і т.д.

Найпростішим представником ароматичних вуглеводнів є бензен, складнішими нафтален, антрацен, які мають кілька бензенових ядер. У великій кількості вони містяться в кам'яновугільній смолі, яку одержують при коксуванні вугілля. Назва «ароматичні» виникла в зв'язку з тим, що перші сполуки цього класу добували з природних запашних речовин.

  • Застосування бензену:Однією з важливих галузей застосування похідних бензолу є сільське господарство. Тут використовуються речовини, що захищають рослини від комах-шкідників, паразитичних грибів, бур’янів. Такі речовини називають пестицидами. До пестицидів належать гексахлорциклогексан (або промислова назва гексахлоран), гексахлорбензол тощо. Гексахлоран C6H6Cl6 дуже токсичний. Протягом тривалого часу його використовували проти бавовникового довгоносика.

Гексахлоробензол C6Cl6 використовується для протруювання (знезараження) насіння зернових культур перед висіванням у ґрунт.

До хімічних засобів захисту рослин ставлять жорсткі вимоги щодо їх безпечності для людини і тварин, загалом для довкілля. Ці сполуки повинні легко розкладатися на нешкідливі речовини, щоб після закінчення терміну їхньої дії вони не забруднювали ґрунт і водойми, не потрапляли в їжу.

Ароматичні сполуки навколо нас

Ароматичні вуглеводні широко застосовують у виробництві барвників, пластичних мас, хіміко-фармацевтичних препаратів, вибухових речовин, синтетичних волокон, моторного палива тощо.

Ароматичні вуглеводні застосовують у виробництві освіжувачів повітря.Ароматичні вуглеводні застосовують у виробництві парфумівАроматичні вуглеводні застосовують у виробництві засобів для знищення комахАроматичні вуглеводні застосовують у кулінарії

Також ароматичні сполуки містяться в тютюновому димі. Ці речовини мають сильні канцерогенні властивості. Курці частіше хворіють на рак, набагато частіше страждають стенокардією та інфарктом міокарда.Висновок
Навколо нас, в навколишньому середовищі існує надзвичайно велика кількість ароматичних сполук.

Основними характеристиками ароматичних сполук є:

схильність до реакцій заміщення, а не приєднання (визначається найлегше, історично перша ознака, приклад - бензол, на відміну від етилену не знебарвлює бромну воду).

Деякі з ароматичних сполук синтезуються рослинами впродовж обміну речовин, деякі застосовуються у виробництві необхідних людству речей, а деякі дуже токсичні.

Використана література


  • Глосарій термінів з хімії // Й. Опейда, О. Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет. — Донецьк: «Вебер», 2008. — 758 с.

  • Хімія ароматичних речовин : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / П. Ю. Андреєв, Е. М. Потапенко ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Ін-т хім. технологій (м. Рубіжне). — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2009. — 443 с. : іл. — Бібліогр. в кінці гл. — ISBN 978-966-590-790-9

  • Інтернет ресурси.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас