Ім'я файлу: Практичне заняття 2.docx
Розширення: docx
Розмір: 38кб.
Дата: 23.11.2021
скачати

  1. Проаналізувати пасиви банку (горизонтальний та вертикальний аналіз), побудувати рисунки.

Таблиця 2

Аналіз пасивів АТ КБ «ПриватБанк» за 2017-2019 рр.

Найменування статті

2017 рік

2018 рік

Темп приросту, %

2019 рік

Темп приросту, %

млн. грн.

Питома вага, %

млн. грн.

Питома вага, %

млн. грн.

Питома вага, %

Власний капітал

23 619
31 46454 529Зобов’язання

230 056
246 584255 194Усього пасивів

253 675
278 048309 723Таблиця 3

Аналіз власного капіталу ПАТ КБ «ПриватБанк» за 2017-2019 рр.

Найменування статті

2017 рік

2018 рік

Темп приросту, %

2019 рік

Темп приросту, %

млн. грн.

Питома вага, %

млн. грн.

Питома вага, %

млн. грн.

Питома вага, %

Статутний капітал

206083
206083206083Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-201139
-190388-169918Резервні та інші фонди банку

6 980
6 8987 464Інший власний капітал

11 695
8 87110900Усього власного капіталу

23 619
3146454529


  1. Розрахувати показники масштабів зобов’язань банку

Таблиця 4

Аналіз масштабів зобов’язань АТ КБ «Приватбанк» банку за 2017 рік

Показники

01.01.2017

31.12.2017

Відхилення

абсолютне

відносне, %

1. Зобов’язання банку, тис. грн

206 109

230 0562. Капітал банку, тис. грн

-26 348

23 6193. Валюта балансу банку, тис. грн

179 761

253 6754. Частка зобов’язань у валюті балансу, %

5. Співвідношення зобов’язань та капіталу (коефіцієнт фінансового важеля)

Таблиця 5

Аналіз масштабів зобов’язань АТ КБ «Приватбанк» банку за 2018 рік

Показники

01.01.2018

31.12.2018

Відхилення

абсолютне

відносне, %

1. Зобов’язання банку, тис. грн.

230 056

246 5842. Капітал банку, тис. грн.

23 619

31 4643. Валюта балансу банку, тис. грн.

253 675

278 0484. Частка зобов’язань у валюті балансу, %

5. Співвідношення зобов’язань та капіталу (коефіцієнт фінансового важеля)


Таблиця 6

Аналіз масштабів зобов’язань АТ КБ «Приватбанк» банку за 2019 рік

Показники

01.01.2019

31.12.2019

Відхилення

абсолютне

відносне, %

1. Зобов’язання банку, тис. грн

246 584

255 1942. Капітал банку, тис. грн

31 464

54 5293. Валюта балансу банку, тис. грн

278 048

309 7234. Частка зобов’язань у валюті балансу, %


 

5. Співвідношення зобов’язань та капіталу (коефіцієнт фінансового важеля)


   1. Проаналізувати зобов’язання банку за депонентами, побудувати діаграми

Таблиця 7

Аналіз зобов’язань за депонентами за 2017 рік

Показники

На 01.01.2017

На 31.12.2017

Відхилення

тис. грн

%

тис. грн

%

абсолютне

%

за структурою, %

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Кошти фізичних осіб

150726

73,13

171011

74,33

20285

13,46

1,21

а) до запитання

31207

15,14

51535

22,40

20328

65,14

7,26

б) строкові депозити

119519

57,99

119476

51,93

-43

-0,04

-6,05

2. Кошти юридичних осіб

29 930

14,52

41 116

17,87

11 186

37,37

3,35

а) до запитання

15 253

7,40

28 318

12,31

13 065

85,66

4,91

б) строкові

14 677

7,12

12 798

5,56

-1 879

-12,80

-1,56

3. Кошти бюджету та позабюджетних фондів

0

0,00

40

0,02

40
0,02

4. Кошти інших банків

20 714

10,05

12 628

5,49

-8 086

-39,04

-4,56

а) заборгованість перед НБУ

18 047

8,76

12 394

5,39

-5 653

-31,32

-3,37

б) заборгованість перед іншими банками

627

0,30

215

0,09

-412

-65,71

-0,21

в) заборгованість перед іншими фінансовими організаціями

2 040

0,99

19

0,01

-2 021

-99,07

-0,98

5. Цінні папери

2

0,00

2

0,00

0

0,00

0,00

6. Іншим кредиторам (кредиторська заборгованість)

3 022

1,47

2 779

1,21

-243

-8,04

-0,26

7. Інші зобов’язання

1 715

0,83

2 480

1,08

765

44,61

0,25

Усього зобов’язань

206 109

100

230056

100

23947

11,62

0


Таблиця 8

Аналіз зобов’язань за депонентами за 2018 рік

Показники

На 01.01.2018

На 31.12.2018

Відхилення

тис. грн

%

тис. грн

%

абсолютне

%

за структурою, %

1. Кошти фізичних осіб

171 011
182 670
11 659а) до запитання

51 535
72 892
21 357б) строкові депозити

119 476
109 778
-9 6982. Кошти юридичних осіб

41 116
48 207
7 091а) до запитання

28 318
36 785
8 467б) строкові

12 798
11 422
-1 3763. Кошти бюджету та позабюджетних фондів

40
178
1384. Кошти інших банків

12 628
10 012
-2 616а) заборгованість перед НБУ

12 394
9 817
-2 577б) заборгованість перед іншими банками

215
195
-20в) заборгованість перед іншими фінансовими організаціями

19
0
-195. Цінні папери

2
2
06. Іншим кредиторам (кредиторська заборгованість)

2 779
3 332
5537. Інші зобов’язання

2 480
2 183
-297Усього зобов’язань

230 056
246 584
16 528
Таблиця 9

Аналіз зобов’язань за депонентами за 2019 рік

Показники

На 01.01.2019

На 31.12.2019

Відхиленнятис. грн

%

тис. грн

%

абсолютне

%

за структурою, %1. Кошти фізичних осіб

182 670
189 995а) до запитання

72 892
90 827б) строкові депозити

109 778
99 1682. Кошти юридичних осіб

48 207
50 448а) до запитання

36 785
39 822б) строкові

11 422
10 6263. Кошти бюджету та позабюджетних фондів

178
1784. Кошти інших банків

10 012
7 922а) заборгованість перед НБУ

9 817
7 721б) заборгованість перед іншими банками

195
201в) заборгованість перед іншими фінансовими організаціями

0
05. Цінні папери

2

0,00

06. Іншим кредиторам (кредиторська заборгованість)

3 332
2 7337. Інші зобов’язання

2 183
3 918
-17,98

Усього зобов’язань

246 584

100

255 194скачати

© Усі права захищені
написати до нас