Ім'я файлу: Петров_ТМОВС.docx
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 09.05.2020

  1. Побудова тренувальних занять макроциклів:

Структура тренувальних макроциклів залежить від того завдання, яке ставиться перед спортсменом на конкретному етапі багаторічного вдосконалення. На першому і другому етапах багаторічної підготовки тренувальний процес будується переважно на основі річних макроциклів, у яких вирішуються завдання техніко-тактичної, фізичної, психічної підготовки спортсменів. На подальших етапах макроструктура тренувань має складніший характер. Тенденція до постійного розширення календаря спортивних змагань, у якому досить багато відповідальних і більш-менш рівномірно розподілених змагань, викликала появу 2-3 макроциклів протягом року (боротьба, бокс, важка атлетика). Цьому сприяло поліпшення матеріальної бази спорту. Закриті манежі, велотреки, зимові стадіони, басейни дозволили відмовитися від сезонності у багатьох видах спорту. У видах спорту, що пов’язані з тривалою і напруженою змагальною діяльністю (велоспорт, марафон), і тих, що вимагають багато часу для підготовчої роботи, переважно зберігся один річний макроцикл.

2 Багаторічна підготовка спортсменів Ефективність планування підготовки спортсменів може бути забезпечена при обліку таких основних вимог:

  •  всебічності. Плануванням повинні охоплюватися всі сторони підготовки, у тому числі пов'язані з тренувальної та змагальної діяльністю, відновними заходами, зовнішніми умовами тренування і т.д .;

  •  конкретності. У ході підготовки завжди повинні вирішуватися конкретні завдання - досягнення певного рівня підготовленості в цілому і по окремих компонентах, підготовка до конкретних змагань, до зустрічей з ймовірними суперниками і т.д .;

  •  оптимізації підготовки. Досягнення конкретної мети за рахунок мінімальних тренувальних впливів, відповідність між можливостями спортсмена (його станом) і фактичними тренувальними і змагальними навантаженнями. Природно, що остання обставина неможливо враховувати без впровадження системи комплексного контролю.

3.Основи управління в спортивному тренуванні

Сучасна система спортивного тренування характеризується прогресивними принципами, широким колом взаємозалежних завдань, науковообґрунтованим підбором засобів і методів, перспективним багаторічним плануванням, високою організацією контролю, забезпеченням гігієнічних умов тощо . Спортивне тренування в повній мірі має відображати сам процес спортивної підготовки спортсменів який характеризується метою, завданнями, засобами, методами, принципами, сторонами та напрямками спортивної підготовки, а також структурою тренувального процесу.

4. Прогнозування в спорті

Спортивне прогнозування – це наукове передбачення перспектив розвитку спорту (у всій його багатовекторності), а також спортивних досягнень у виді спорту на основі науково-обґрунтованих положень, думок експертів, математичних розрахунків тощо.

5. Модулювання в спорті

Ефективне управління тренувальним процесом пов'язане з використанням різних моделей. Гносеологія виходить із того, що моделі є однією із форм пізнання. При всій своїй різноманітності вони слугують відображенням зовнішнього світу у свідомості людей, будучи або специфічною частиною відображення, або його засобом. Слово «модель» (від латинського «modulus» – міра) означає умовний зразок, взірець чого-небудь (відображення, схема, опис). На думку В. А. Штоффа, модель – це опис, у якому вказано, на що необхідно звернути увагу. Говорячи про модель як засіб пізнання, як правило, відзначають, що вона неповна, тобто не відтворює життя повністю, а лише найбільш важливі, суттєві сторони. Модель вужча у порівнянні з оригіналом, але саме це робить її наочною і зручною для використання. Розробка і використання моделей пов'язані з моделюванням - процесом побудови, вивчення і використання моделей для визначення і уточнення характеристик і оптимізації процесу спортивної підготовки та участі у змаганнях.

Студент 22 группи

Петров Денис
скачати

© Усі права захищені
написати до нас