Ім'я файлу: Питання для самоконтролю до лекції 5 соціологія.odt
Розширення: odt
Розмір: 20кб.
Дата: 07.11.2021
скачати

Питання для самоконтролю до лекції 5


1. Що таке соціологія?


2. Що є предметом соціології?


3. Опишіть три рівні соціологічного знання?


4. Перерахуйте основні функції соціології?


5. Які методи збору інформації ви знаєте?

6. У чому особливість методу опитування? 1) Соціологія — це наука про суспільство. Соціологія вивчає суспільне життя людей, їх взаємодію і спілкування. 2) Предметом соціології є: соціальні дії, взаємодії, зв'язки; соціальні групи, спільноти, організації; соціальні структури, соціальні інститути; соціальні процеси; соціальні зміни; суспільство як цілісна система. 3) Є такі такі рівні соціологічного значення: загальнотеоретична соціологія, спеціальні і галузеві соціологічні теорії та емпіричні дослідження. 1. Загальнотеоретична соціологія. На цьому рівні соціологію вивчають як єдиний соціальний організм, роблячи акцент на глобальних проблемах 2. Спеціальні і галузеві соціологічні теорії займають проміжне становище між фундаментальними і емпіричними дослідженнями, тобто займають середній рівень, і забезпечують взаємозв'язок між ними в межах окремих галузей соціології. 3.Соціологічні (емпіричні) дослідження соціальних фактів, тобто теорія, методика і техніка конкретно - соціологічного аналізу. 4) Основні функції соціогогії: пізнавальна, описова, інформаційна, прогностична, ідеологічна, методологічна, соціального управління, виховна. 5) Метод спостереження, метод аналізу документів, метод опитування, метод експерименту. 6) Даний метод займає більшу частину збору інформації. Метод опитування поділяється на інтерв'ю та анкетне опитування. Опитування - це метод збору соціальної інформації про об'єкт в ході безпосереднього (інтерв'ю) або опосередкованого (анкетування) соціально - психологічного спілкування соціолога (інтерв'юєра) і того, кого опитують (респондента) шляхом реєстрації відповідей респондента.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас