Ім'я файлу: Міністерство освіти і науки України.docx
Розширення: docx
Розмір: 24кб.
Дата: 16.10.2020

Міністерство освіти і науки України

Сумський національний аграрний університет

Практичка робота №1 з дисципліни «Математична обробка геодезичних вимірювань»

Варіант 7

Виконав

Студент 2 курсу

Юридичного факуьтету

Групи ГТЗ 1901-2

Ткаченко С.Р

Перевірила

Капінос Н.О

Суми 2020

Задача 1

В урні 12 однакових за розміром куль: 4 білих, 5 чорних, 3 жовтих. Знайдіть ймовірність появи жовтої кульки, якщо беруть одну кульку з урни навмання.

Розв’язок

Нехай подія А - навмання взята чорна куля. З урни можна взяти будь-яку кульку із дванадцяти , тому усіх можливих наслідків 12 (n=12). Для появи жовтоїї кульки сприяти будуть лише 3 кулі, тому m=3.Задача 2

При 300 обчислюваннях довжини ліній виконавцем допущено 5 грубих похибок. Чому дорівнює відносна частота появи грубих похибок обчислення?

Позначимо через А таку подію, як поява грубої похибки. Тоді за означенням частоти події А одержимо

Задача 3

Скільки п’ятизначних чисел можна записати, використовуючи чотири різні цифри крім нуля

Комбінації, що утворюються 4 різних цифр п’ятизначного числа, можуть відрізнятися лише порядком цифр, тому такі комбінації, будуть переставленням з 4 елементів.

P4 = 5! = 1 2 = 24.

Задача 4

Студенти третього курсу згідно з навчальним планом вивчають 11 дисциплін. На один день можна планувати заняття з 6 дисциплін. Оскільки є способів за якими можна скласти розклад занять на один день?

Усі можливі розклади занять на один ден – це комбінації з 11 до 6 можуть відрізнятися дисциплінами або їх порядком, тобто вони – розміщення. А611 =

Задача 5


Під час вимірювання кута отримано із 10 похибок 4 від’ємних. Яка ймовірність перших двох похибок додатної та від’ємної?

Нехай подія А – отримання перших двох похибок додатної та від’ємної. Всього 10 похибок, з них комбінацій по 2 буде . Події А будуть сприяти комбінації, утворені з пар, елементами яких будуть похибки різних знаків. Згідно з принципом добутку кількість таких пар буде . Використовуючи класичне означення імовірності, одержимо
скачати

© Усі права захищені
написати до нас