Ім'я файлу: Тести 1.docx
Розширення: docx
Розмір: 23кб.
Дата: 14.04.2020
Пов'язані файли:
11 Захисні гази.docxКРИТЕРІЇ ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Даний тест призначений, для оцінювання рівня знань студентів за змістовним модулем 4. 3 Зварні листові конструкції та трубопроводи. Тести складаються з 16 питань.

Оцінювання проводиться за п’ятибальною шкалою.

Кожний тест зараховується, якщо студент самостійно працював над виконанням завдань, вірно відповів на питання, накреслив всі рисунки, виконав розрахунки.

Кожне питання оцінюється -5 балів

Всього 80 балів

Відмінно ставиться, якщо студент набрав від 68 балів до 80;

Добре ставиться, якщо студент набрав від 56 балів до 68;

Задовільно ставиться, якщо студент набрав від 44 балів до 56;

Незадовільно ставиться, якщо студент набрав до 44;

ВАРІАНТ 1.
1. Основними елементами листових конструкцій, які відповідають за працездатність є____________ ______________________________________________________________________________________

2. Поверхня листових конструкцій може бути у вигляді_______________________________________

______________________________________________________________________________________

3. Листові конструкції використовуються для_______________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4. Листові конструкції (оболонки) класифікуються по призначенню на __________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Специфічні особливості листових конструкцій:

-вони мають____________________________________________________________________________ -при виготовленні листових конструкцій використовується операції____________________________

______________________________________________________________________________________

-в місцях затискання оболонок у днищ необхідно в розрахунках враховувати_____________________

_______________________________________________________________________________________

6. В листових конструкціях використовуються такі зварні з’єднання_____________________________

_______________________________________________________________________________________

7. Призначаються резервуари для__________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Вертикальні циліндричні резервуари діляться на__________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9.Вертикальні циліндричні резервуари підвищеного тиску це сосуди____________________________

_______________________________________________________________________________________

10.Вертикальні циліндричні резервуари підвищеного тиску залежно від конструкції бувають_______ _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

11.Конструктивні особливості резервуарів низького тиску зі стаціонарним покрівлею______________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.Резервуари низького тиску з понтоном є сосудами, які складаються з_________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

13. Особливості конструкції резервуарів низького тиску з плаваючою покрівлею________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.Основними елементами вертикального циліндричного резервуару низького тиску є_____________

_______________________________________________________________________________________
15.Стінка резервуару у формі циліндра складається з_____________, які з’єднані між собою________ ________________________________швами

16.Накреслити варіанти з’єднання між собою поясів стінки резервуару
_______________________________________________________________________________________
скачати

© Усі права захищені
написати до нас