1   2   3   4
Ім'я файлу: МКР_1 (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 103кб.
Дата: 05.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Формування (1).docx

Модульна контрольна робота №1

з дисципліни: «Теорія інформації та кодування»

для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

Варіант 1

 1. Що таке сигнал? Якими параметрами характеризуються сигнали? Що таке джерело повідомлень?

 2. Знайти ентропії дискретних випадкових величин (д. в. в.) X, Y, Z і кількість інформації, що містить д. в. в.Z=|X-Y| стосовно д. в. в.X, Y. X та Y незалежні д. в. в., задані такими розподілами:

  X

  -1

  1

  2

  4
  Y

  0

  2

  .

  P

  0,2

  0,3

  0,15

  0,35
  P

  0,35

  0,65

 3. Задано два дискретних джерела інформації з алфавітами X  = {x1x2, x3} та Y  = { y1, y2}. Чисельні значення безумовних pyj) та умовних py/xi) ймовірностей відомі:варіанта

p( y1)

p( y2)

p( y3)1

0,37

0,594

0,036Знайти H(Y/xі), H(X/yj), H(Y/X), H(X/Y), пропускну здатність і швидкість передачі інформації по дискретному каналу зв'язку, якщо час передачі одного повідомлення t=10-3 с.

Модульна контрольна робота №1

з дисципліни: «Теорія інформації та кодування»

для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

Варіант 2

 1. Що таке лінія та канал зв'язку? Що таке ансамбль повідомлень?

 2. Знайти ентропії дискретних випадкових величин (д. в. в.) X, Y, Z і кількість інформації, що містить д. в. в.Z=|X-2Y| стосовно д. в. в.X, Y. X та Y незалежні д. в. в., задані такими розподілами:

  X

  -1

  0

  1

  4
  Y

  1

  2

  .

  P

  0,11

  0,25

  0,36

  0,28
  P

  0,25

  0,75

 3. Задано два дискретних джерела інформації з алфавітами X  = {x1x2, x3} та Y  = { y1, y2}. Чисельні значення безумовних pyj) та умовних py/xi) ймовірностей відомі:варіанта

p( y1)

p( y2)

p( y3)2

0,498

0,240

0,262Знайти H(Y/xі), H(X/yj), H(Y/X), H(X/Y), пропускну здатність і швидкість передачі інформації по дискретному каналу зв'язку, якщо час передачі одного повідомлення t=10-3 с.

Модульна контрольна робота №1

з дисципліни: «Теорія інформації та кодування»

для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

Варіант 3

 1. У чому полягає різниця між лінією та каналом зв’язку? Як визначається кількість інформації в одному повідомленні?

 2. Знайти ентропії дискретних випадкових величин (д. в. в.) X, Y, Z і кількість інформації, що містить д. в. в.Z=|-X-Y| стосовно д. в. в.X, Y. X та Y незалежні д. в. в., задані такими розподілами:

  X

  -2

  0

  1

  3
  Y

  -1

  1

  .

  P

  0,11

  0,33

  0,36

  0,20
  P

  0,20

  0,80

 3. Задано два дискретних джерела інформації з алфавітами X  = {x1x2, x3} та Y  = { y1, y2}. Чисельні значення безумовних pyj) та умовних py/xi) ймовірностей відомі:варіанта

p( y1)

p( y2)

p( y3)3

0,5

0,24

0,26Знайти H(Y/xі), H(X/yj), H(Y/X), H(X/Y), пропускну здатність і швидкість передачі інформації по дискретному каналу зв'язку, якщо час передачі одного повідомлення t=10-3 с.
Модульна контрольна робота №1

з дисципліни: «Теорія інформації та кодування»

для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

Варіант 4

 1. Що таке повідомлення? Що таке ентропія та які її властивості?

 2. Знайти ентропії дискретних випадкових величин (д. в. в.) X, Y, Z і кількість інформації, що містить д. в. в.Z=3X-Y стосовно д. в. в.X, Y. X та Y незалежні д. в. в., задані такими розподілами:

  X

  -2

  0

  2

  4
  Y

  -1

  3

  .

  P

  0,16

  0,28

  0,36

  0,20
  P

  0,15

  0,85

 3. Задано два дискретних джерела інформації з алфавітами X  = {x1x2, x3} та Y  = { y1, y2}. Чисельні значення безумовних pyj) та умовних py/xi) ймовірностей відомі:варіанта

p( y1)

p( y2)

p( y3)4

0,575

0,29

0,135Знайти H(Y/xі), H(X/yj), H(Y/X), H(X/Y), пропускну здатність і швидкість передачі інформації по дискретному каналу зв'язку, якщо час передачі одного повідомлення t=10-3 с.

Модульна контрольна робота №1

з дисципліни: «Теорія інформації та кодування»

для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

Варіант 5

 1. У чому полягає різниця між даними, повідомленнями та інформацією? Що таке безумовна ентропія?

 2. Знайти ентропії дискретних випадкових величин (д. в. в.) X, Y, Z і кількість інформації, що містить д. в. в.Z=-3X+Y стосовно д. в. в.X, Y. X та Y незалежні д. в. в., задані такими розподілами:

  X

  -1

  0

  2

  4
  Y

  -3

  3

  .

  P

  0,16

  0,24

  0,40

  0,20
  P

  0,13

  0,87

 3. Задано два дискретних джерела інформації з алфавітами X  = {x1x2, x3} та Y  = { y1, y2}. Чисельні значення безумовних pyj) та умовних py/xi) ймовірностей відомі:варіанта

p( y1)

p( y2)

p( y3)5

0,304

0,29

0,406  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас