Ім'я файлу: Плавання 5.docx
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 27.10.2022
скачати

Брас

Брас характеризується одночасними і симетричними рухами рук і ніг. На відміну від дельфіну весь цикл рухів рук відбувається у воді.

По швидкості брас займає останнє місце серед спортивних способів плавання. Проте він має найбільше значення в прикладному плаванні, оскільки дозволяє спортсмену плисти тихо, добре спостерігати простір над водою, долати значні відстані. В зв'язку з тим, що робочі рухи ніг при плаванні брасом створюють велику силу тяги, плавець може ефективно застосовувати ці рухи при транспортуванні потерпілого і різних предметів. Брас також з успіхом застосовують при плаванні під водою.

На змаганнях з плавання брасом пливуть дистанції 100 і 200 м в комплексному плаванні на дистанція 200 і 400м (третій відрізок 50 чи 100 м) і на другому етапі комбінованої естафети 4 х 100 м.

Кожний цикл рухів в брасі складається з одного руху рук, одного руху ніг, одного вдиху і одного видиху у воду.

Положення тіла. При плаванні брасом тіло плавця знаходиться біля поверхні води у витягнутому положенні, а голова опущена лицем у воду. В періоди виконання гребків рук і ніг, а також в момент виконання вдиху положення тіла і кути атаки постійно змінюються досягаючи 12-18°.

Рухи руками. У вихідному положенні руки випрямлені і витягнуті вперед майже паралельно. Долоні повернуті до низу. М'язи рук розслаблені.

Захват. З вихідного положення руки починають плавно рухатись вперед, всторони - вниз, одночасно долоні повертаються назовні, кисті дещо згинаються у променево-зап'ястних суглобах, лікті стають вище кистей. Коли кут між поверхнею води і передпліччям складає близько 15-20°, а кисті будуть знаходитись на глибині 25-30 см від поверхні води, фаза захвату закінчується.

Основна частина гребка починається у момент зміни напрямку руху кистей, визваного згинанням рук і обертанням передпліч у ліктьових суглобах, кисті рухаються в сторони-вниз-назад. Коли кут згинання рук у ліктях складає близько 120°, а передпліччя буде знаходитись під кутом 50-70° до поверхні води, перша частина гребка руками закінчується - долоні і внутрішні поверхні передпліч здійснили підтягування. У заключній частині гребка кисті і передпліччя сильно відштовхуються від води, рухаючись в напрямку назад-досередини по крутій траєкторії. Цей рух виконується з прискоренням. Він забезпечує появу значного тиску гребучих поверхонь долонь і передпліч на воду. Енергійно завершуючи гребок руками, плавець направляє себе вперед і дещо вверх. У кінці цієї фази кисті і лікті зближуються під підборіддям плавця. У цей момент спостерігається найбільш високе положення плечового поясу, голова припіднімається над водою і робиться вдих.

Підготовчий рух. Виведення рук вперед продовжує закінчення фази гребка. Кисті повернуті долонями одна до одної і дальше вперед рухаються сповільнено, плавно. Кисті повертаються долонями вниз і майже дотикаються. У кінці виведення, плавець знову активно посилає майже випрямлені руки уперед, шоб почати черговий гребок.

Рухи ніг. В брасі рухи ніг, як і рухи рук, відіграють головну роль в створенні сили тяги, що рухає плавця вперед. За своєю структурою вони різко відрізняються від рухів ніг у кролі і дельфіні.

Відштовхування - робоча фаза рухів ніг. Перед відштовхуванням ноги зігнуті в кульшових суглобах до кута 120-140°, гомілки займають положення, перпендикулярне до поверхні води, стопи розвернуті пальцями в сторони, коліна розведені не більше ширини тазу.

Під час відштовхування стопи рухаються через сторони - назад, а пізніше назад до середини, ноги енергійно випрямляються і змикаються разом.

Цей єдиний злитий рух виконується швидко і має хлистоподібний, “вибуховий” характер. Під час відштовхування плавець намагається направити стегна вверх до поверхні води, а стопи - майже строго назад, не опускаючи їх глибоко вниз.

Після завершення відштовхування, стегна гомілки і стопи відразу розслаблюються і якби спливають до самої поверхні води. Настає недовга пауза в рухах ніг, під час якої вони зберігають добре обтічне положення.

Підтягування - підготовча фаза рухів ніг. Вона починається за рахунок плавного згинання ніг в колінних суглобах. Розславлені гомілки і стопи рухаються близько до поверхні води, стегна зберігають обтічне положення і не опускаються помітно вниз. Підтягування виконується єдиним плавним рухом, з прискоренням в момент розвертання стоп в сторони. Стопи розвертаються миттєво і плавець відразу переходить до відштовхування.
Загальна координація рухів. З вихідного положення, в якому руки і ноги випрямлені і майже дотикаються, захват і підтягування виконують руки, а ноги залишаються випрямленими і розслабленими. Коли руки закінчать підтягування, ноги починають підготовчий рух (підтягування). Тепер руки виконують відштовхування і вступають у фазу виведення, а ноги продовжують підтягування (в цей момент виконується вдих). Коли лікті знаходяться на рівні підборіддя, ноги закінчують згинання в колінних і кульшових суглобах і розвертають стопи назовні. Тепер руки витягуються вперед, а ноги починають відштовхування. Цикл закінчується, коли прямі руки ковзають попереду, а прямі але не напружені ноги піднімаються до поверхні води.


Дельфін
Дельфін характеризується одночасними симетричними рухами рук і ніг, а також хвилеподібними рухами тулуба, які допомагають рухам рук і посилюють роботу ніг. Окремі елементи дельфіну (рухи руки і ноги) мало чим відрізняються від техніки кроля на грудях.

По швидкості плавання дельфін посідає друге місце, після кроля на грудях.

На змаганнях, дельфіном плавають на дистанціях 100 і 200 м, у комплексному плаванні - на дистанціях 200 і 400 м ( перший відрізок 50, чи 100 м) і на третьому етапі комбінованої естафети - 4 х100 м.

Положення тіла. При плаванні дельфіном тіло плавця лежить на поверхні води у витягнутому положенні, голова опущена лицем у воду. В зв'язку з хвилеподібними рухами тулуба і коливаннями в вертикальній площині плечового поясу кут атаки протягом одного циклу змінюється в межах 15°.

Рухи рук. Рухам рук при плаванні дельфіном належить провідна роль. Їм підпорядковуються хвилеподібні рухи тулуба і ніг.

У фазі захвату кисті рухаються вперед - назовні і дещо вниз. Вони розвернуті долонями назовні під кутом 45°. Голова плавця в цей момент опушена лицем у воду.

Початок основної частини гребка співпадає із зміною напрямку в рухах рук, кисті спрямовуються до середини-вниз-назад одночасно із згинанням передпліч. В І-й половині гребка руки згинаються в ліктях, в ІІ-й половині - розгинаються. Максимальний кут згинання в ліктях (в середині гребка) 90-100°.

В основній частині гребка потрібно намагатись утримувати кисті долонями назад, а лікті - розвернутими в сторони (але не назад). В середині гребка кисті зближуються під животом, після чого спрямовуються назад-назовні-вверх. Завершується гребок майже повним випрямленням рук в ліктьових суглобах. В останній момент гребка, кисті швидко розвертаються мізинцями вверх.

Вихід рук з води здійснюється швидким маховим рухом. Над водою з'являються лікті, передпліччя, кисті. Вихід кистей з води відбувається за лінією тазу, дещо в стороні від стегон, в цей момент вони розслаблені і повернуті долонями в середину.

Рух руками над водою здійснюється плавним махом майже прямих і розслаблених рук через сторони вперед. Плечовий пояс плавця в цей момент дещо припіднімається над поверхнею води, що сприяє рухам рук над водою. В 2-й половині проносу рук голова спортсмена опускається лицем вниз, допомагаючи плавно прискорити рух рук вперед.

До моменту входу рук у воду кисті повертаються долонями вниз-назовні, а лікті утримуються так, щоб кисті першими торкнулись води.

Вхід рук у воду проходить приблизно на ширині плечей. Першими занурюються кисті, за ними - передпліччя і плечі.

Дихання узгоджується з рухами рук. На початку основної частини гребка починається плавне розгинання шиї, голова плавця повільно повертається лицем вперед і до кінця гребка руками піднімаються на поверхнею води (разом з плечовим поясом). Вдих співпадає з моментом виходу рук з води. В цей момент підборіддя рухається біля самої поверхні води, погляд плавця спрямований вперед. Закінчується вдих в І-й половині рухів рук над водою. Лице спортсмена опускається у воду.

При плаванні дельфіном, як правило, виконується один вдих і один видих на повний цикл рухів рук.

Рухи тулуба і ніг. Тулуб і ноги плавця виконують активні хвилеподібні рухи вверх-вниз. Коли стопи роблять хлистоподібний удар вниз, таз припіднімається вверх, а плечовий пояс наковзує на воду, дещо занурюючись вниз і під час рухів гомілок і стоп вверх, таз енергійно опускається вниз, а плечовий пояс дещо припіднімається. Тіло плавця просувається вперед по пологій хвилеподібній траєкторії.

Ритмічні і активні рухи тулубом сприяють найбільш ефективно узгоджувати робочі і підготовчі рухи руками і ногами.

Рухи ногами починаються від тазу (його руки забезпечують великі м'язи передньої і задньої поверхні тулуба) і вслід за тазом в рух включаються стегна потім гомілки і стопи. Енергійний удар стопами вниз (таз в цей момент рухається вверх) - основний робочий рух ногами. В цілому рухи ногами вниз мають хлистоподібний характер з вираженим обгоном тазом і стегнами гомілок і стоп. Загальний характер рухів - неперервний і пружний. Рух тазом вниз тут же змінюється його рухом вверх і т.д.

Загальна координація рухів. Найбільш раціональне узгодження рухів при плаванні дельфіном спостерігається при двоударній координації. Два повних удари стопами вниз виконуються на один закінчений цикл рухів руками, І-й хлистоподібний удар ногами вниз співпадає з входом рук у воду, ІІ-й - в момент виконання руками другої половини основної частини гребка.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас