Ім'я файлу: Бережник_7.docx
Розширення: docx
Розмір: 32кб.
Дата: 06.06.2021
Пов'язані файли:
ху.docx

Міністерство освіти та науки України

Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

Кафедра комп’ютерних наук


Звіт

Про виконання лабораторної роботи №7

З дисципліни «Основи теорії інформації »

на тему: «Коди, що виявляють помилку »


Виконав:

Студент групи СН-21

Бережник Юрій Ю.

Прийняла:

Дмитроца Л.П,


Тернопіль 2021

Тема: Коди, що виявляють помилку

Мета роботи: порівняння рівномірних та нерівномірних кодів, що виявляють помилки, побудованих за різними методиками.

Варіант - 1

Хід роботи

Завдання 1

Закодувати комбінацію А двійкового простого коду двійковими  кодами, що виявляють помилки, згідно варіанта, поданого в таблиці 1. Показати на прикладі виявлення  помилок, кількість яких визначається заданим варіантом,  та порівняти надмірності цих кодів.Рис.1 – Двійковий код згідно варіанту

Розв’язання

Інверсний код

Сума інформаційних елементів коду: 1+1+0+0+0+0+1+0+1+0+0 = 4 . Тому перевірочні елементи матимуть наступний вигляд: 11000010100

Інверсний код має вигляд

1 100001010011000010100

Інверсний код з трьома помилками: 1100001010011001010111

Надмірність коду:

Код з постійною вагою

За умовою постійна вага w = 5, тобто число одиниць в комбінації.

Кількість комбінацій буде наступною:Напишемо декілька з них: 10100101010, 11001010010, 10111100000, 11110001000 10110110000 і так далі.

Тепер, на прикладі першої комбінації, побудуємо код з помилкою: 11100101010.

Якщо кількість одиниць в нашому випадку не буде рівна 5, це означає, що в коді є помилка

Надмірність коду з постійною вагою: 0.195

Завдання 2

Задати дискретне джерело повідомлень, що вибирає повідомлення ak з А, де А - множина літер прізвища, імені, по-батькові(ПІП) українською мовою.

Розрахувати ансамбль джерела повідомлень, пов'язавши з кожним дискретним повідомленням ai ймовірність pi його вибору джерелом. Для ансамблю повідомлень побудувати коди:

- код із перевіркою на парність

- код із перевіркою на непарність

- код із простим повторенням

- інверсний код

- кореляційний код

- код зі сталою вагою

- код із кількістю одиниць у комбінації, кратною трьом.

Порівняти коди за надмірністю. Закодувати перші три літери прізвища. Змінити один з символів та показати процес виявлення помилки для одного з кодів.

Б

Е

Р

Ж

Н

И

К

Ю

І

Й

О

В

Ч

_

1

2

3

1

1

2

1

2

2

2

1

1

1

2

0.045

0.09

0.136

0.045

0.045

0.09

0.045

0.09

0.09

0.09

0.045

0.045

0.045

0.09


Літера

Код

ПРП

ПРН

ПП

ІК

КК

ПВ

ОКЗ

Р

0000

00000

00001

00000000

00000000

01010101

0000111

000000

Е

0001

00011

00010

00010001

00011110

01010110

0001110

000111

И

0010

00101

00100

00100010

00101101

01011001

0011100

001011

Ю

0011

00110

00111

00110011

00110011

01011010

1110000

001110

І

0100

01001

01000

01000100

01001011

01100101

0001011

010011

Й

0101

01010

01011

01010101

01010101

01100110

0001101

010110

_

0110

01100

01101

01100110

01100110

01101001

0010110

011010

Б

0111

01111

01110

01110111

01111000

01101010

0011010

011100

Ж

1000

10001

10000

10001000

10001110

10010101

0101100

100011

Н

1001

10010

10011

10011001

10011001

10010110

0110100

100110

К

1010

10100

10101

10101010

10101010

10011001

0110010

101010

О

1011

10111

10110

10111011

10110100

10011010

0110001

101100

В

1100

11000

11001

11001100

11001100

10100101

1011000

110010

Ч

1101

11011

11010

11011101

11010010

10100110

1101000

110100

Надмірність

--

0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

0,267

0,33


Висновок. На даній лабораторній роботі було розглянуто коди, що виявляють однократні помилки, їх використання, формули та надмірності, а також було їх побудовано. Коди з перевіркою на парність та непарність мають найменшу надмірність серед усіх.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас