Ім'я файлу: Практична 23 статистика.docx
Розширення: docx
Розмір: 21кб.
Дата: 11.08.2020

Практична робота 23

Тема: інвестицій і цінних паперів
Мета: закріпити знання основних понять теми, навчитись визначати суму нарахованих простих та складних відсотків, нарощеної суми боргу, суми дисконту.
Завдання. На основі наведених даних про обсяги інвестицій і основного капіталу за формами власності проаналізувати структуру інвестицій і в абсолютному та відносному вираженні.

Форма власності

Обсяги інвестицій і основного капіталу (у порівняльних цінах), млн грн

Базисний рік

Звітний рік

Усі форми разом

у тому числі:

  • приватна

  • колективна

  • державна

  • інша

11449
1036

5143

5266

4

12151
1057

5552

5466

76


Методичні вказівки. Методика розрахунку в темі 10 «Analysis of the intensity dynamics».

Дані зобразити у вигляді аналітичної таблиці:

Форма власності

Обсяги інвестицій і основного капіталу, млн грн

Абсолют-ний приріст, млн грн

Темп зростання, %

Темп приросту, %

Абсолютне значення 1% приросту, млн грн

базисний

звітний

Усі форми разом

у тому числі:

  • приватна

  • колективна

  • державна

інша

11449
1036

5143

5266

4

12151
1057

5552

5466

76

702

21

409

200

72

106

102

108

104

1900

6

2

8

4

1800

114,49

10,36

51,43

52,66

0,04

121,51

10,57

55,52

54,66

0,76


Зробити відповідні висновки (якість висновків буде основним критерієм при оцінюванні).

Висновок:

Я порахувала абсолютний приріст, який показує, на скільки одиниць в абсолютному вираженні рівень одного періоду більше або менше попереднього рівня. Він коливався в межах від 21 до 702 млн.грн. Темп зростання- показує у скільки разів змінився поточний рівень показника, звітного порівняно до базового періоду. Найвищий темп зростання у інших форм власності,він становить 1900. Найнижчий-приватних(102). Темп приросту,який показує, на скільки одиниць в абсолютному вираженні рівень одного періоду більше або менше попереднього рівня.В загальному по всіх формах власності він становить 6%.Та абсолютне значення 1% приросту-це одна сота базового рівня, або відношення абсолютного до відповідного темпу приросту.Разом для всіх форм власності у базисному році він становить 114,49,а у звітному-121,51.Тобто він збільшився у звітному році порівняно з попереднім.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас