Ім'я файлу: 29 (3).pdf
Розширення: pdf
Розмір: 943кб.
Дата: 10.05.2023
скачати
Пов'язані файли:
Malchikova+.docx

GENERAL ENGINEERING AND MECHANICS
309
This work is distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Proceedings of the 3rd International
Scientific and Practical Conference
«Concepts for the Development of
Society’s Scientific Potential»
(November 19-20, 2022).
Prague, Czech Republic
No
133
DOI 10.51582/interconf.19-20.11.2022.029
Особливості здійснення змішаних
перевезень вантажів за участю
залізничного транспорту
Кунда Неоніла Тарасівна
1
,
Латиш Діана Анатоліївна
2
1 кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри міжнародних перевезень та митного контролю;
Національний транспортний університет; Україна
2 магістрант факультету транспортних та інформаційних технологій;
Національний транспортний університет; Україна
Анотація.
Розглянуто питанню використання змішаних технологій перевезень вантажів за участю залізничного транспорту. Наведено стислий опис контейнерної, контрейлерної, роудрейлерної систем перевезень. Висвітлено правові засади здійснення залізничних перевезень. Виконано порівняльний аналіз показників перевезень для автомобільного та автомобільно-залізничного сполучення.
Ключові слова:
транспортно-технологічна система доставки вантажів
залізничний транспорт
витрати

GENERAL ENGINEERING AND MECHANICS
310
This work is distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Proceedings of the 3rd International
Scientific and Practical Conference
«Concepts for the Development of
Society’s Scientific Potential»
(November 19-20, 2022).
Prague, Czech Republic
No
133
ВСТУП. Актуальність досліджуваної теми полягає в її важливості для розвитку мультимодальних перевезень на території України. Це дозволить вдосконалити транспортну систему нашої держави та збільшити обсяги перевезень, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності країни на світовому ринку транспортних послуг.
В умовах загострення конкуренції між різними видами транспорту (зокрема, між залізничним і автомобільним) за вантажопотоки актуальним є розвиток ефективних технологій транспортування вантажів. Найбільш розповсюдженою серед таких технологій є організація мультимодальних перевезень.
У фаховій літературі мультимодальним перевезенням називають міжнародне перевезення, яке виконується двома або більше видами транспорту, організовується оператором, який бере на себе відповідальність доставки вантажів «від дверей до дверей» за єдиним договором і наскрізною ставкою фрахту.
За статтею 1 Конвенції ООН «Про міжнародні змішані перевезення» 1980 р. "Міжнародні змішані перевезення - це перевезення вантажів щонайменше двома різними видами транспорту на підставі договору змішаного перевезення з місця в одній країні, де вантажі надходять у відання оператора змішаного (мультимодального) перевезення, до обумовленого місця доставки в іншій країні". Са́
ме наявність оператора мультимодального перевезення, який несе відповідальність за вантаж і можливі ризики, пов’язані з доставкою на усьому шляху пересування, незалежно від кількості видів транспорту, що беруть участь у процесі доставки при оформленні єдиного транспортного документу, є головною відмінною рисою від усіх
інших споріднених концепцій транспортування.
Метою дослідження є порівняльний аналіз характеристик здійснення доставки вантажу у прямому сполученні з використанням автомобільного транспорту та у змішаному сполученні із залученням залізничного транспорту.
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД. Проаналізуємо сучасний стан і місце залізничного транспорту в системі транспортно-дорожнього комплексу України. Залізничні перевезення відіграють важливу роль у внутрішніх та міжнародних відносинах, оскільки забезпечують співпрацю та взаємодію виробництва і торгівлі.
Залізниця є найважливішим елементом транспортної системи, становим хребтом вітчизняної економіки. Залізниці України перевозять майже 83% загальної кількості вантажів, посідаючи

GENERAL ENGINEERING AND MECHANICS
311
This work is distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Proceedings of the 3rd International
Scientific and Practical Conference
«Concepts for the Development of
Society’s Scientific Potential»
(November 19-20, 2022).
Prague, Czech Republic
No
133
провідне місце за обсягами вантажоперевезень та реалізуючи транзитний потенціал країни. Са́
ме залізничним транспортом можна за невисокою вартістю і в будь-яку пору року швидко доставити до місця призначення вантаж: в першу чергу, негабаритні вантажі, устаткування, важку техніку і сировину.
Українські залізниці обслуговують 18 українських морських та річкових портів Азово-Чорноморського басейну (адже близько
70% усього транзитного потоку проходить саме через порти).
Вони також забезпечують роботу 56–ти міжнародних залізничних переходів, межуючи із залізницями Росії, Білорусі, Молдови,
Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, росії, білорусі [1].
Експлуатаційна довжина залізничних шляхів складає 21,7 тис. км. За цим показником Україна посідає четверте місце в
Європі і тринадцяте – у світі. Мережа українських залізниць вважається однією з найбільш розвинутих в європейському регіоні.
Після широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну в лютому 2022 р. важливість залізничного транспорту лише посилилася. Саме залізницею здійснюється перевезення основних обсягів вітчизняного експорту (у травні 2022 р. частка морських портів Дунайського регіону в загальному обсязі експорту зернових, олійних культур і продуктів становила 47 %, а залізничного транспорту – понад 41 %; при цьому постачання основних обсягів зерна до портів також здійснюється переважно залізничним транспортом.
Нині цей вид транспорту забезпечує перевезення вантажів для потреб
ЗСУ, виконує більшість евакуаційних рейсів (залізницею евакуйовано більше 4 млн осіб), доправляє гуманітарні вантажі (станом на травень 2022 р. загальний обсяг їх перевезень перевищував 100 тис. т), перевозить продукцію виробничих підприємств та здійснює
їх релокацію (переміщено понад 600 підприємств, майже 400 із яких уже відновили виробництво) [2].
Загалом, незважаючи на численні обстріли та руйнування об’єктів залізничної інфраструктури, у більшості випадків зупинити роботу залізничного транспорту України на тривалий час не вдалося. Разом із тим, попри мобілізацію внутрішніх резервів та безпрецедентну допомогу світової спільноти, обсяги залізничних вантажних перевезень після повномасштабного вторгнення рф в Україну значно скоротилися.

GENERAL ENGINEERING AND MECHANICS
312
This work is distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Proceedings of the 3rd International
Scientific and Practical Conference
«Concepts for the Development of
Society’s Scientific Potential»
(November 19-20, 2022).
Prague, Czech Republic
No
133
При прогнозованому скороченні вітчизняного ВВП на 30–
50 %, що сталося внаслідок російського воєнного вторгнення, зменшення обсягів перевезень залізничним транспортом наразі становить 70 % [3].
Розглянемо транспортно-технологічні схеми доставки вантажів (ТТСДВ), що є основою організації перевізного процесу і представляють собою комплекс взаємоузгоджених технічних, технологічних, економічних, організаційних, комерційних і правових рішень, які забезпечують найбільш ефективне перевезення вантажів. Розробка і впровадження ТТСДВ передбачає виконання значної кількості операцій, як то: підготовки вантажу до перевезення, вибір видів транспорту, вибір виду сполучення, доставки вантажу на термінал відправлення, навантажувально-розвантажувальні та складські операції, сортування і формування відправок, при міжнародних перевезеннях – виконання митних формальностей, лінійне перевезення вантажів між терміналами відправлення
і призначення, доставка вантажу від терміналу призначення до адресата.
При виконанні змішаних перевезень з використанням залізничного транспорту найбільшого поширення набули контейнерна, контрейлерна, роудрейлерна ТТСДВ та система перевезень на залізничних платформах. Представимо стислий опис кожної з систем.
Контейнерна система перевезень є класичною системою безперевантажних перевезень, яка використовується для перевезень генеральних та цінних вантажів. За визначенням комітету ТК-104 ІSО вантажна одиниця контейнер є елементом транспортного обладнання і за своїми незмінними технічними параметрами має бути узгоджений з габаритними та ваговими обмеженнями транспортних засобів, максимальним використанням вантажопідйомності й площі вантажної платформи транспортних засобів, мати мінімальну власну вагу, забезпечувати збереження вантажів, безпеку руху транспортних засобів, можливість механізованого виконання навантажувально- розвантажувальних робіт. Ідея використання контейнера полягає у зниженні вартості перевезень за рахунок об'єднання багатьох упаковок в одне відправлення, швидкого перевантаження, спрощення документообігу, зменшення ризиків крадіжок.
Контейнери поділяють на універсальні і спеціалізовані. У свою чергу, універсальні стандартизовані за типами, розмірами і

GENERAL ENGINEERING AND MECHANICS
313
This work is distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Proceedings of the 3rd International
Scientific and Practical Conference
«Concepts for the Development of
Society’s Scientific Potential»
(November 19-20, 2022).
Prague, Czech Republic
No
133
вантажопідйомністю.
На базі стандартних універсальних контейнерів розроблено спеціалізовані варіанти: рефрижераторні контейнери, контейнери-цистерни, контейнери для небезпечних вантажів.
Практика використання контейнерних ТТС виявила такі основні проблеми, як неузгодженість інформаційного і матеріального потоків та відсутність балансу обсягів прямих
і зворотних перевезень. Крім цього, на спеціалізовані термінали, склади, транспортні засоби потребуються значні капіталовкладення. Однак за рахунок механізації операцій контейнерна ТТС спроможна зменшити витрати на доставку вантажів до 2,5 разів, забезпечити збереження вантажу, збільшити швидкість доставки.
Контейнери перевантажують з одних видів транспорту на
інший на контейнерних терміналах, що спеціалізуються на переробці контейнерних вантажів
(рис.1).
Призначення контейнерних терміналів полягає в перетворенні контейнеропотоків при передачі їх з одного виду транспорту на
інший. На залізничному транспорті контейнерні термінали - це спеціалізовані станції, що включають відкриті майданчики для накопичення і угруповання дрібних відправок контейнерів, сортувальні майданчики, залізничні під’їздні шляхи, склади, вагові пристрої.
Рисунок 1
Завантаження контейнера на залізничну платформу
Українах Західної Європи широко відома англійська система контейнерних перевезень «Freigt & Liner», яка включає

GENERAL ENGINEERING AND MECHANICS
314
This work is distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Proceedings of the 3rd International
Scientific and Practical Conference
«Concepts for the Development of
Society’s Scientific Potential»
(November 19-20, 2022).
Prague, Czech Republic
No
133
близько 100 маршрутів, що зв'язують більше 50 спеціалізованих пунктів. Зокрема, уНімеччині набула значного поширення система контейнерних перевезень «РА» (фр. Porter Amenge), яка функціонує за методом американської контейнерної системи
«COFC» (container on flet car- контейнер на платформі).
Доставка вантажів по системі «Ра» здійснюється безперервним процесом «від дверей до дверей» на економічно вигідних напрямах. Слід відзначити, що нині пріоритетну роль у транспортуванні контейнерів виконує морський транспорт, на частку якого припадає до 80% світових відправок контейнерів.
Провідне положення на світовому ринку морських контейнерних перевезень, займають 20 компаній; найбільші з них – MSL
(MaerskSeaLand) та MSC (Mediterranean Sipping Company)
Слід також згадати про можливість перевезення контейнерів
у два яруси на залізничних платформах ("double-stacktrains";
stack - стелаж, to stack - складати у штабель). Конструкція платформ дозволяє поставити два контейнери один на один для наземних інтермодальних перевезень. Фахівці вважають, що це, можливо, найціннішим нововведенням з моменту створення самого контейнера. Двоярусні поїзди набули поширення в США при перевезеннях
із
Західного узбережжя на
Східне.
Спеціалізований поїзд, завантажений у два яруси, перевозить
200 40-футових контейнерів замість 120-ти. Двоярусні платформи мають ряд очевидних переваг, як то збільшення обсягів перевезень (за тієї ж довжини складу), зменшення витрат на перевантаження, економія палива тощо. Практика довела, що двоярусні поїзди на 20-25 % економніші за звичайні, час руху часто менший, ніж під час доставки автотранспортом.
Що стосується українських залізниць, то застосування технології двоярусних перевезень у нашій країні
є перспективне, але нині можливе тільки на окремих ділянках.
Тому впровадження цієї технології потребує подальшого дослідження і розробки.
Для сучасних інтермодальних систем характерне все більш широке застосування контейнерів нового покоління зі збільшеною довжиною, що дозволяє використовувати дозволену довжину автопоїзда повністю. Вперше застосовані ще в 1986 р.
48-футові контейнери нині використовуються в США повсюдно; в деяких штатах застосовуються навіть 53-футові контейнери.
Європейський варіант "довгого" контейнера - це 45-футові контейнери, які відповідають максимальній довжині автопоїзда,

GENERAL ENGINEERING AND MECHANICS
315
This work is distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Proceedings of the 3rd International
Scientific and Practical Conference
«Concepts for the Development of
Society’s Scientific Potential»
(November 19-20, 2022).
Prague, Czech Republic
No
133
дозволеної для перевезень між країнами Євросоюзу.
Другою особливістю є збільшення ширини контейнерів, що забезпечує максимальне заповнення контейнера стандартними піддонами (pallet-wide containers) і допускають укладку
європіддонів в два ряди.
Такі технічні рішення поклали початок поколінню "довгих
і широких" контейнерів, які можна називати континентальними
(рис. 2).
Рисунок 2
Залізнична платформа для двоярусної установки контейнерів:
внизу - морський 40-футовий контейнер, вгорі - "континентальний"
контейнер довжиною 53 фути (США)
Контрейлерна система перевезень є різновидом змішаних сполучень, при яких вантажні модулі - автомобілі, причепи, напівпричепи, змінні кузов - перевозять на залізничних платформах. Вантажний модуль доставляється на залізничну платформу від складу відправника, залізницею транспортується до станції призначення, звідки доставляється до складу одержувача, наприклад, автомобілем. Перевантаження вантажних модулів на залізничні платформи виконують на терміналах використовуються вертикальним (Ro-Ro) або горизонтальним (Lo-
Lo) способом.
До недоліків цієї системи відносять необхідність перевезення залізницею великої маси вантажного модуля і утримання парку спеціалізованих залізничних платформ
Контрейлерні перевезення – це комбіновані перевезення, які переважно здійснюються автомобільним і залізничним транспортом (рис. 3) та вигідно сполучають їх переваги над

GENERAL ENGINEERING AND MECHANICS
316
This work is distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Proceedings of the 3rd International
Scientific and Practical Conference
«Concepts for the Development of
Society’s Scientific Potential»
(November 19-20, 2022).
Prague, Czech Republic
No
133
традиційними перевезеннями: високу мобільність і швидкість доставки – завдяки автомобільному та велику продуктивність, економічність і екологічну чистоту – завдяки залізничному
[4].
Рисунок 3
Контрейлерна ТТСДВ
Історично
інтенсивне впровадження контрейлерних перевезень в розвинених країнах почалося 30-40 років тому, щорічний приріст цих перевезень складає близько 20%. Найбільш широко контрейлерні (contrail) перевезення застосовуються у
США (Rail Intermodal). Вони виконуються за технологіями TOFC
(trailer on flatcar), COFC (container on flatcar). Існує 14 основних варіантів контрейлерних перевезень TOFC/COFC. У
Західній Європі перший регулярний маршрут Кельн (Німеччина)-
Верона (Італія) було введено в експлуатацію в 1972 році, який
і вважається роком народження контрейлерних перевезень. Нині на території ЄС здійснюється понад 21 000 контрейлерних відправлень на рік. Використовуються системи CargoBeamer
(Німеччина), MegaSwing (Швеція), RoLa («рухоме шосе»,система залізничних перевезень через Альпи), Modalohr (Франція),
Cargo Speed, Flexi waggon та інші.
В Україні наявні всі умови для розвитку змішаних перевезень на привабливих умовах для всіх учасників (це автомобільні, залізничні та морські перевізники): головне -
є розвинута дорожня інфраструктура та досвід. Нині існує нагальна необхідність повернутися до контрейлерних перевезень з багатьох причин, одна з яких – це подолання транспортною галуззю економічної кризи. Для залізниці експлуатація

GENERAL ENGINEERING AND MECHANICS
317
This work is distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Proceedings of the 3rd International
Scientific and Practical Conference
«Concepts for the Development of
Society’s Scientific Potential»
(November 19-20, 2022).
Prague, Czech Republic
No
133
контрейлерного маршруту – це додаткове джерело доходів.
Розроблено маршрути поїздів комбінованого транспорту
(контейнерних, контрейлерних), таких як «Zubr», «Чардаш»,
«Слов’янський експрес», «Словаччина-Україна», «Іллічівськ»,
«Ніка», «Хрещатик», «Дніпровець», «Поділля» і найбільш відомі
«Ярослав» та «Вікінг». Оператор, що здійснює такі перевезення
- філія Центр транспортного сервісу «Ліски» (ЦТС Ліски) АТ
«Укрзалізниця», що є структурним підрозділом Державної
Адміністрації залізничного транспорту, має розгалужену мережу терміналів (Дніпро, Донецьк, Харків, Луганськ, Одеса).
Роудрейлерна система перевезень стала подальшим розвитком трейлерних та контрейлерних систем. Роудрейлерні перевезення
(інша назва – бімодальні) ще відносять до безвагонних – як варіант організації комбінованих залізнично-автомобільних перевезень без залізничних платформ. Роудрейлер – це контрейлер з комбінованою або змінною ходовою частиною для руху автомобільними шляхами та залізничними коліями; має на обох кінцях стандартні залізничні та автомобільні вузли для з’єднання з автомобілем та локомотивом(рис. 4).
Рисунок 4
Роудрейлерна ТТСДВ
Інакше, під бімодальними транспортними засобами, що здійснюють змішані вантажні перевезення, розуміють рухомий склад, який без складного переустаткування може переміщатися як рейковою колією, так і автошляхами. За допомогою простих

GENERAL ENGINEERING AND MECHANICS
318
This work is distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Proceedings of the 3rd International
Scientific and Practical Conference
«Concepts for the Development of
Society’s Scientific Potential»
(November 19-20, 2022).
Prague, Czech Republic
No
133
пристосувань залізничний вагон за короткий час перетворюється в автомобільний причеп. У порожньому стані роудрейлер має вагу 18 т, його вантажопідйомність – 20 т. На перестановку напівпричепа на вагонні візки потрібно близько 5-ти хвилин.
Використовують спеціальні автомобільні напівпричепи великої вантажопідйомності, які перевозять автошляхами за допомогою звичайних тягачів.
При транспортуванні залізницею напівпричепи установлюють на залізничні ходові частини
(візки) і перевозять в окремих поїздах зчленованого типу, або ж у вигляді модулів (зчепів) включають у вантажні поїзди.
Такі бімодальні системи сполучають в собі елементи автомобільного та залізничного транспорту. Конструкція рухомого складу бімодального транспорту дає змогу значно знизити тару і висоту напівпричепів над рівнем головок рейок.
Також досягається економія при виконанні навантажувально- розвантажувальних робіт. Необхідно тільки мати рейкову колію, яку закладено в автомобільну дорогу із залізобетонним покриттям [5]. Для економічно обґрунтованої експлуатації такої системи необхідно мати гарантовані рівнозначні потоки в обох напрямках.
Подібні транспортні засоби, які могли рухатися як залізницею, так і автомобільними шляхами, з’явилися в
30-40-х роках минулого століття у США. Найбільшого поширення набула система “RoadRailer”, яка використовувала вагони- напівпричепи “RoadRailer” Mark IV та напівпричепи-трейлери
RoadRailer”
Mark
V.
Повний зчеп наступної модної
RoadRailer” Mark VI, яка при меншій масі міцніша за попередні, може включати до 125 транспортних одиниць. Система
“RoadRailer”добре підходить для організації змішаних перевезень на далекі відстані і потребує розвиненої мережі терміналів. Якщо такої мережі немає, то використовують спрощену модель “ChassisRailer”. Зчеп курсує між портами і терміналами, які не оснащені спеціальним устаткуванням для
Bi-Modal.
Бімодальні перевезення набули значного поширення у світі, оскільки це технічне рішення знімає проблему "мертвої ваги" та дорогого підйомного обладнання. Вони популярні в азійсько- тихоокеанському регіоні (Нова Зеландія, Австралія, Китай,
Індія, Таїланд). Також добре відомі європейські бімодальні системи, такі як “TrailerTrain (ВеликаБританія), “Semi-
Rail”,“Combitrans” (Франція), “Carrobimodale” (Італія),

GENERAL ENGINEERING AND MECHANICS
319
This work is distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Proceedings of the 3rd International
Scientific and Practical Conference
«Concepts for the Development of
Society’s Scientific Potential»
(November 19-20, 2022).
Prague, Czech Republic
No
133
“KombiTrailer” (Німеччина), “TransTrailer” (Іспанія).
Перевезення на залізничних платформах застосовується для транспортування виробничого обладнання, різних видів автотехніки, великогабаритних, довгомірних та великотоннажних конструкцій.
Універсальна платформа використовується для перевезення гусеничного та колісного транспорту, сільгосптехніки і дорожньо-будівельних машин, металопрокату, лісу. Кузов універсальної платформи складається з посиленої рами з металевою, дерев'яною або змішаною підлогою. Конструкція оснащена відкидними бортами (рис. 5).
Рисунок 5
Універсальна залізнична платформа
Кузов спеціалізованої
(фітингової) платформи має додаткове обладнання та механізми для кріплення і зручності транспортування.
Борти найчастіше відсутні.
Фітингові залізничні платформи оснащені замками для установки і утримання інтермодальних контейнерів TEU – фітинговими упорами. За конструкцією ці платформи бувають 40-вісні, що мають 8 коліс, та 6-вісні (на 12 коліс), що використовуються для транспортування важковагових навантажених контейнерів, трансформаторів, іншої надгабаритної техніки.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ. Організація перевезень вантажів із залученням залізничного транспорту регламентується низкою конвенцій та угод, у яких викладено правила, вимоги та рекомендації щодо здійснення міжнародних залізничних перевезень. Першою багатосторонньою угодою стала Угода про міжнародне залізничне вантажне сполучення (УМВС) 1951 р., укладена під егідою Організації співробітництва залізниць

GENERAL ENGINEERING AND MECHANICS
320
This work is distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Proceedings of the 3rd International
Scientific and Practical Conference
«Concepts for the Development of
Society’s Scientific Potential»
(November 19-20, 2022).
Prague, Czech Republic
No
133
(ОСЗ). Учасники Угоди – 23 країни, в т.ч. і Україна, для якої
Угода чинна з 5.06.1992 р. Розроблені та набули чинності ряд нових додатків до Угоди щодо правил перевезення небезпечних вантажів, приватних і орендованих вагонів, порядку заповнення накладної УМВС. В даний час діє редакція УМВС із змінами і доповненнями станом на 1 липня 2022 р. Угода має обов’язкову силу для залізниць, відправників та одержувачів вантажів і застосовується до усіх перевезень вантажів у прямому міжнародному залізничному вантажному сполученні між станціями, які відкрито для вантажних операцій у внутрішньому сполученні країн-учасниць.
Конвенція про міжнародні залізничні перевезення КОТІФ
(COTIF - Convention relative aux Transport international
aux ferroviaire) 1985 р. містить 7 додатків (Додатки A – G), що визначають єдині правила щодо міжнародного залізничного сполучення і допуск залізничного обладнання для використання в міжнародному сполученні, зокрема, Додаток В (ЦІМ-КОТІФ) про
єдині правила до договору про міжнародне залізничне перевезення вантажів. До складу КОТІФ входить 43 договірні сторони. Україна приєдналася до Конвенції 5.06.2003 р., що дозволило підпорядкувати під дію КОТІФ низку залізничних ліній з шириною колії 1435 мм на кордоні з Угорщиною,
Словаччиною, Румунією сумарною протяжністю 172 км та залучити додаткові обсяги транзитних перевезень через Україну. На сьогодні перелік ліній з колією 1435 мм розширився, а довжина збільшилася на 86 км.
Слід відзначити, що на цей час Україна бере участь як в
УМВС, так і в КОТІФ, тобто перевезення в європейському напрямку здійснюється з оформленням перевізних документів згідно з положеннями КОТІФ, а перевезення до країн СНД – з оформленням перевізних документів згідно з положеннями УМВС.
Європейська Угода про міжнародні магістральні залізничні лінії (УМЗЛ) 1985 р. укладена з метою приведення у відповідність внутрішньодержавних програм модернізації з технічними параметрами магістральних ліній міжнародної залізничної мережі «Е». Документ складається з 15-ти статей
і двох додатків. Додаток I містить перелік основних та другорядних ліній, які є найважливіші та забезпечують міжнародні залізничні перевезення великого обсягу. Зокрема, до нього входять деякі частини залізниць, що пролягають територією України. За нумерацією ліній європейської

GENERAL ENGINEERING AND MECHANICS
321
This work is distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Proceedings of the 3rd International
Scientific and Practical Conference
«Concepts for the Development of
Society’s Scientific Potential»
(November 19-20, 2022).
Prague, Czech Republic
No
133
залізничної мережі це Е851, Е95, Е30, Е40, Е50, Е560. Лінії міжнародної залізничної мережі «Е» повинні відповідати певним технічним параметрам, які визначені у Додатку II (кількість колій, статистичний габарит одиниць рухомого складу, мінімальна розрахункова швидкість, дозволене навантаження на вісь, максимальний ухил, мінімальна довжина платформ на великих станціях тощо). Угода чинна для України з
27.04.1989 р.
Європейська угода про важливі лінії міжнародних комбінованих перевезень та відповідні об’єкти (УЛКП/AGTC)
1991 р. розроблена для підвищення ефективності міжнародних комбінованих перевезень в Європі на основі єдиних міжнародних параметрів та стандартів. Угода містить 21 статтю та 4
Додатки. У Додатку I до переліку найважливіших ліній міжнародних комбінованих перевезень включені залізничні лінії, зокрема, на територіїУкраїни: С-Е 30, С-Е 40, С-Е 50,
С-Е 95, С-Е 851, С-Е 54. У Додатку II до переліку об'єктів, що використовуються для комбінованих перевезень (прикордонні пункти, станції заміни колісних пар, залізнично-поромні переправи, порти), зокрема, включені термінали, розташовані на території України: Чоп, Київ, Львів. Додаток III містить технічні характеристики мережі найважливих ліній міжнародних комбінованих перевезень, а Додаток IV - експлуатаційні характеристики потягів та мінімальні вимоги до
інфраструктури, а також вимоги до ефективної системи міжнародних комбінованих перевезень. Перелік стандартів і параметрів ще відомий під назвою «Жовта книга». До Угоди приєдналися 32 країни. Угода чинна для України з 27.04.1989 р.
На сьогодні в Україні нормативно-правова база стосовно змішаного транспорту врегульована Законом України «Про мультимодальні перевезення» від 17.11.2021 р. №1887-IX.
Стаття 7 ЗУ передбачає здійснення комбінованих перевезень вантажів залізницею; ст. 8 вказує на те, що мультимодальні перевезення здійснюються з використанням мультимодальних терміналів, що можуть знаходитися на території залізничних станцій та інших об’єктів залізничного транспорту; за ст. 9 під час міжнародних мультимодальних перевезень при ввезенні на митну територію України залізничним транспортом вантажів в автотранспортних засобах у пунктах пропуску для залізничного сполучення проводиться прикордонний контроль та офіційний контроль товарів митними органами. Відповідно до ст. 22 внесено зміни до законодавчих актів України, як то ЗУ

GENERAL ENGINEERING AND MECHANICS
322
This work is distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Proceedings of the 3rd International
Scientific and Practical Conference
«Concepts for the Development of
Society’s Scientific Potential»
(November 19-20, 2022).
Prague, Czech Republic
No
133
«Про залізничний транспорт», ЗУ «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон
України», ЗУ «Про ОСЦПВ», що стосуються регулювання залізничних перевезень.
ВАНТАЖІ. Залізниці України перевозять, в основному, кам'яне вугілля, мінеральні добрива, будівельні вантажі, залізорудну сировину. Значну частку складають різноманітні метали, нафтові вантажі, зернові культури. Ці вантажі становлять близько чверті усіх перевезень.
За обсягами перевезень вантажів українські залізниці займають четверте місце на Євразійському континенті та шосте
– у світі.
Україна є великою мінерально-сировинною базою, багатою залізними рудами, яка представлена 80-ма родовищами, 30 з яких експлуатується (за обсягом - 58% розвіданих запасів).
Загальні запаси залізних руд сягають понад 30 млрд т, що складає близько 6% світових запасів і 30% запасів країн СНД.
Транспортування руд і їх концентратів має свої особливості: потрібно враховувати велику насипну масу, здатність зміщуватися при транспортуванні, здатність деяких зволожених вантажів переходити в розріджений стан під вплив динамічних навантажень (качка, вібрація, удари хвиль), схильність до самозаймання (вантажі з вмістом сірки). За класифікацією вантажів Руда відноситься до 1-го класу. Руди
і рудні концентрати деяких видів виділяють випаровування, вибухонебезпечні або шкідливі для здоров'я людей. Перевезення в одному відсіку різних сортів руди або руди і її концентрату забороняється. Обсяги перевезення руди представлено на рис.6.
Рисунок 6
Порівняльна динаміка перевезень руди залізничним та автомобільним
транспортом за 2017-2021 роки

GENERAL ENGINEERING AND MECHANICS
323
This work is distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Proceedings of the 3rd International
Scientific and Practical Conference
«Concepts for the Development of
Society’s Scientific Potential»
(November 19-20, 2022).
Prague, Czech Republic
No
133
Зокрема, кольорові метали та їх сплави дуже затребувані, широко застосовуються у всіх галузях промисловості і сільського господарства [6].
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. Виконаємо порівняльний аналіз двох варіантів доставки руди кольорових металів: автомобільним транспортом та у змішаному сполученні з використанням залізничного транспорту, на прикладі перевезення 65 тонн руди з гірничодобувного підприємства в
Україні
[https://maugok.com/] до гірничо-переробного підприємства в
Чехії [https://www.e-pletivo.cz/].
За першим варіантом відповідно до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом обрано такі автотранспортні засоби: три 22-тонні самоскиди AVTR-SM22 на шассі DONGFENG330G80 (рис. 7), що перевозитимуть вантаж насипом, та прокладено маршрут перевезення (рис.8)
Рисунок 7
Автотранспортний засіб, що використовується для перевезення
Рисунок 8
Карта-схема доставки вантажу в міжнародному автомобільному сполученні
за маршрутом Україна - Чехія

GENERAL ENGINEERING AND MECHANICS
324
This work is distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Proceedings of the 3rd International
Scientific and Practical Conference
«Concepts for the Development of
Society’s Scientific Potential»
(November 19-20, 2022).
Prague, Czech Republic
No
133
Загальна протяжність маршруту складає 1581 км, а час виконання оборотного рейсу, розрахований за правилами ЄУТР, з урахуванням тривалості митних процедур становить 10 діб.
Витрати на виконання перевезення представлені в табл. 1 (за курсом НБУ 1Є:39,8 грн).
Таблиця 1
Загальні витрати на виконання рейсу за умови роботи 3-х водіїв та
використання 3-х автотранспортних засобів

Стаття витрат
Розмір витрат,
євро
1
Фонд заробітної плати водія
1656 2
Витрати на автомобільне паливо
2739 3
Витрати на мастильні матеріали
219 4
Витрати на сервісне обслуговування
8 5
Витрати на відновлення і ремонт шин
128 6
Витрати на оформлення перевезення
522 7
Амортизаційні відрахування
170 8
Загальногосподарські витрати
738
Загальні витрати
6180
За другим варіантом обрано змішане перевезення з використанням залізничного транспорту (напіввагон моделі 12-
7023) з перевантаженням у три бортові автомобілі FORD TRUCKS
1833 DC на терміналі в Славкуві (Польща) з використанням технології фасування у біг-беги. Рухомий складу, що буде використовуватись в запропонованій схемі організації перевезення, зображено на рис. 9, а план перевезення – в табл. 2. Схему залізничної ланки маршруту представлено на рис. 10.
Таблиця 2
План змішаного автомобільно-залізничного перевезення

Операція
Маршрут
Відстань
1
Залізничне перевезення гірничодобувне
(Україна)
Станція
Ізов експ.
989 км
Транспортний засіб
1 напіввагон вантажопідйомністю
65 т.
2
Перевантаження у 3 бортові автомобілі на терміналі в Польщі
Славкув ЛХС 074286
-
-
3. Автомобільне перевезення Славкув ЛХС – гірничо-переробне
(Чехія)
3 авто в/підйомн. по 22 т
333 км

GENERAL ENGINEERING AND MECHANICS
325
This work is distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Proceedings of the 3rd International
Scientific and Practical Conference
«Concepts for the Development of
Society’s Scientific Potential»
(November 19-20, 2022).
Prague, Czech Republic
No
133
Рисунок 9
Транспортні засоби, запропоновані для виконання змішаного перевезення
(напіввагон та 3 бортові автомобілі)
Для розрахунку вартості перевезення можна скористатися спеціальною програмою «TM карта» www.railsystem.info. Ця програма розраховує залізничний тариф на вантажні перевезення
(рис.11), прокладає маршрут по карті залізниць України, країн
СНД, Балтії та Європи.
Рисунок 10
ТМ-карта залізничної ланки маршруту
Програма відображає мережу залізниць, маршрути перевезень, логістичні об’єкти (порти, зернові елеватори).
Довідник логістичних об’єктів містить детальну інформацію по

GENERAL ENGINEERING AND MECHANICS
326
This work is distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Proceedings of the 3rd International
Scientific and Practical Conference
«Concepts for the Development of
Society’s Scientific Potential»
(November 19-20, 2022).
Prague, Czech Republic
No
133
кожному з об’єктів.
Інформацію щодо вартості послуг з перевантаження та подальшого перевезення в трьох авто можна отримати на терміналі в Польщі. Вартість автомобільно-залізничного перевезення представлена в табл.3.
Рисунок 11
Розрахунок вартості залізничного перевезення по TM карті
Загальна протяжність маршруту складає 1322 км, а час виконання рейсу з урахуванням тривалості перевантаження становить 8 діб. Показники виконання перевезення за прямим і змішаним варіантом наведено в табл. 4.
Таблиця 3
Загальні витрати на виконання змішаного перевезення
Залізничне перевезення
Тарифна ставка
43 398 грн
1 090 євро
Прийом/здача на кордоні
1 801 грн
45 євро
Митні формальності
179 грн
5 євро
Всього 45 37 грн
1140 євро
Перевантаження на терміналі
Вартість перевантаження на терміналі в 3 авто
1 623 євро= 64 895,4 грн
1623 євро
Автомобільне перевезення
Перевезення в 3 бортових авто
750 євро*3=
2250 євро
2250 євро
Разом 199 524 грн
5013 євро

GENERAL ENGINEERING AND MECHANICS
327
This work is distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Proceedings of the 3rd International
Scientific and Practical Conference
«Concepts for the Development of
Society’s Scientific Potential»
(November 19-20, 2022).
Prague, Czech Republic
No
133
Таблиця 4
Порівняння показників використання автомобільного
та автомобільно-залізничного перевезення
Вид перевезення
Вартість, євро
Тривалість, діб
Автомобільне
6179 10
Змішане
5013 8
ВИСНОВКИ. Результати порівняльного аналізу показників двох схем організації доставка вантажу показали, що перевезення у змішаному сполученні на 20% дешевше і його тривалість на 20% менша. Позитивний ефект посилюється при подовженні залізничної ланки маршруту за рахунок нижчих залізничних тарифів. При перевезенні важливу роль грає фасування вантажу.
Коли перевозити руду насипом
(автомобільний варіант), її вміщується більше. Проте на терміналі (варіант із залученням залізничного транспорту) простіше та надійніше робити перевантаження у біг бегах, адже це спрощує цей процес і виключає втрату вантажу при переміщенні на автотранспорт.
Залізничний транспорт, який використовують для масових перевезень різноманітних вантажів на далекі відстані, займає в Україні провідне місце, чому сприяє вигідне географічне положення держави і розвинена транспортна інфраструктура.
Змішані
(модальні) перевезення в
Україні
є досить перспективною галуззю. А вирішення таких проблем як електрифікація залізниць, невідповідність залізничних колій
європейський стандартам, незадовільний стан автомобільних доріг сприятиме інтеграції транспортної інфраструктури
України до світової транспортної системи.
References:
[1] Центр транспортної логістики (ЦТЛ). 2022. Вилучено з: https://uz- cargo.com/cargo.html
[2] Модернізація залізничної інфраструктури як чинник підтримки національної економіки в умовах війни на виснаження. НІСД. Вилучено з: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/modernizatsiya-zaliz nychnoyi-infrastruktury-yak-chynnyk-pidtrymky
[3] Державна служба статистики України. Вилучено з: URL: ukrstat.gov.ua)
[4] Кунда Н.Т. Організація міжнародних автомобільних перевезень: навч. посібник.
Київ:
ВД
«Слово»,
2010.
464 с.
С.333-339. https://drive.google.com/open?id=11Y6NtWnahAmbKXK3GyCWYE4xe-0y68Pk
[5] Дьомін Ю.В. Залізнична техніка міжнародних транспортних систем. –
К.: Юнікон-Прес, 2001. 342 с. С.111-114.
[6] АТ «Укрзалізниця». Вилучено з: URL: https://www.uz.gov.ua/).

скачати

© Усі права захищені
написати до нас