Ім'я файлу: Етапи підготовки учителя до уроку.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 726кб.
Дата: 04.04.2022
скачати
Етапи підготовки учителя до уроку.
Автор: Колеснікова Діана
Підготовка вчителя до уроку.
ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ДО УРОКУ: ДІАГНОСТИКА (ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ, РІВНЯ ЇХ ПІДГОТОВКИ, НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ)
ПРОГНОЗУВАННЯ (ВИБІР СТРАТЕГІЇ ТА ВАРІАНТІВ ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ)
ПЛАНУВАННЯ (ПЛАН УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ).
 • Знати: сутність понять підготовка та підготовка вчителя до уроку; основні етапи підготовки вчителя до уроку; характеристику попередньої та безпосередньої підготовки вчителя до уроку; правила економного витрачання часу.
 • Вміти: виділяти головне, суттєве у навчальному тексті; користуватися різними джерелами інформації для одержання різнобічних знань з даної проблеми; проектувати форми організації навчання на далеку перспективу; прогнозувати результати своїх дій і передбачати можливі труднощі під час підготовки до уроку; раціонально розподіляти свій час у процесі підготовки до уроку; складати пам’ятку щодо підготовки вчителя до уроку.

Учитель готується до гарного уроку все життя… Така духовна філософська основа нашого фаху і технологія нашої праці.

В. О. Сухомлинский
 • ФУНКЦІЇ ВЧИТЕЛЯ НА УРОЦІ:
 • Зацікавлююча
 • Організуюча
 • Контролююча
 • Коригуюча
 • Спрямовуюча, тощо

МЕТА УРОКУ:

ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ВЧИТЕЛЯ, І УЧНІВ.

СТАВИТЬСЯ ПЕРЕД КЛАСОМ.

ДОВОДИТЬСЯ ДО РІВНЯ. РОЗУМІННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ШКОЛЯРАМИ.

ТРИЄДИНА (КОНКРЕТИЗУЄТЬСЯ ЗА ЦІЛЯМИ ЕТАПІВ ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ МОМЕНТІВ УРОКУ)
ЗМІСТ ОСВІТИ –
ПОВИНЕН ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ НАБУТТЯ УЧНЯМИ ЗНАНЬ
ФОРМУВАННЯ УМІНЬ
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК

ЗНАННЯ - ПРОДУКТ ПІЗНАННЯ ЛЮДИНОЮ ПРЕДМЕТІВ, ЯВИЩ, ЗАКОНІВ ПРИРОДИ ТА СУСПІЛЬСТВА, СТРУКТУРИ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИГЛЯДІ УЯВЛЕНЬ І ПОНЯТЬ

УМІННЯ - ЗДАТНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ, НАВИЧОК ДЛЯ ВИБОРУ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПРИЙОМІВ І ОПЕРАЦІЙ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ

НАВИЧКИ - ДІЇ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ ВИСОКОЮ МІРОЮ ЗАСВОЄННЯ
 • Основні етапи уроків:
 • організаційний
 • актуалізація опорних знань мотивація навчальної діяльності освоєння нового навчального матеріалу (головний етап)
 • перевірка засвоєння та закріплення
 • підведення підсумків, рефлексія
 • інструктаж про домашнє завдання
Класифікація методів проведення занять.
 • За джерелом здобування знань: словесні, наочні, практичні.
 • За характером навчально-пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративний, дослідницький репродуктивний,проблемний, частково-пошуковий.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас