Ім'я файлу: 2 с.р. Екологічна стежина.docx
Розширення: docx
Розмір: 19кб.
Дата: 25.07.2021

Екологічна стежина

Екологічна стежина -це своєрідна навчальна лабораторія в природних умовах. Вона доступна в різні пори року. Головним завданням створення екологічної стежини є : навчити дітей впізнавати в природі вивчені живі об'єкти, бачити ознаки їх пристосування до умов існування, біологічні ритми, пояснювати їх екологічне значення.

Необхідним елементом екологічного розвивального предметного середовища дошкільного навчального закладу є екологічна стежина, тобто маршрут, який проходить через різноманітні природні об'єкти, що мають естетичну, природоохоронну цінність, на яко­му подорожуючі отримують як усну, так і письмову інформацію (стенди, планшети, плакати) про об'єкти. Створена на території дошкільного навчального закладу екологічна стежина сприяє оздоровленню дітей, їх пізнавальному, еколого- естетичному вихован­ню, розвитку моральних якостей і грамотної, виваже­ної поведінки в довкіллі.
Сьогодні екологічна стежина — обов'язковий еле­мент екологічного розвивального предметного середо­вища в ДНЗ. Організація цікавої пізнавальної, ігро­вої, природоохоронної діяльності на стежині сприяє засвоєнню дітьми дошкільного віку основ еко­логічної культури. Екостежина є однією з перспективних форм природо-пізнавальної роботи, яка дає можливість дітям, батькам розширити свої уявлення і знання про природу, побачити незвичайне в звичайному, спонукає до спілкування з природою, є основою екологічної культури дошкільників, дає дітям елементарні знання про природу: - орієнтування у найближчому природному середовищі;
-усвідомлення життєво необхідних потреб живих істот в умовах існування;
-ознайомлення з елементарними відомостями про взаємозв'зки живої природи, значення її в житті людини.
-виховання дітей у традиції гармонійного співіснування з природою;
засвоєння дітьми системи знань про природу,виховання гуманного ставлення до природи .

 Назви маршрутів мандрівки : 1. « Дивовижне водне царство»

2. «Зелені довгожителі», 3. «Поле, наше полечко»,

4. « Зелена аптека», 5. « Ми на грядочку підемо», 6. «Наш фруктовий  сад», 7.«До дикорослих рослин », 8.«Білочко, де ти живеш.», 9.«Дивовижні  квітники»скачати

© Усі права захищені
написати до нас