Ім'я файлу: ДЗ тема 3 (Показники міжнародної торгівлі).doc
Розширення: doc
Розмір: 61кб.
Дата: 02.05.2023
скачати

Домашнє завдання

по темі 3 «Міжнародна торгівля: визначення, види, форми, методи та показники»


  1. Розрахуйте показники зовнішньої торгівлі України та заповніть табл.1. Проаналізуйте стан торговельного балансу України та зробіть висновки щодо сальдо товарного балансу та балансу послуг, значення країн СНД та ЄС у зовнішній торгівлі України. На вашу думку, які чинники вплинули на сальдо торговельного балансу України в 2019-2021 рр.?


Таблиця 1. – Зовнішньоторговельний баланс України у 2019-2021 рр., млн дол США

Показники  

Експорт

Імпорт

Сальдо

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Усього товари та послуги

64082,3

59394,0

79326,1

67824,6

60209,7

80810,3

3742,3

815,7

1484,2

з них країни ЄС (27)

22956,0

20790,7

30252,9

27357,8

25530,1

32279,3

–4401,8

–4739,4

–2026,4

інші країни світу
Товари

50054,6

49191,8

68072,3

60800,2

54336,1

72843,1

-10745,6

5144,3

4770,8

з них країни ЄС (27)

20122,7

17938,1

26793,0

24242,3

23125,5

28954,3

–4119,6

–5187,4

–2161,3

інші країни світу
Послуги

15660,9

11547,2

12785,6

7027,2

5876,5

7976,5

8633,7

5670,7

4809,1

з них країни ЄС (27)

3864,6

3825,4

4423,0

3118,1

2407,4

3333,4

746,5

1418,0

1089,6

інші країни світу
Темпи зростання зовнішньої торгівлі,%
Темпи зростання торгівлі товарами, %
Темпи зростання торгівлі послугами, %
Темпи зростання торгівлі України з ЄС, %
Частка товарів в експорті/імпорті, %
Частка послуг в експорті/імпорті ,%
Частка товарів до ЄС в експорті/імпорті України , %
Частка послуг до ЄС в експорті/імпорті України, %
Додаткова інформація: Для уникнення подвійного обліку загальні обсяги товарів та послуг розраховані за формулою: усього (товари і послуги) = товари + послуги – вартість послуг для переробки товарів з метою реалізації за кордоном.


  1. За даними Світового банку ВВП України у 2021 р. становив 200,09 млн дол США, чисельність населення – 43 млн осіб. На основі одержаних результатів попередньої задачі розрахуйте показники експортної, імпортної та зовнішньоторговельної квоти та показники інтенсивності торгівлі України за 2021 р. та зробіть висновки.

  2. На основі проведених розрахунків (задачі 1) наведіть приклади показників зовнішньої торгівлі (обсягів, структури, динаміки, інтенсивності, результатів, порівняння).

скачати

© Усі права захищені
написати до нас